The Otium Post

The Otium Post

18/05/2015

Er lokaldemokratiet i ferd med å bli avviklet? - TTIP

Er lokaldemokratiet i ferd med å bli avviklet?

Publisert 16.05.2015 kl. 21:07 Oppdatert 16.05.2015 kl. 21:07
Olav Henning Ødegård, Gjøvik – Toten.Nei til EU


KOMMENTAR

I mange av årets 1. mai arrangementer rundt om i det ganske land kunne vi se parolen: «Norge ut av EØS!» Hvorfor vil mange av oss «folk flest», mange fagforbund og fagorganiserte ut av EØS? Svaret er enkelt.

Fordi vi/de er bekymret over utviklingen i arbeidslivet, veksten til bemanningsselskapene og usikkerheten rundt ansettelsesforhold. Vi ser at vikarbyrådirektiv og andre forhold svekker jobbtryggheten og bidrar til sosial dumping. Det er en klar oppfatning at EØS-avtalen hindrer at man kan stoppe denne negative utviklingen. EØS bør erstattes med en handelsavtale.

I media støter vi oftere og oftere på to mystiske forkortelser: TISA og TTIP. Dette står for to frihandelsavtaler som i verste fall vil gjøre viktige lokalpolitiske vedtak forbudt. Se opp: TISA og TTIP kan være på vei til din kommune! Tenk deg at politikerne i kommunen der du bor bestemmer seg for å privatisere vann- og avløpsetaten og sette leveransen av drikkevannet til befolkningen ut på anbud til den billigste tilbyderen. Et stort multinasjonalt selskap får anbudet, men de hadde ikke tatt høyde for de utfordringene som snørike vintre og klimaendringer stiller dem ovenfor når det gjelder nødvendig vedlikehold av vannreservoarer og rør.

Vannkvaliteten blir dårligere, selskapet velger å bruke mer klor for å redusere smittefaren, men likevel må innbyggerne begynne å koke vannet. Folk blir sinte, og lokalpolitikerne skjønner at de har gjort en tabbe. Ordføreren går ut og lover at kommunen skal ta vann- og avløp tilbake til kommunal drift så snart anbudsperioden går ut. Men fordi tjenesten hadde blitt privatisert var det ikke lenger lov for det offentlige å drive vannleveransen selv. Faktisk kunne kommunen bli saksøkt av vannselskapet dersom de prøvde på noe sånt. Det høres vilt ut, men dette er den virkeligheten som framforhandles gjennom de internasjonale handelsavtalene TISA og TTIP. Dersom Norge slutter seg til TISA OG TTIP kan det bli ulovlig for kommunen å ta tilbake tjenester som er lagt ut på anbud til offentlig drift. TISA (Trade in Services Agreement) og TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) framforhandles i hemmelighet mellom henholdsvis 51 land innenfor WTO, og EU og USA. Avtalene har som mål å regulere handel med tjenester mellom land, og gjøre det enklere for multinasjonale selskaper som ønsker å tilby tjenester som vann og avløp, helse og omsorg, transport, skole eller barnehage på tvers av landegrensene.

Det som foregår i all hemmelighet er alt for viktig for oss til at det kan få fortsette å holdes skjult bak lange og uforståelige forkortelser. Siden finanskrisen i 2009 har det vært mørke skyer på den globale økonomiske himmelen. Stor usikkerhet preger mange markeder, og bedrifter ser seg om etter nye muligheter til å hente ut en trygg profitt. Offentlige tjenester er attraktive investeringsobjekter for selskaper på jakt etter sikre inntekter. Så lenge det er snakk om nødvendige oppgaver som kommunene er lovpålagte å utføre, som vann, omsorgstjenester, skolebygg eller renhold, vet de at etterspørselen alltid vil være der. Derfor presser mange selskaper på for at kommuner og stater skal legge sin tjenesteproduksjon ut på anbud, slik at de kan få del i et attraktivt marked med liten risiko. TISA vil beskytte investeringer som private har gjort i offentlig tjenester, bl.a. gjennom bestemmelser som blir kalt for «frys» og «skralle». Frys går ut på at eksisterende vedtak om å sette offentlig tjenester ut på private anbud ikke skal kunne omgjøres. Det gis med andre ord ingen angrefrist for lokaldemokratiet dersom man ser at privatiseringen ikke har virket som ønsket. Dermed blir det umulig for en kommune å ta tjenester tilbake til offentlig drift hvis de først har blitt satt ut på anbud. Skralle skal derimot gjøre det enklere å gjennomføre endringer motsatt vei, altså å privatisere tjenester som hittil har vært offentlige.

Det som foregår i all hemmelighet er alt for viktig for oss til at det kan holdes skjult bak lange og uforståelige forkortelser. Innføringen vil føre til at arbeidstakere får svekket sine faglige rettigheter som tarifflønn og pensjon, det kan gjøre det forbudt å gjennomføre nødvendige miljøtiltak, og det vil frata oss som lokalsamfunn selvstyre over tjenester som har blitt privatisert. Høyeres iver etter å slå sammen kommuner har naturligvis en skjult agenda. Dess større kommunen er, dess mer attraktiv er kommunen for de store multinasjonale selskapene–som garantert ikke er ute etter småfiskene (les: de små kommunene). Det er garantert ikke de stedlige sanitetskvinnene som skal drive omsorgstjenesten i din kommune.


Olav Henning Ødegård
Gjøvik – Toten Nei til EU

------------------------------------------------------------------

Kommentar:


Det beste og mest fornuftige innlegget jeg har lest på lenge fra Norge.  ENDELIG én som ser problemene og ikke bare toppen av isfjellet.

Men hvordan får vi resten av Norges innbyggere til å forstå hva som er i ferd med å skje? En demonstrasjon av HELE folket er nødvendig for å formidle folkets vilje til vår regjering. De er valgt av folket for å adlyde deres ønsker,ikke EU, EØS eller TTIP.

Stå på Olav,du gjør en kjempejobb...


Administrator
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: