The Otium Post

The Otium Post

31/08/2014

8 september kommer nye regler for 1 million pensjonisterMandag kommer nye regler for 1 million pensjonister med fripoliser

 

Rundt regnet 1 million nordmenn har fripoliser som i dag er låst til en rentegaranti. Mandag åpner nye regler for at man selv kan bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes.

29/08/2014

Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

 

                                                                    Translator (click here)

 Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

DAGBLADET
Heldigvis har Per Sandberg en tillitsfull arbeidsgiver som anerkjenner hans egen evne til å disponere arbeidshverdagen sin. Pensjonen nedjusteres nå litt hvert år, slik at en minstepensjonist vil ha mindre å rutte med om 20 år enn i dag. Landet skal bli rikere, men minstepensjonistene skal bli fattigere. Forstå det den som kan.

Må du gå av som 62-åring fordi du er utslitt, kan du få 30 prosent lavere pensjon som straff for at du ikke klarte å stå i jobb til du var 67 år. De som vinner på det nye systemet er akademikere og kontorister som har lettere for å stå i jobb til de er 70.Forsikringsbransjen er den største vinneren. Hør bare hva utviklingsdirektøren i Vital sa før reformen ble vedtatt: «Pensjonsreformen kan gi oss større markedspotensial. Volumet i det private markedet vil gå opp. En del av pensjonssparinga i samfunnet blir privatisert.» Effekten viste seg rett etter at reformen ble innført. Forsikringsbransjen tjener fett på at folk bekymrer seg for pensjonen sin.


Politikerne har dyttet ansvaret for å spare pensjon over på hver enkelt. Det er noe unorsk og hjerterått over det. Dette er et system hvor mange vil falle utenfor og bli mye fattigere enn de er forberedt på. Jeg mener stortingspolitikerne må svare på hvorfor de har lagd et slikt system. Hittil er det ingen som har prøvd å få rettet opp i skeivhetene. Den rødgrønne regjeringa innførte pensjonsreformen, og Høyre og Frp viderefører den.


Siv Jensen gjør ingen ting med urettferdigheten, selv om hun i valget i fjor lovte å stoppe «pensjonsranet». Ett år etter har ingenting skjedd. 


Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

_____________________________________


Kommentar:

Slettes ingen gode nyheter,og igjen skal de svakeste i vårt samfunn, minstepensjonistene, være taperne i budsjettoppgjøret.


Dette er ikke mindre enn et grovt overgrep mot en liten gruppe mennesker og et utilgivelig forræderi fra tidligere lovnader før valget,fra både Siv Jensen og Erna Solberg.


Ser heller ikke at de fortvilede kårene til minstepensjonistene bosatt i utlandet får nevneverdig plass i  rapporten som i disse dager settes isammen  for stortingspresentasjon av Marius Reikerås.  

Er av den oppfatning at han har hendene fulle med barnevernet og dommer som ikke er i samsvar med menneskerettighetstraktaten og har ikke tid eller anledning til å sette seg skikkelig inn i de mange problemer som har rammet utvandrede minstepensjonister,til tross for grundig og omfattende informasjon tilgjengelig i tidligere poster i The Otium Post.  
Han kan kanskje være oss behjelpelige til å få fjernet Kildeskatten?


Vi forblir de store taperne i vårt samfunn.Administrator
THE OTIUM POST


 26/08/2014

Viktige nyheter for pensjonister i inn-og utlandRapport over eldres rettigheter i inn- og utland.

Nå har vi sjansen til å få de eldres rettigheter på kartet. Innen 8. oktober, skal det legges med et grovutkast på ulike rettsområder, der lovverket må bedres. Utkastet skal så bearbeides, og en endelig rapport skal være ferdigstilt innen midten av januar 2015.

Den skal distribueres via Rettssikkerhetsgruppa til Stortingets medlemmer.

Vi må lage en ca 20 siders lang rapport, der vi påpeker de områder som vi mener er urettferdig og levere til Marius Reikerås,Rettssikkerhetsgruppa  innen 6 oktober?

_______________________________________


Kommentar:

Går vi langt nok tilbake i denne bloggen finnes det meste av opplysninger og materiell.  Det står fritt til den enkelte å klippe/bearbeide det som veier tyngst for vår sak.

Men,det er viktig å opptre saklig og kortfattelig så rapporten ikke blir for tunglest.

Hvis den enkelte deltaker vil sende meg korte résyme på hva de mener er viktigst,er jeg villig til å bygge opp rapporten på en spesiell side alle kan se og korrigere, komme med nye forslag,o.s.v.


Rettigheter iflg. Norsk lov og The European Court of Human Rights.

1. Ingen ny lov skal ha tilbakevikende kraft §97 Norsk lov.

2. En stat kan ikke frata eiendom tilhørende en borger som flytter til en annen stat. (ECHR)

3. En stat kan ikke forskjellsbehandle en liten gruppe borgere med samme rettigheter ved flytting til en annen stat. (ECHR) 

ALLE rettigheter som tilfaller minstepensjonistene i Norge er fratatt minstepensjonistene som har flyttet ut til forskjellige land,ofte grunnet ekteskap.  Dette må det ryddes opp i umiddelbart. Minstepensjonistene bosatt i Norge har bl.a. gratis medlemskap i Folketrygden. Da det ville være tungvint med innsending av refusjonskrav for helseutgifter i utlandet,ville jeg foreslå at det i stedet innrømmes et ´Helsetillegg´på 15% av 3 x grunnbeløpet til delvis dekning av de høye private helseforsikringene man må betale. Utvandrede nordmenn sparer staten for millioner,så det ville være et ganske rimelig krav.

4. Multilaterale avtaler som forhandles med andre land for å unngå dobbeltbeskatning må
også ha en spesiell paragraf vedr. forskjeldsbehandling av utflyttede borgere vedrørende deres rett til skattefri pensjon basert på det skattefrie minstelønnsbeløpet fastsatt i hver stat. Det vil si,er minstelønnsbeløpet lavere i den tilflyttede stat enn i den fraflyttede stat,betales ingen skatt i den tilflyttende stat,med mindre borgeren tilfører seg inntekter fra den tilflyttede stat.

5. Enhver tilflyttet borger som er skattepliktig til begge land skal kun skattelegges av den tilflyttede stat, differansen mellom de to skattekrav, i følge skatteoppgjørsdatoen i det tilflyttede land.  D.v.s.  er skattesatsen i utflyttingsstaten f.eks. 27%, og 15% er forhåndstrukket i Norge,skal kun 12% betales per måned til tilflyttingsstaten. Dette gjelder ikke minstepensjonistene som skal behandles som nevnt under punkt 4. over.

6. Minstepensjonsbeløpet som er basert på 2 x grunnbeløpet bør løftes til 3 x grunnbeløpet med dagens leveomkostninger som f.eks. for Sao Paulo,Brasil´s vedkommende ligger høyere enn Oslo på verdens statistikken over leveomkostninger.


Administrator
tore.christiansen@gmail.com.
THE OTIUM POST

P.S.Oversendt Statsministeren samt Finansministeren. 30August 2014


25/08/2014

What are we up against ?

WHAT ARE WE UP AGAINST?

European countries has failed to inform.
They governments have failed to inform the people of Europe that Saudi Arabia have spent more than 87 billion USD abroad the past two decades propagating “true Islam”. The bulk of this funding goes to the construction and operating expenses of thousands of mosques, madrassas and Muslim cultural centres throughout the world. These Islamic institutions are now found in every single country in the West - all over Western Europe.

Muslims differing from Islam: Many people have a Muslim neighbour who is a fine man, and from this empirical fact they conclude: Islam cannot be all that bad considering our friend Mustapha. This one empirical fact gives them a tremendous resistance against all information about Islamic intolerance. People usually reduce the world to their own sphere of experience, and general historical facts of Islamic fanaticism are not allowed to disturb the private experience of good neighbourly relations.

Many nominal Muslims have retained some vague generalities about morality from the Quran, and they normally go by their own conscience and sensibility without ever developing the doctrinally prescribed hostility towards non-Muslims. These good people, although bad Muslims, can ignore but not change Islamic doctrine. They cannot prevent the Quranic message of hatred from infecting at least some of the more susceptible among their brethren and perhaps even their children or grandchildren in the future.

There have certainly been situations where sane Muslims have calmed down their more riotous brethren, and such individuals do make a real difference. We should not make the Islamic mistake of judging people simply by their belonging or not belonging to the Muslim community, rather than by their human qualities. But the fact remains that the presence of a doctrine of intolerance as the official and identity-defining ideology of a community, exerts a constant pressure tending towards separatism and confrontation. The alleviating presence of the humanist factor even within the Muslim community should not be used to deny the ominous presence of Islamic factors.

"Those who deny history are bound to repeat it":
While Nazism is simply too stained to get a second chance, Islam is certainly in a position to force unbelievers into Dhimmitude (as is happening in dozens of Muslim countries in varying degrees), and even to wage new jihads, this time with weapons of mass-destruction. Those who are trying to close people's eyes to this danger by distorting or concealing the historical record of Islam are effective accomplices in the injustice and destruction which Islam is sure to cause before the time of its dissolution comes.Date
Country
City
Killed
Injured
Description
2014.08.24
Iraq
Baqubah
2
0
ISIS blow up a Shia mosque and kill two people.
2014.08.23
Iraq
Kirkuk
31
123
Three suicide bombers take out thirty-one patrons in a crowded commercial district.
2014.08.23
Pakistan
Zaman
3
3
Three devotees lose their lives when Religion of Peace rivals fire into their shrine.
2014.08.22
Israel
Sha'ar Hanegev
1
3
A 4-year-old boy is taken out by a Hamas rocket.
2014.08.22
Iraq
Baghdad
73
20
Shia militia turn a Sunni mosque into a bloodbath, machine-gunning seventy-three worshippers.
2014.08.21
Pakistan
Chadrar
1
4
One person is killed when Muslim militants throw a grenade into a family home.
2014.08.20
Kenya
Lamu
1
0
Religion of Peace activists kidnap and behead a Christian.
2014.08.20
Afghanistan
Uruzgan
3
2
A 'gruesome' Taliban bomb attack produces three dead civilians.
2014.08.19
Iraq
Hardan
19
2
Reports emerge of Islamic State slaughtering nineteen boys and kidnapping two girls from an extended family.
2014.08.19
Pakistan
Tangi
6
1
Three female teachers and two children are incinerated by a remote-controlled blast.
2014.08.18
Nigeria
Durwa
6
0
Six refugees from an earlier attack are hunted down and killed by Boko Haram.
2014.08.18
Pakistan
Karachi
4
0
A salesman and an accountant are among four people gunned down for belonging to the wrong branch of Islam.
2014.08.16
Iraq
Kucho
312
0
Another three-hundred religious minorities are slaughtered in cold blood by the Islamic State after refusing to convert.
2014.08.16
Iraq
Samarrah
3
11
Religion of Peace bombers target an engineering team trying to repair a bridge, killing three.
2014.08.16
Somalia
Beledweyne
2
0
A woman is among two people shot dead by al-Shabaab fundamentalists.
2014.08.15
Syria
Deir al-Zor
700
0
Seven-hundred tribesman are executed by the caliphate over the course of a week, mostly by beheading.
2014.08.15
Syria
Akhtarin
9
0
Caliphate members slit the throats of nine captives.
2014.08.15
Iraq
Kucho
80
0
Eighty men are slaughtered and their women and children enslaved after refusing to convert to Islam.
2014.08.15
Iraq
Jalawla
1
0
A Shiite imam is executed in front of his mosque by dedicated Sunnis, who then blow up the mosque.
2014.08.15
Pakistan
Quetta
0
11
A sustained Fedayeen suicide assault on an airbase leaves eleven other injured.
2014.08.14
Yemen
Mukallah
3
3
Three security personnel are killed while foiling an Ansar al-Sharia car bombing.
2014.08.14
Kenya
Mandera
1
0
al-Shabaab terrorists murder a road construction worker.
2014.08.14
Kenya
Garissa
2
2
Pro-Sharia extremists open fire on a crowd of civilians, killing two.
2014.08.14
Iraq
Fallujah
5
0
Four children and a woman are killed during an attack by Sunni radicals.
2014.08.13
Iraq
Baghdad
6
9
Mujahid bombers murder six people outside of an educational directorate.
2014.08.13
Yemen
Lahj
14
16
A bomb planted by al-Qaeda takes out fourteen innocents on a main street.
2014.08.13
Egypt
el-Mattallah
1
2
A 13-year-old child bleeds out from a Hamas rocket fired from Gaza.
2014.08.13
India
Galander
3
0
Three people are machine-gunned point-blank by militant Muslims.
2014.08.13
Iraq
Baghdad
10
21
Ten Iraqis are obliterated by a car bomb in a Sunni district.
2014.08.12
Libya
Tripoli
1
0
A police chief is shot to death by suspected Islamists.
2014.08.12
Afghanistan
Bahrami Shahid
3
0
Three policemen are murdered by Taliban bombers.
2014.08.12
Yemen
al-Jouf
15
0
At least fifteen are killed when radical Shiites clash with radical Sunnis.
2014.08.12
Thailand
Yala
2
1
Militant Muslims kill two police officers with a roadside bomb.
2014.08.12
Iraq
Baghdad
2
5
Jihadi car bombers take out two Iraqis.
2014.08.12
Pakistan
Dera Ismail Khan
4
2
Three brothers are among four people gunned down by Taliban militants.
2014.08.12
Iraq
Diyala
6
0
A religious radical shoots six members of his own family to death for trying to prevent him from joining ISIL.
2014.08.12
Pakistan
Karachi
2
0
A Shia doctor is among two people killed in separate sectarian shooting attacks.
2014.08.12
Iraq
Baghdad
13
27
Thirteen people lose their lives to a Mujahideen bombing outside a family home.
2014.08.11
Syria
Mayadin
4
0
Four men are crucified by the Islamic State - two for blasphemy and two for 'dealing with apostates'.
2014.08.11
Syria
Deir Ezzor
5
0
Five people are beheaded by ISIL.
2014.08.11
Iraq
Bieji
2
0
Two Iraqis are kidnapped and shot in the head by al-Qaeda.
2014.08.11
Nigeria
Yelwa
12
0
A dozen Christians are 'killed for their faith' by heavily-armed Muslims.
2014.08.11
Nigeria
Zarazong
2
0
Militant Muslims burn homes and kill two residents of a Christian village.
2014.08.11
Iraq
Mosul
1
0
Islamists identify a Christian cab driver by his rosary and quickly butcher him.
2014.08.10
Syria
al-Shaafa
2
0
Two tribesmen are beheaded by the caliphate.
2014.08.10
Nigeria
Kaduna
1
0
One person is killed when militant Muslims fire into a Catholic church during worship.
2014.08.10
Nigeria
Doron Baga
31
122
Pro-Sharia gunmen fire into a village, killing over thirty residents while shouting 'Allah Akbar'.
2014.08.10
Pakistan
Surjani
2
2
A Shiite man and his daughter are exterminated by committed Sunnis.
2014.08.10
Iraq
Jalawla
10
80
A Fedayeen suicide bomber kills ten Iraqis.
2014.08.10
DRC
Kivu
3
0
Three priests kidnapped in 2012 are reported executed afer refusing to convert to Islam
2014.08.10
Afghanistan
Kabul
4
7
A woman and two children are sectionalized by a Shahid suicide bomber.
2014.08.10
Iraq
Nineveh
17
0
Seventeen members of the Shabak religious minority are executed in cold blood by the Islamic State.
2014.08.09
Syria
Alippo
3
12
Three children are 'torn apart' by an Islamic State rocket.
2014.08.09
Syria
al-Bulel
2
0
ISIL beheads two captives.
2014.08.09
Somalia
Buloburde
13
3
Thirteen security personnel are reportedly killed in an attack by al-Shabaab.
2014.08.09
Iraq
Makhmour
1
0
A journalist is killed by an ISIL shell.
2014.08.08
Iraq
Iraq
15
0
Fifteen male members of a Yazidi family are beheaded by Islamic State. The women are taken away for 'marriage'.
2014.08.08
Yemen
Huta
14
0
Religion of Peace proponents capture and behead fourteen soldiers.
2014.08.08
Afghanistan
Sangin
4
0
Religious extremists storm a checkpoint and kill four policemen.
2014.08.08
Afghanistan
Tenai Dara
4
2
Religious radicals storm a house in the middle of the night and slaughter four family members.
2014.08.08
Syria
Damascus
15
0
Fifteen more people are reported killed by Ajnad al-Sham Islamist militia.
2014.08.07
Syria
Deir Ezzor
19
0
Nineteen oil workers are lined up and executed by militants who quote verse 5:32 of the Quran.
2014.08.07
Iraq
Sinjar
397
500
The death toll from the slaughter of Yazidi religious minorities by Caliphate militants rises.
2014.08.07
Syria
Raqqa
36
0
Forty people are reported dead in three suicide blasts and subsequent beheadings by the Caliphate.
2014.08.07
Iraq
Kirkuk
11
50
Eleven people outside a Shiite are reduced to pulp by co-religionists.
2014.08.07
Libya
Zawiya
4
9
Four people are killed during an attack by Islamist militia.
2014.08.07
Yemen
Seyoun
50
0
At least fifty soldiers are reported killed during an al-Qaeda suicide attack.
2014.08.06
Iraq
Qara Qosh
2
3
A Christian woman and her baby are killed by ISIS shelling.
2014.08.06
Iraq
Aliya Rash
1
14
One other person is killed by a suicide truck bomber.
2014.08.06
Pakistan
Peshawar
1
2
Sunnis open fire on a group of Sikhs, killing a teenager.
2014.08.06
Iraq
Sinjar
60
0
Another thirty children and thirty elderly are reported dead following displacement by the Islamic State.
2014.08.06
Yemen
Habban
5
1
Five security personnel are machine-gunned in their car by al-Qaeda.
2014.08.06
Lebanon
Tripoli
1
7
A civilian is killed when Sunni radicals toss a bomb under a bridge.
2014.08.06
India
Kupwara
1
0
Terrorists fire on a security patrol, killing a member.
2014.08.06
Iraq
Sadr City
31
84
Thirty-one people at a Shiite shopping center are reduced to pulp by Sunni bombers.
2014.08.06
Nigeria
Gwoza
997
40
One-thousand people are reported dead after Boko Haram fire indiscriminately at residents of a Christian village while praising Allah.
2014.08.06
Iraq
Baghdad
17
25
Seventeen Iraqis are disassembled by a Fedyeen suicide bomber.
2014.08.06
Cameroon
Zigague
10
0
Ten bus passengers are machine-gunned point blank by Boko Haram Islamists.
2014.08.06
Libya
Tripoli
18
0
Eighteen Sudanese nationals are killed by a rocket strike during an assault by Islamic militia.
2014.08.06
Iraq
Baghdad
11
4
A Mujahid bombing claims the lives of eleven Iraqis.
2014.08.05
Sudan
Port Sudan
2
0
Two men are flogged to death by a Sharia court for consuming alcohol.
2014.08.05
Syria
Maaloula
1
0
Video surfaces of a Christian man beheaded to shouts of 'Allah akbar'.
2014.08.05
Iraq
Sinjar
40
0
Forty Yazidi children are reported dead as a direct consequence of an Islamic State assault on their town.
2014.08.05
Pal. Auth.
Shejaiya
10
0
Ten more Palestinians are reported dead following an Hamas crackdown.
2014.08.05
Pakistan
Liaquatabad
2
0
Ahl-e-Sunnat-Wal-Jamaat gunmen open fire on a Shiite-owned salon, killing an uncle and his nephew.
2014.08.05
Iraq
Abu Ghraib
2
0
Mujahideen fire on a car, killing two people.
2014.08.05
Syria
Damascus
16
79
Two children are among sixteen civilians killed when an Islamist brigade sends shells into their neighborhood.
2014.08.05
Egypt
Matrouh
5
0
Muslim radicals shoot five policmen sitting in a car, then set fire to it.
2014.08.05
Syria
Jerthe
3
0
Islamic State militants behead three men and then post the heads for display.
2014.08.05
Dagestan
Shamil
1
0
Islamic extremists are suspected of shooting a police officer to death.
2014.08.05
Afghanistan
Uruzgan
7
0
A Taliban in police uniform drugs and murders seven Afghan cops.
2014.08.04
Syria
Mzeiraa
7
4
Two children are among a family of seven religious minorities butchered in their home by Islamic State members.
2014.08.04
Iraq
Deir al-Zor
15
120
The Islamic State sends rockets into three non-compliant villages, killing fifteen civilians.
2014.08.04
Pakistan
Dera Ismail Khan
3
2
Three Sufis are killed in a targeted bombing.
2014.08.04
Somalia
Bosaso
5
0
An al-Shabaab suicide bomber takes out four Somalis.
2014.08.04
Yemen
Hadramout
6
0
A half-dozen local soldiers are murdered by al-Qaeda.
2014.08.04
Israel
Jerusalem
1
6
An Arab rams a bus and mows over a rabbi with a tractor.
2014.08.04
Lebanon
Arsal
2
3
Islamists fire on a peace delegation, killing two guards.
2014.08.04
Thailand
Yala
2
0
Muslim bombers kill two off-duty cops.
2014.08.04
Iraq
Jalawla
3
6
A suicide bomber detonates inside a coffee shop, liquidating three patrons.
2014.08.04
Pakistan
Quetta
2
0
Two young people are shot to death for having unmarried sex.
2014.08.04
Pakistan
Karachi
1
0
The 65-year-old principal of a Christian school is gunned down in a targeted attack.
2014.08.04
Iraq
Telkef
1
6
A Christian is killed by an Islamic State firing.
2014.08.04
Chad
Dubuwa
6
0
Boko Haram chasing fleeing villagers into Chad, where they cut down six.
2014.08.03
Lebanon
Arsal
3
0
At least three civilians are killed during an attack by al-Nusra.
2014.08.03
Iraq
Sinjar
88
0
Eighty-eight members of the Yazidi religious minority are rounded up and 'cleansed' by Islamic State members.
2014.08.03
Iraq
Diyala
1
1
Islamic State militants kill a man and abduct his 11-year-old daughter.
2014.08.03
Somalia
Mogadishu
3
7
Three elderly female street cleaners are disassembled by an Islamist bomb.
2014.08.03
Nigeria
Kaduna
1
17
Muslims fire into a Catholic church, killing a guard and injuring several worshippers.
2014.08.03
Tunisia
Sbitla
1
1
Fundamentalists try to storm a military base, killing a defender.
2014.08.03
Egypt
Sheikh Zuweid
1
4
A 6-year-old boy bleeds to death after being hit with a rocket fired by religious hardliners.
2014.08.03
Syria
Damascus
12
23
A young girl is among a dozen killed when Islamic Union members send mortars into a residential neighborhood.
2014.08.03
Pakistan
Karachi
1
1
Sunni Tehreek members shoot a rival to death.
2014.08.02
Iraq
Balad
5
16
A Sunni suicide bomber reduces five Shiites to pulp.
2014.08.02
Pakistan
Hangu
1
1
One rider is killed when suspected Taliban open fire on a bus.
2014.08.02
Yemen
Shabwa
4
2
al-Qaeda gunmen open fire point-blank on a group of policemen, killing four.
2014.08.02
Pakistan
Ashraf
2
0
A young couple is murdered by her conservative family for marrying without permission.
2014.08.02
Libya
Tripoli
22
72
Another twenty-two people are killed when Islamist militias lay siege to an airport.
2014.08.02
Bangladesh
Rangpur
1
0
A religious minority is beaten to death by a Muslim gang.
2014.08.02
Iraq
Jurf al-Sakhr
23
0
Twenty-three people are reported dead following shelling by Islamic State militants.
2014.08.02
Iraq
Kirkuk
1
0
Activists behead a citizen who refuses to swear allegiance to the Islamic State.
2014.08.01
Iraq
Jurf al-Sakhr
17
3
A brutal Islamic State attack on a small town leaves seventeen defenders dead.
2014.08.01
Somalia
Mogadishu
1
0
A politician is shot to death outside a mosque 'on the orders of Allah'
2014.08.01
Syria
Qalamoun
7
0
al-Nusra Islamists kill seven people.
2014.08.01
Iraq
Sadr City
9
21
A Sunni car bomb along a busy street in a Shiite district claims the lives of nine innocents.
2014.08.01
Pal. Auth.
Rafah
3
0
A suicide attack during a ceasefire leaves three IDF dead.
2014.08.01
Iraq
Baghdad
5
16
Three sectarian bomb attacks on a Shiite mosque kills five people.
2014.08.01
Afghanistan
Nuristan
3
0
A woman and her 3-year-old child are shot to death by Taliban fundamentalists.
