The Otium Post

The Otium Post

04/05/2015

GODE NYHETER FOR MINSTEPENSJONISTENE?
GODE NYHETER FOR MINSTEPENSJONISTENE?


Minstepensjonen for enslige er i oyeblikket på 173 204 kroner. 
EUs fattigdomsgrense for Norge var i 2014 på 216 000 kroner.

Pensjonistforbundet ber nå regjeringen om å ta et krafttak for minstepensjonistene som lever under fattigdomsgrensa i statsbudsjettet for 2016. De krever at minstepensjonen økes til 250.000 kroner.

Dette lar seg høre. Endelig kommer Pensjonistforbundet på bane. Og hva med kildeskatten pålagt minstepensjonistene bosatt i utlandet?

Personlig sitter jeg igjen med NOK 114.000.- med ektefelle etter trekk av 15% kildeskatt. Min kone er ikke pensjonist. Min minstepensjon blir også avkortet fordi jeg er født 'for tidlig' i 1933.


Administrator
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: