The Otium Post

The Otium Post

31/10/2015

Dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det?

Dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det?

CHRISTIAN TYBRING-GJEDDE STORTINGSREPRESENTANT (FRP), 
OPPDATERT: 29.OKT. 2015 22:23

FOTO: Bøe, Torstein

Dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det?

Syria eri oppløsning. Årsakene er flere, men opprøret og borgerkrigen har felles trekk med andre borgerkriger i Midtøsten. Det som ble beskrevet som en arabisk vår i 2010, er i flere land blitt erstattet med ustabilitet, opprør og borgerkrig.

Midtøstens grunnleggende utfordringer skyldes manglende vilje og evne til å akseptere minoritetenes rett til medbestemmelse, og null toleranse for demokratiets maktfordelingsprinsipper.

Det er et fenomen vi finner igjen i alle land hvor islam er den ledende religionen.

Samfunn preget av manglende fellesskap evner heller ikke å samarbeide om felles mål. Resultatet er derfor svak økonomisk utvikling, korrupsjon og en generell følelse av avmakt. I kombinasjon med svært høy befolkningsvekst, er det oppskriften på ustabilitet.

Borgerkrigen i Syria har ført til 200.000 døde og bidratt til at 11 millioner mennesker er drevet på flukt. Mange er internt fordrevne, mange har søkt tilflukt i nabolandene, og stadig flere søker seg til Europa.

Den massive strømmen av flyktninger og smitteeffekten det har på andre lands borgere, har ført til en immigrasjonsflom og bidratt til at Schengens yttergrense har kollapset.
Sympatien settes i et annet lys

Syriske flyktninger som har tatt seg til Europa, har tatt en betydelig risiko. Ifølge dem selv har de solgt alt de eier og betalt menneskesmuglere for å bli fraktet over Middelhavet, ofte store summer. Mange har forlatt kone og barn.

I et slikt perspektiv blir den desperasjonen som ulike hjelpeorganisasjoner beskriver litt mer vanskelig å akseptere.
Felles for de fleste som har måttet flykte fra sitt hjemland, er imidlertid at de ønsker å reise tilbake når krigen er over

Ovennevnte tyder på at det fremdeles finnes et fungerende marked i Syria, samtidig som mange som reiser, har hatt en økonomi som har gjort det mulig. At de fleste som ankommer, er vel fødd, vel kledd og nesten uten unntak har egen mobiltelefon, setter den bokstavelig talt grenseløse sympatien i et noe annet lys.

Vestlige makter har bittert fått erfare at det er langt lettere å bli kvitt diktatorer og tyranner enn det er å finne demokratisk anlagte erstattere. Men det gjør det ikke mer legitimt å la være å forsøke.

Russlands inngripen i konflikten kan tyde på en mer intensivert og koordinert kamp mot IS og et første tegn på en felles front. Diskusjoner om å etablere en overgangsregjering i Damaskus kan samtidig gi Bashar al-Assad en mulighet til å tre tilbake uten komplett ydmykelse og uten at Damaskus legges i ruiner.LES OGSÅ
En gang vil krigen være over

Kriger har til alle tider ført til at mennesker har måttet søke beskyttelse i andre land. Også nordmenn har opplevd dette. Sogar Norges konge søkte sikkerhet i England under den annen verdenskrig, noe han selv har minnet offentligheten om.

Felles for de fleste som har måttet flykte fra sitt hjemland, er imidlertid at de ønsker å reise tilbake når krigen er over, noe også Norges konge gjorde det etter Tysklands kapitulasjon våren 1945.

Alle kriger har en slutt. Også krigen i Syria. Det kan ta ett, tre eller fem år, men en gang vil den være over. På det tidspunktet vil det kanskje være 2–3 millioner syriske flyktninger i Europa. De fleste unge menn i sin beste alder.Dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det?

Hva ville vel da være mer naturlig enn at disse unge mennene reiste tilbake for å bygge opp sitt eget land? For dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det? Familiegjenforening er uaktuelt.

I et slikt perspektiv blir alt snakket om rask integrering lite konstruktivt.

Syriske flyktninger som ankommer Norge, bør ved ankomst bli informert om at oppholdet kun er av midlertidig varighet, og at alle forventes å reise tilbake til hjemlandet når krigen er over. Familiegjenforening i Norge er uaktuelt.Europeisk asylpolitikk fungerer som en imperialistisk hjerneflukt

Mens flyktningene er i Norge, bør de få mulighet til utdanning for å tilegne seg kunnskap og kompetanse som kan benyttes for å gjenreise eget land. Enslige mindreårige asylsøkere bør fortrinnsvis få muligheten til å bo i fosterhjem og gis skolegang som kan være til nytte ved retur til Syria.

Målet må være å gi trygghet, utdanning og en introduksjon til norsk styresett og samfunnsliv.
Imperialistisk hjerneflukt

Dagens praksis ved ankomst av mennesker som får innvilget flyktningestatus, er i realiteten et budskap om at Europa har et evigvarende monopol på demokrati, godt styresett og velferd.

Det forteller samtidig at deres egne hjemland aldri vil kunne fungere på samme vis, og at det gode liv er et vestlig privilegium.

Europeisk asylpolitikk fungerer som en imperialistisk hjerneflukt, som samtidig bygger opp under vårt eget selvbilde og grenseløse toleranse. Men som en konsekvens fører til nasjonal kulturell forvitring og gjør alle til tapere.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook ogTwitter.

Hele Bistands-Norge reagerer på at regjeringen vil sende regningen til verdens fattige: Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader | 21 bistandsorganisasjoner

- I hele Europa er den klassiske nasjonalidentiteten i forandring. Det er en utfordring, sier Karl Ove Knausgård: - Vi må tørre å snakke om de problematiske sidene ved innvandring

Frps Per Sandberg setter nå alt inn på å vinne slaget om den nye, langsiktige asyl- og flyktningpolitikken: - Løpet er kjørt, det er bare å betale

-------------------------------------------------------------

30/10/2015

Tony Abbott says Europe’s border policy is a ‘catastrophic error’

Tony Abbott says Europe’s border policy is a ‘catastrophic error’

NEWS 28/10 16:24 CETEurope toughens its stance in bid to slow migration surge
Germany sharpens its tone with Austria over migrants

Europe should shut up shop and close its doors to migrants from the Middle East, according to Tony Abbott, the former Australian prime minister.

Speaking at the second Margaret Thatcher Lecture in London, Abbott said the imperative to love your neighbour as you love yourself was leading Europe to a “catastrophic error”.

In his first major speech since he was forced out of office, he spoke about the removal of his country’s carbon tax, free trade union legislation while claiming there was a “hint of Thatcherism” about his administration’s policies.

But it was on Europe’s migrant crisis where he was outspoken.

“All countries that say anyone who gets here can stay here are now in peril, given the scale of the population movements that are starting to be seen,” he said.

No country or continent can open its borders to all-comers without fundamentally weakening itself

The misguided altruism of Sweden will soon be followed by Norway:“There are tens, perhaps hundreds of millions of people living in poverty and danger who might readily seek to enter a western country if the opportunity is there. And who can blame them.

“Yet no country or continent can open its borders to all-comers without fundamentally weakening itself. And this is the risk that the countries of Europe now run with misguided altruism.

He said while he was prime minister he was loath to give public advice to other countries. But Australia, he said, was the only country that had successfully defeated the problem, twice, and its experience should be studied.

“It will require massive logistics and expense; it will gnaw at our consciences — yet it is the only way to prevent a tide of humanity surging through Europe and quite possibly changing it forever,” he added.

“We are rediscovering the hard way that justice tempered by mercy is an exacting ideal, as too much mercy for some necessarily undermines justice for all.”

More than half a million migrants fleeing war in the Middle East have poured into Europe this year with Slovenia and Austria currently struggling the most with the flow along a corridor northwestwards from the Balkans.

Abbott was prime minister of Australia for two years but was ousted from office in September 2015 in a leadership vote by Malcom Turnbull.

29/10/2015

Andrew Parker, Head Of MI5, Says Threat Directed At UK From ISIS Yet To Reach 'High Water Mark'

Andrew Parker, Head Of MI5, Says Threat Directed At UK From ISIS Yet To Reach 'High Water Mark'


Stay allert for ISIS terrorism:
27/10/2015

We are watching the death of open frontiers in Europe

We are watching the death of open frontiers in Europe

The endless wave of migrants - for which we have utterly failed to prepare - will unleash extremist politics throughout the Continent

The death of open European frontiers : >


---------------------------------------

Commentary:

Administrator
THE OTIUM POST25/10/2015

Israeli General Captured in Iraq Confesses to Israel-Isis Coalition

Updated: Israeli General Captured in Iraq Confesses to Israel-Isis Coalition


“There is a strong cooperation between MOSSAD and ISIS top military commanders...Israeli advisors helping the Organization on laying out strategic and military plans, and guiding them in the battlefield”

Kaiser_387
Editor’s note:  Israel’s claim that Shahak is only a Colonel requires us to at least publish this claim of theirs.  It may well be important to Tel Aviv that a colonel was caught rather than a general.  This reminds me of the battle of Stalingrad and Hitler who promoted General Paulus to Field Marshal in the belief that Field Marshals didn’t surrender.  To Netanyahu, it is obviously a belief that generals don’t get caught.
General Shahak was captured by Shiite militia and is still being held in Iraq.  His captors are keeping DESI informed, a European security organization with close ties to VT.  The article below is based on questions we submitted to his captors this morning.  We also inquired as to the conditions under which he is being held... GD ] 
 EXCLUSIVE -VETERANS TODAY  
______________
USA Parliament (Intr) Foreign Minister and European Department for Security and Information Secretary General Ambassador Dr Haissam Bou Said exclusively confirms to VT that the Israeli Brigadier Yussi Elon Shahak captured by the Iraqi popular army confessed during the investigation that…
 “There is a strong cooperation between MOSSAD and ISIS top military commanders,” asserting that  “there are Israeli advisors helping the Organization on laying out strategic and military plans, and guiding them in the battlefield.”
The terrorist organization also has military consultants from Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates and Jordan. Saudi Arabia has so far provided ISIS with 30,000 vehicles, while Jordan rendered 4500 vehicles. Qatar and United Arab Emirates delivered funds for covering ISIS overall expenditure.
The planes belonging to the aforesaid countries are still landing in the Mosel airport, carrying military aid and fighters, especially  via the Jordanian borders.
The Parliament and the DESI also confirm the Death of ISIS leader Abu Baker al Baghdadi, who received two bullets: one in the head and the other in the shoulder in a fire exchange. Two of his top aides were killed as well.  It is believed that the CIA and MOSSAD are behind his death as he becomes a wasted commodity.
Furthermore, Eight ISIS top commanders were killed in “Haith” in an Iraqi airstrike after two weeks of surveillance by the Iraqi military service.
The report concluded  that ISIS terrorist group recently arrested  in Moscow came from Syria and Iraq through Ukraine. The  perpetrators were planning to carry out subversive operations in railways and bus stations. The bombers are from Chechen, Caucasus, Iraqi, Syrian and Saudi nationalities.
Ukraine became the hotbed of embracing terrorist activities in complicity with Putin’s arch enemies who want to break up Russia and then absorb it in revenge of his military intervention in Syria.

----------------------------------------------------------

Commentary:

Well,here we have the proof of the Bilderberg/US support of ISIS for the specific purpose of chasing the population of Syria and Iraq into Europe to cause chaos and violence in preparation for their New World Order.  Also the answer as to why other Muslim countries does not offer help to the refugees,they are PART of the chase!!

Administrator
THE OTIUM POST24/10/2015

Europe Stumbling Toward Apocalyptic Strife
Europe Stumbling Toward Apocalyptic Strife

October 22, 2015

"In Africa and the Middle East whole countries are emptying. But from what are their people fleeing? In essence, they are fleeing from themselves, and when they enter other countries they bring with them all that implies: failed cultures, intolerant insularity and ancient animosities"

Western Europe’s long, slow suicide is too long and slow for Western European elites, apparently. You know, the self-loathing, Western-loathing progressive-minded sorts. Projections of Muslim supremacy in Europe by the latter part of the 21st Century means that Europe’s enlightened class won’t experience the pleasure of watching Muslims hoist guidons emblazoned with the shahada and thetakbir over the Vatican. Quite a visual, won’t it be, compliments of Al Jazeera, having a muckety-muck imam emerge on the once papal balcony -- a balcony festooned with a boldly oversized crescent moon and star flag -- to bestow blessings on masses of believers shouting, “Allah Akbar,” as a global audience watches enthralled. 

Thus the intent to hasten Europe’s demise -- that is, whatever remains of degraded Christian Europe and Western Civilization there. Muslim ascendency has its satisfactions, but nothing beats witnessing the coup de grâce, the final scimitar coming down on the neck of once mighty Europe. That’s what open borders means -- it’s a quickening of the suicide. It gives an outside chance for Western Europe’s elites to witness the dénouement of their crimes (perhaps they would prefer the kinder, gentler word, “designs”).

Muslims, being fervently (or fanatically) religious and morally and culturally dark-aged, might discomfit Europe’s godless statists, whose tastes run more toward a nihilist flavor for Europe’s end. But a Hitlerian Weltuntergang could be awfully messy and complicate the elites’ escape, to the good old U.S.A. or wherever else the Mohammedans haven’t -- yet -- gotten a grip. 

To date, Western Europeans -- principally the Germans and French, though the Brits, among others, are catching up -- are accelerating the importation of Muslims from war-torn lands on the south and east side of the Mediterranean. It isn’t an invasion, but a mass migration with evident benefit to building Muslim hegemony in Western Europe. Yes, “hijra” now enters the Western lexicon, along with “jihad.” Hijra is subjugation and conquest by an exotic name. One culture’s refugee is another culture’s -- and faith’s -- warrior-migrant.

There are the stirrings of revolt -- an awakening -- among Europeans, however. Hungary, in a fit of sanity, has sealed its borders to Muslim migrants. (Budapest might be where the pope flees one day.) Ordinary Germans are in the streets protesting. Others across Europe, too. But with an estimated 20 million Muslims in Western Europe, what possibly can be done to reverse the Muslim tide? What can be done to change Western Europe’s fortunes? 

The Muslim newcomers join millions of their brethren who’ve called Europe home for as much as a couple of generations. Many came to fill Western Europe’s need for cheap labor (heck, any labor, since post-everything Europeans enjoy shortened work hours, summer respites, and subsidized lives. Breaking sweats is for wogs, anyway). 

Most Muslims, whether of long duration in Western Europe or “native” born, are unassimilated. True, homogeneous Germans, French, and Swedes have never cottoned to foreigners. But Muslims aren’t hep about being included, either. Islam, being about conquest, it’s infidels who must submit or die. The menu for infidels is two columns: convert to the faith or accept the brutality and squalor of dhimmitude. 

The new waves of Mohammed’s minions entering Europe do so to the blathering, idiotic rationalizations of Angela Merkel, most conspicuously. 

Frau Merkel spouts unctuous pieties about the need for compassion and humanitarian outreach to hundreds of thousands of Muslims expected to cross Germany’s borders. Did we say that Europe’s elites are insular and inbred? Those among the crème de la crème who aren’t pining for annihilation live as detachedly from hard -- actually, ugly -- realities. Merkel’s suggestions that accommodations are possible for Muslim entrants betray a conceit: that superior Germans will gladly condescend to minister to the unwashed, prayer rug-toting Mohammedans, taming them. Failure to reverse this soggy reasoning will prove a fatal conceit. But fatal the conceit may already be. 

Merkel is no Bismarck. No nationalist. No “Iron Chancellor.” No hard-eyed realist. The linsensuppe that sloshes around between Merkel’s ears permits no realpolitik. 

What could a modern Bismarck do to save Western Europe from its folly? The obvious answer is expulsion -- mass expulsion of Muslims from Western European soil. If one thinks the term expulsion too harsh, use “repatriation.” 

A policy of expulsion conjures up the dark old days of persecutions and pogroms, which abound in Europe’s history. For some Americans, it’s the Trail of Tears all over again (save that Muslims aren’t Western Europe’s “indigenous” people). The recoil is understandable.

Mass expulsion of Muslims from Western Europe has yet to gain currency in the mainstream. Given what the mainstream is, it’s likely never to catch on. In fact, expulsion is considered fringy or loony. In fact, expulsion, which offers the only real antidote to Muslim ascendency in Western Europe, will not happen.

Anthony Carr, at Australia’s Quadrant, offers this insight as to why Western European elites will never expel the Muslims in their midst, much less stem the flow of migrants in any coordinated, systemic fashion over time. Wrote Carr on September 22 of this year:

Educational institutions and much of the media throughout the Anglosphere now spread the message that Europe’s record in relation to the rest of the world is one of racism, xenophobia and oppression — the Australian story, for example, being one of exploitation, cruelty and dispossession. How can a people, so unworthy, with faith in neither God nor themselves, resist a people whose religion insists they should have primacy, that they are entitled to what they seek as of right?

Europe’s elites lack the conviction and will to take remedial -- even draconian -- actions to rescue their countries and civilization. These nihilists embrace suicide at the hands of millions among them who practice a barbarous faith… who move toward conquest with humble certitude in Allah and Mohammed. 

But there are whole swaths among Europe’s indigenous peoples -- now and in the years to come -- who aren’t kindly disposed to submitting to Salāt. Who, in a not too distant future, not having converted to the faith, will mightily resent their sisters and daughters being used by jihadists as bed buddies. 

Don’t expect Islam’s rise in Western Europe to go smoothly. The cheery scene at the Vatican with the imam may transpire only after a long period of dystopia. Strife and civil wars could well erupt between Muslims and the redoubtable native lumpenproletariat. 

This again from Anthony Carr. Carr may underestimate the pace of deterioration in Western Europe, thinking that it’s our descendents and not us who will witness the inevitable convulsions there. But he does hint at the horror to come:

History has shown that the Europeans are capable of anything and with the collapse of the European project we can expect new leaders to emerge from the ruins, many of whom will not be nice. There will be new Nazis, new Communists. New Identities, loyalties and borders will be established. Our descendants will live in interesting times!

Live in interesting times, indeed. Or living more on the order of Brando’s Kurtz in Apocalypse Now, living “The horror.” 

Western Europe’s long, slow suicide is too long and slow for Western European elites, apparently. You know, the self-loathing, Western-loathing progressive-minded sorts. Projections of Muslim supremacy in Europe by the latter part of the 21st Century means that Europe’s enlightened class won’t experience the pleasure of watching Muslims hoist guidons emblazoned with the shahada and thetakbir over the Vatican. Quite a visual, won’t it be, compliments of Al Jazeera, having a muckety-muck imam emerge on the once papal balcony -- a balcony festooned with a boldly oversized crescent moon and star flag -- to bestow blessings on masses of believers shouting, “Allah Akbar,” as a global audience watches enthralled. 

Thus the intent to hasten Europe’s demise -- that is, whatever remains of degraded Christian Europe and Western Civilization there. Muslim ascendency has its satisfactions, but nothing beats witnessing the coup de grâce, the final scimitar coming down on the neck of once mighty Europe. That’s what open borders means -- it’s a quickening of the suicide. It gives an outside chance for Western Europe’s elites to witness the dénouement of their crimes (perhaps they would prefer the kinder, gentler word, “designs”).

Muslims, being fervently (or fanatically) religious and morally and culturally dark-aged, might discomfit Europe’s godless statists, whose tastes run more toward a nihilist flavor for Europe’s end. But a Hitlerian Weltuntergang could be awfully messy and complicate the elites’ escape, to the good old U.S.A. or wherever else the Mohammedans haven’t -- yet -- gotten a grip. 

To date, Western Europeans -- principally the Germans and French, though the Brits, among others, are catching up -- are accelerating the importation of Muslims from war-torn lands on the south and east side of the Mediterranean. It isn’t an invasion, but a mass migration with evident benefit to building Muslim hegemony in Western Europe. Yes, “hijra” now enters the Western lexicon, along with “jihad.” Hijra is subjugation and conquest by an exotic name. One culture’s refugee is another culture’s -- and faith’s -- warrior-migrant.

There are the stirrings of revolt -- an awakening -- among Europeans, however. Hungary, in a fit of sanity, has sealed its borders to Muslim migrants. (Budapest might be where the pope flees one day.) Ordinary Germans are in the streets protesting. Others across Europe, too. But with an estimated 20 million Muslims in Western Europe, what possibly can be done to reverse the Muslim tide? What can be done to change Western Europe’s fortunes? 

The Muslim newcomers join millions of their brethren who’ve called Europe home for as much as a couple of generations. Many came to fill Western Europe’s need for cheap labor (heck, any labor, since post-everything Europeans enjoy shortened work hours, summer respites, and subsidized lives. Breaking sweats is for wogs, anyway). 

Most Muslims, whether of long duration in Western Europe or “native” born, are unassimilated. True, homogeneous Germans, French, and Swedes have never cottoned to foreigners. But Muslims aren’t hep about being included, either. Islam, being about conquest, it’s infidels who must submit or die. The menu for infidels is two columns: convert to the faith or accept the brutality and squalor of dhimmitude. 

The new waves of Mohammed’s minions entering Europe do so to the blathering, idiotic rationalizations of Angela Merkel, most conspicuously. 

Frau Merkel spouts unctuous pieties about the need for compassion and humanitarian outreach to hundreds of thousands of Muslims expected to cross Germany’s borders. Did we say that Europe’s elites are insular and inbred? Those among the crème de la crème who aren’t pining for annihilation live as detachedly from hard -- actually, ugly -- realities. Merkel’s suggestions that accommodations are possible for Muslim entrants betray a conceit: that superior Germans will gladly condescend to minister to the unwashed, prayer rug-toting Mohammedans, taming them. Failure to reverse this soggy reasoning will prove a fatal conceit. But fatal the conceit may already be. 

Merkel is no Bismarck. No nationalist. No “Iron Chancellor.” No hard-eyed realist. The linsensuppe that sloshes around between Merkel’s ears permits no realpolitik. 

What could a modern Bismarck do to save Western Europe from its folly? The obvious answer is expulsion -- mass expulsion of Muslims from Western European soil. If one thinks the term expulsion too harsh, use “repatriation.” 

A policy of expulsion conjures up the dark old days of persecutions and pogroms, which abound in Europe’s history. For some Americans, it’s the Trail of Tears all over again (save that Muslims aren’t Western Europe’s “indigenous” people). The recoil is understandable.

Mass expulsion of Muslims from Western Europe has yet to gain currency in the mainstream. Given what the mainstream is, it’s likely never to catch on. In fact, expulsion is considered fringy or loony. In fact, expulsion, which offers the only real antidote to Muslim ascendency in Western Europe, will not happen.

Anthony Carr, at Australia’s Quadrant, offers this insight as to why Western European elites will never expel the Muslims in their midst, much less stem the flow of migrants in any coordinated, systemic fashion over time. 

 Wrote Carr on September 22 of this year:

Educational institutions and much of the media throughout the Anglosphere now spread the message that Europe’s record in relation to the rest of the world is one of racism, xenophobia and oppression — the Australian story, for example, being one of exploitation, cruelty and dispossession. How can a people, so unworthy, with faith in neither God nor themselves, resist a people whose religion insists they should have primacy, that they are entitled to what they seek as of right?

Europe’s elites lack the conviction and will to take remedial -- even draconian -- actions to rescue their countries and civilization. These nihilists embrace suicide at the hands of millions among them who practice a barbarous faith… who move toward conquest with humble certitude in Allah and Mohammed. 

But there are whole swaths among Europe’s indigenous peoples -- now and in the years to come -- who aren’t kindly disposed to submitting to Salāt. Who, in a not too distant future, not having converted to the faith, will mightily resent their sisters and daughters being used by jihadists as bed buddies. 

Don’t expect Islam’s rise in Western Europe to go smoothly. The cheery scene at the Vatican with the imam may transpire only after a long period of dystopia. Strife and civil wars could well erupt between Muslims and the redoubtable native lumpenproletariat. 

This again from Anthony Carr. Carr may underestimate the pace of deterioration in Western Europe, thinking that it’s our descendents and not us who will witness the inevitable convulsions there. But he does hint at the horror to come:

History has shown that the Europeans are capable of anything and with the collapse of the European project we can expect new leaders to emerge from the ruins, many of whom will not be nice. There will be new Nazis, new Communists. New Identities, loyalties and borders will be established. 

 Our descendants will live in interesting times!
------------------------------------------------------

Commentary:

“Thousands of people are living in limbo and thousands are living in tent camps as winter approaches,” said Karl Kopp, European director of Pro Asyl.

Apart from a completely diverse culture,another good reason why these people should have remained within their own climate,albeit for a while, within the nearest friendly country until it was safe to return to commence rebuilding their country.

Why are all the surrounding Muslim countries not willing to help their brothers? Perhaps,they do not wish to be helped there,and instead head for a more lucrative Europe?

It is not the first time Muslims have failed to invade Europe by gunpowder,only now the weapons have changed to children and woman,creating serious wounds in our self-righteous souls,catching us unaware and unprepared for the mass invasion to follow.

Throwing themselves by the millions into the unknown like lemmings,is pure madness,and the consequences will be dire.


SYRIA UTSTEDER SYRISKE PASS TIL UTENLANDSKE BORGERE
Syrias myndigheter har til nå i år tjent grovt, nesten 4,4 milliarder kroner på å utstede syriske pass til hvem-som-helst.

En journalist i den nederlandske avisen Nieuwe Revu har imidlertid klart å skaffe et falsk syrisk pass langt rimeligere. For 750 euro, som tilsvarer 6900 kroner, fikk Harald Doornbos bestilt et syrisk pass med ønsket navn og bilde. Han satte likegodt inn den nederlanske stastsministerens navn og bilde. Grensekontrollen blir et mareritt ved etablering av nasjonalitet,da det naa er mulig aa kjoepe seg
Syrisk pass.  Mange har ogsaa oedelagt og kastet sine originale identitetspapirer,men de fleste har med seg sine mobiltelefoner som burde kunne roepe deres sanne opprinnelse.


Administrator
THE OTIUM POST23/10/2015

“The Bilderberg Group Exposed” - The true cause of the European migration cathastrophy


“The True Story of the Bilderberg Group” A Review of Daniel Estulin's book
Global Research 1 June 2009
Region: USA  Theme: Global Economy

For over 14 years, Daniel Estulin has investigated and researched the Bilderberg Group’s far-reaching influence on business and finance, global politics, war and peace, and control of the world’s resources and its money.

His book, “The True Story of the Bilderberg Group,” was published in 2005 and is now updated in a new 2009 edition. He states that in 1954, “the most powerful men in the world met for the first time” in Oosterbeek, Netherlands, “debated the future of the world,” and decided to meet annually in secret. They called themselves the Bilderberg Group with a membership representing a who’s who of world power elites, mostly from America, Canada, and Western Europe with familiar names like David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, other heads of state, influential senators, congressmen and parliamentarians, Pentagon and NATO brass, members of European royalty, selected media figures, and invited others – some quietly by some accounts like Barack Obama and many of his top officials.

Always well represented are top figures from the Council on Foreign Relations (CFR), IMF, World Bank, Trilateral Commission, EU, and powerful central bankers from the Federal Reserve, the ECB’s Jean-Claude Trichet, and Bank of England’s Mervyn King.

For over half a century, no agenda or discussion topics became public nor is any press coverage allowed. The few invited fourth estate attendees and their bosses are sworn to secrecy. Nonetheless, Estulin undertook “an investigative journey” that became his life’s work. He states:

“Slowly, one by one, I have penetrated the layers of secrecy surrounding the Bilderberg Group, but I could not have done this withot help of ‘conscientious objectors’ from inside, as well as outside, the Group’s membership.” As a result, he keeps their names confidential.

Whatever its early mission, the Group is now “a shadow world government….threaten(ing) to take away our right to direct our own destinies (by creating) a disturbing reality” very much harming the public’s welfare. In short, Bilderbergers want to supplant individual nation-state sovereignty with an all-powerful global government, corporate controlled, and check-mated by militarized enforcement.

“Imagine a private club where presidents, prime ministers, international bankers and generals rub shoulders, where gracious royal chaperones ensure everyone gets along, and where the people running the wars, markets, and Europe (and America) say what they never dare say in public.”

Early in its history, Bilderbergers decided “to create an ‘Aristocracy of purpose’ between Europe and the United States (to reach consensus to rule the world on matters of) policy, economics, and (overall) strategy.” NATO was essential for their plans – to ensure “perpetual war (and) nuclear blackmail” to be used as necessary. Then proceed to loot the planet, achieve fabulous wealth and power, and crush all challengers to keep it.

Along with military dominance, controlling the world’s money is crucial for with it comes absolute control as the powerful 19th century Rothschild family understood. As the patriarch Amschel Rothschild once said: “Give me control of a nation’s money and I care not who makes its laws.”

Bilderbergers comprise the world’s most exclusive club. No one buys their way in. Only the Group’s Steering Committee decides whom to invite, and in all cases participants are adherents to One World Order governance run by top power elites.

According to Steering Committee rules:


“the invited guests must come alone; no wives, girlfriends, husbands or boyfriends. Personal assistants (meaning security, bodyguards, CIA or other secret service protectors) cannot attend the conference and must eat in a separate hall. (Also) The guests are explicitly forbidden from giving interviews to journalists” or divulge anything that goes on in meetings.

Host governments provide overall security to keep away outsiders. One-third of attendees are political figures. The others are from industry, finance, academia, labor and communications.

Meeting procedure is by Chatham House Rules letting attendees freely express their views in a relaxed atmosphere knowing nothing said will be quoted or revealed to the public. Meetings “are always frank, but do not always conclude with consensus.”

Membership consists of annual attendees (around 80 of the world’s most powerful) and others only invited occasionally because of their knowledge or involvement in relevant topics. Those most valued are asked back, and some first-timers are chosen for their possible later usefulness.

Arkansas governor Bill Clinton, for example, who attended in 1991. “There, David Rockefeller told (him) why the North American Free Trade Agreement….was a Bilderberg priority and that the group needed him to support it. The next year, Clinton was elected president,” and on January 1, 1994 NAFTA took effect. Numerous other examples are similar, including who gets chosen for powerful government, military and other key positions.

Bilderberg Objectives

The Group’s grand design is for “a One World Government (World Company) with a single, global marketplace, policed by one world army, and financially regulated by one ‘World (Central) Bank’ using one global currency.” Their “wish list” includes:

– “one international identify (observing) one set of universal values;”

– centralized control of world populations by “mind control;” in other words, controlling world public opinion;

– a New World Order with no middle class, only “rulers and servants (serfs),” and, of course, no democracy;

– “a zero-growth society” without prosperity or progress, only greater wealth and power for the rulers;

– manufactured crises and perpetual wars;

– absolute control of education to program the public mind and train those chosen for various roles;

– “centralized control of all foreign and domestic policies;” one size fits all globally;

– using the UN as a de facto world government imposing a UN tax on “world citizens;”

– expanding NAFTA and WTO globally;

– making NATO a world military;

– imposing a universal legal system; and

– a global “welfare state where obedient slaves will be rewarded and non-conformists targeted for extermination.”

Secret Bilderberg Partners

In the US, the Council on Foreign Relations (CFR) is dominant. One of its 1921 founders, Edward Mandell House, was Woodrow Wilson’s chief advisor and rumored at the time to be the nation’s real power from 1913 – 1921. On his watch, the Federal Reserve Act passed in December 1913 giving money creation power to bankers, and the 16th Amendment was ratified in February creating the federal income tax to provide a revenue stream to pay for government debt service.

From its beginnings, CFR was committed to “a one-world government based on a centralized global financing system….” Today, CFR has thousands of influential members (including important ones in the corporate media) but keeps a low public profile, especially regarding its real agenda.

Historian Arthur Schlesinger, Jr. called it a “front organization (for) the heart of the American Establishment.” It meets privately and only publishes what it wishes the public to know. Its members are only Americans.

The Trilateral Commission (discussed below) is a similar group that “brings together global power brokers.” Founded by David Rockefeller, he’s also a leading Bilderberger and CFR Chairman Emeritus, organizations he continues to finance and support.

Their past and current members reflect their power:

– nearly all presidential candidates of both parties;

– leading senators and congressmen;

– key members of the fourth estate and their bosses; and

– top officials of the FBI, CIA, NSA, defense establishment, and other leading government agencies, including state, commerce, the judiciary and treasury.

For its part, “CFR has served as a virtual employment agency for the federal government under both Democrats and Republicans.” Whoever occupies the White House, “CFR’s power and agenda” have been unchanged since its 1921 founding.

It advocates a global superstate with America and other nations sacrificing their sovereignty to a central power. CFR founder Paul Warburg was a member of Roosevelt’s “brain trust.” In 1950, his son, James, told the Senate Foreign Relations Committee: “We shall have world government whether or not you like it – by conquest or consent.”

Later at the 1992 Bilderberg Group meeting, Henry Kissinger said:


“Today, Americans would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow, they will be grateful. This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all people of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil….individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by their world government.”

CFR planned a New World Order before 1942, and the “UN began with a group of CFR members called the Informal Agenda Group.” They drafted the original UN proposal, presented it to Franklin Roosevelt who announced it publicly the next day. At its 1945 founding, CFR members comprised over 40 of the US delegates.

According to Professor G. William Domhoff, author of Who Rules America, the CFR operates in “small groups of about twenty-five, who bring together leaders from the six conspirator categories (industrialists, financiers, ideologues, military, professional specialists – lawyers, medical doctors, etc. – and organized labor) for detailed discussions of specific topics in the area of foreign affairs.” Domhoff added:

“The Council on Foreign Relations, while not financed by government, works so closely with it that it is difficult to distinguish Council action stimulated by government from autonomous actions. (Its) most important sources of income are leading corporations and major foundations.” The Rockefeller, Carnegie, and Ford Foundations to name three, and they’re directed by key corporate officials.

Dominant Media Partners

Former CBS News president Richard Salant (1961 – 64 and 1966 – 79) explained the major media’s role: “Our job is to give people not what they want, but what we decide they ought to have.”

CBS and other media giants control everything we see, hear and read – through television, radio, newspapers, magazines, books, films, and large portions of the Internet. Their top officials and some journalists attend Bilderberg meetings – on condition they report nothing.

The Rockefeller family wields enormous power, even though its reigning patriarch, David, will be 94 on June 12 and surely near the end of his dominance. However, for years “the Rockefellers (led by David) gained great influence over the media. (With it) the family gained sway over public opinion. With the pulse of public opinion, they gained deep influence in politics. And with this politics of subtle corruption, they are taking control of the nation” and now aim for total world domination.