2014.08.01
Iraq
Mosul
14
0
Fourteen others are killed when Islamic State militants attack a dam.
2014.07.31
Pakistan
Umerkot
2
0
Two Hindu brothers are shot to death during a targeted robbery.
2014.07.31
Iraq
Kirkuk
1
0
A woman is put to death for criticizing the Islamic State.
2014.07.31
Iraq
Haditha
6
18
Six local security personnel are ambushed and killed by Islamic State militants.
2014.07.31
Iraq
Tikrit
17
0
Islamic State members execute seventeen civilians.
2014.07.31
Iraq
Sadr City
3
13
Terrorists bomb a gas station in a Shia area, killing three people in line.
2014.07.31
Thailand
Pattani
1
0
A 44-year-old man is hit six times in the chest by Muslim gunmen.
2014.07.30
Nigeria
Kano
6
6
A female suicide bomber detonates at a university, killing student volunteers.
2014.07.30
Pakistan
Quetta
2
0
Two Hazara Shias are gunned down in a targeted sectarian attack.
2014.07.30
Somalia
Hosingow
1
0
A mother of two is shot to death for refusing to wear the hijab.
2014.07.30
China
Kashgar
1
0
A pro-government imam is stabbed to death outside his mosque by religious radicals.
2014.07.30
Iraq
Baqubah
15
0
Fifteen Sunni civilians are captured and executed by Shia militia.
2014.07.30
Iraq
Sadr City
16
28
Sunnis detonate a car bomb amid restaurants and shops populated by Shia, laying out at least sixteen.
2014.07.30
Iraq
Anbar
6
6
A brutal Mujahid car bomb claims the lives of six people.
2014.07.29
Nigeria
Dogo Tebo
11
37
A suicide bomber sends eleven worshippers at a rival mosque straight to Allah.
2014.07.29
Afghanistan
Kandahar
2
1
Two people are assassinated by a suicide bomber who hid the explosives in his turban.
2014.07.29
Iraq
Tikrit
200
0
The Islamic State releases a video showing the mass execution of hundreds of Shiite men and boys.
2014.07.29
Syria
Raqqa
35
0
ISIS posts thirty-five more heads in the town square.
2014.07.29
Pakistan
Lower Dir
6
0
A half-dozen people inside are killed when Taliban militants assault a house.
2014.07.29
Libya
Benghazi
30
81
Thirty people are killed when Islamist fighters overrun a military base.
2014.07.29
Nigeria
Anguwar Bolawa
2
0
A second suicide bombing at a Shiite mosque leaves two dead.
2014.07.29
Pakistan
Charsadda
2
1
Fundamentalists are suspected of shooting two off-duty policemen to death.
2014.07.29
Libya
Benghazi
3
0
Three civilians are killed when an Islamic militia rocket hits their house.
2014.07.29
Bangladesh
Sylhet
1
100
One person is beaten to death during a riot sparked by a non-fasting person attending Eid prayers.
2014.07.28
Philippines
Talipao
23
11
Women and six children are among twenty-three machine-gunned point-blank by Abu Sayyaf.
2014.07.28
Nigeria
Katarko
8
12
Pro-Sharia militants throw explosives into homes and shoot those trying to flee.
2014.07.28
Nigeria
Kano
0
6
A Fedayeen suicide bomber blows herself up at a shopping mall.
2014.07.28
Israel
Nahal Oz
5
0
Hamas terrorists tunnel into Israel and murder five soldiers.
2014.07.28
Nigeria
Kano
3
8
A female suicide bomber detonates at a gas station killing three other women lining up to buy kerosene.
2014.07.28
Thailand
Narathiwat
1
0
A villager on foot loses his life to suspected Muslim gunmen.
2014.07.28
Pal. Auth.
Gaza
10
46
Nine children are among ten killed when a Hamas rocket falls short.
2014.07.28
Israel
Eshkol
4
9
Four civilians die from a Hamas rocket.
2014.07.28
Iraq
Baghdad
3
0
Three women are handcuffed and shot in the head by Mujahideen.
2014.07.28
Iraq
Baghdad
14
0
The bodies of fourteen male victims of sectarian killings are found bound and tortured.
2014.07.28
Iraq
Baghdad
6
21
Mujahideen bombs claim the lives of six Iraqis.
2014.07.28
Pakistan
Gujranwala
4
8
Two young girls are among four members of an Ahmadi religious minority family burned alive after an angry mob sets fire to their home over alleged 'blasphemy'.
2014.07.28
Egypt
Sheikh Zuwaid
1
10
A 9-year-old girl dies from shrapnel produced by an Islamist rocket.
2014.07.28
Pal. Auth.
Shejaiya
20
0
Twenty Palestinian protesters are executed by Hamas for protesting Hamas.
2014.07.28
China
Xinjiang
37
13
Thirty-seven (mostly ethnic Han) civilians are slaughtered by an Islamic mob armed with axes and knives.
2014.07.28
Pakistan
Jamrud
1
0
A local soldier is kidnapped and beheaded by religious radicals.
2014.07.27
Iraq
Taji
6
0
An entire Shiite family of six is found beheaded in their home by Religion of Peace rivals.
2014.07.27
Afghanistan
Spinboldak
2
0
A child is among two people taken out by Shahid suicide bombers at their home.
2014.07.27
Pakistan
Mirokas
1
0
Militants fighting for Sharia kill a bus driver with a roadside bomb.
2014.07.27
Nigeria
Kano
0
5
A female suicide bomber detonates along a city street.
2014.07.27
Nigeria
Kano
5
8
Muslim extremists throw a bomb into a Catholic church, killing five worshippers.
2014.07.27
Israel
Border
1
0
A soldier is killed by a Hamas rocket fired into Israel.
2014.07.27
Yemen
Abyan
2
11
Two others are killed by suicide bombers.
2014.07.27
Thailand
Pattani
1
7
A young girl is reduced to pulp by an Muslim 'insurgent' bomb.
2014.07.27
Nigeria
Shafa
2
0
Two men are shot to death by Boko Haram.
2014.07.27
Pakistan
Karachi
2
1
A 6-year-old girl is among the casualties of an Islamist shooting attack.
2014.07.27
Cameroon
Kolofata
18
22
Boko Haram kill eighteen civilians.
2014.07.27
Iraq
Jurf al-Sakhar
3
4
Islamic State terrorists attack a police station and kill three officers.
2014.07.27
Nigeria
Hong
30
0
Thirty villagers are slaughtered randomly by Boko Haram gunmen.
2014.07.27
Pakistan
Jamrud
1
0
Members of a religious group behead a former member.
2014.07.27
Iraq
Tuz Khurmato
2
4
Two women are pulled into pieces by a Jihad car bomb at an outdoor market.
2014.07.26
India
Saharanpur
2
19
Two Sikhs are murdered in a violent Muslim attack.
2014.07.26
India
Sopore
1
4
One person dies when a Muslim extremist tosses a grenade into the street.
2014.07.26
Pakistan
Karachi
5
0
Five Shiites are shot to death by Sunni radicals in three separate attacks.
2014.07.26
Egypt
Rafah
4
5
Four children are wiped out by a rocket fired by Islamic militia.
2014.07.26
Afghanistan
Marjah
4
4
Four civilians are disassembled by a Taliban bomb.
2014.07.26
Pakistan
Gulshan-e-Iqbal
1
3
A prayer leader is murdered outside his mosque by Religion of Peace rivals.
2014.07.26
Nigeria
Hawul
2
0
Two Christians are beheaded by Boko Haram.
2014.07.26
Thailand
Betong
2
52
Muslim terrorists set off a car bomb in front of a hotel that claims the lives of two young people.
2014.07.26
Libya
Benghazi
34
87
Three dozen people soldiers are killed during a sustained assault by Ansar al-Sharia.
2014.07.26
Iraq
Taji
6
0
Six security personnel are captured, handcuffed and shot in the head by Sunni extremists.
2014.07.26
Tunisia
Kef
2
6
Armed fundamentalists ambush and kill two local soldiers.
2014.07.26
Syria
Azaz
4
4
Islamists set off a bomb in a vegetable market, killing children and the elderly.
2014.07.26
Pakistan
Zubaida
1
1
A teenage girl is murdered by her conservative brother on suspicion that she is having sex.
2014.07.26
Libya
Tripoli
23
0
A rocket fired by suspected Islamic militia hits a house and kills twenty-three laborers.

* Honor killings are not included in the counter.


___________________________________________Kommentar:


Se hva jeg fant ved en ´googling´.  Urovekkende opplysninger.Administrator
THE OTIUM POST