The Bilderberger-Rockefeller scheme is to make their views “so appealing (by camouflaging them) that they become public policy (and can) pressure world leaders into submitting to the ‘needs of the Masters of the Universe.’ ” The “free world press” is their instrument to disseminate “agreed-upon propaganda.”

CFR Cabinet Control

“The National Security Act of 1947 established the office of Secretary of Defense.” Since then, 14 DOD secretaries have been CFR members.

Since 1940, every Secretary of State, except James Byrnes, has been a CFR member and/or Trilateral Commission (TC) one.

For the past 80 years, “Virtually every key US National Security and Foreign Policy Advisor has been a CFR member.

Nearly all top generals and admirals have been CFR members.

Many presidential candidates were/are CFR members, including Herbert Hoover, Adlai Stevenson, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter (also a charter TC member), George HW Bush, Bill Clinton, John Kerry, and John McCain.

Numerous CIA directors were/are CFR members, including Richard Helmes, James Schlesinger, William Casey, William Webster, Robert Gates, James Woolsey, John Deutsch, George Tenet, Porter Goss, Michael Hayden, and Leon Panetta.

Many Treasury Secretaries were/are CFR members, including Douglas Dillon, George Schultz, William Simon, James Baker, Nicholas Brady, Lloyd Bentsen, Robert Rubin, Henry Paulson, and Tim Geithner.

When presidents nominate Supreme Court candidates, the CFR’s “Special Group, Secret Team” or advisors vet them for acceptability. Presidents, in fact, are told who to appoint, including designees to the High Court and most lower ones.

Programming the Public Mind

According to sociologist Hadley Cantril in his 1967 book, The Human Dimension – Experiences in Policy Research:

Government “Psycho-political operations are propaganda campaigns designed to create perpetual tension and to manipulate different groups of people to accept the particular climate of opinion the CFR seeks to achieve in the world.”

Canadian writer Ken Adachi (1929 – 1989) added:


“What most Americans believe to be ‘Public Opinion’ is in reality carefully crafted and scripted propaganda designed to elicit a desired behavioral response from the public.”

And noted Australian academic and activist Alex Carey (1922 – 1988) explained the three most important 20th century developments – “The growth of democracy, the growth of corporate power, and the growth of corporate propaganda as a means of protecting corporate power against democracy.”

Web of Control

Numerous think tanks, foundations, the major media, and other key organizations are staffed with CFR members. Most of its life-members also belong to the TC and Bilderberg Group, operate secretly, and wield enormous power over US and world affairs.

The Rockefeller-Founded Trilateral Commission (TC)

On page 405 of his Memoirs, David Rockfeller wrote:


“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States characterizing my family and me as ‘internationalists’ and conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”

In alliance with Bilderbergers, the TC also “plays a vital role in the New World Order’s scheme to use wealth, concentrated in the hands of the few, to exert world control.” TC members share common views and all relate to total unchallengeable global dominance.

Founded in 1973 and headquartered in Washington, its powerful US, EU and East Asian members seek its operative founding goal – a “New International Economic Order,” now simply a “New World Order” run by global elites from these three parts of the world with lesser members admitted from other countries.

According to TC’s web site, “each regional group has a chairman and deputy chairman, who all together constitute the leadership of the Committee. The Executive Committee draws together a further 36 individuals from the wider membership,” proportionately representing the US, EU, and East Asia in its early years, now enlarged to be broadly global.

Committee members meet several times annually to discuss and coordinate their work. The Executive Committee chooses members, and at any time around 350 belong for a three-year renewable period. Everyone is a consummate insider with expertise in business, finance, politics, the military, or the media, including past presidents, secretaries of state, international bankers, think tank and foundation executives, university presidents and selected academics, and former senators and congressmen, among others.

Although its annual reports are available for purchase, its inner workings, current goals, and operations are secret – with good reason. Its objectives harm the public so mustn’t be revealed. Trilaterals over Washington author Antony Sutton wrote:


“this group of private citizens is precisely organized in a manner that ensures its collective views have significant impact on public policy.”

In her book, Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management, Holly Sklar wrote:

Powerful figures in America, Europe, and East Asia let “the rich….safeguard the interests of Western capitalism in an explosive world – probably by discouraging protectionism, nationalism, or any response that would pit the elites of one against the elites of another,” in their common quest for global dominance.

Trilateralist Zbigniew Brzezinski (TC’s co-founder) wrote in his Between Two Ages – America’s Role in the Technotronic Era:


“people, governments and economies of all nations must serve the needs of multinational banks and corporations. (The Constitution is) inadequate….the old framework of international politics, with their sphere of influence….the fiction of sovereignty….is clearly no longer compatible with reality….”

TC today is now global with members from countries as diverse as Argentina, Ukraine, Israel, Jordan, Brazil, Turkey, China and Russia. In his Trilaterals Over America, Antony Sutton believes that TC’s aim is to collaborate with Bilderbergers and CFR in “establishing public policy objectives to be implemented by governments worldwide.” He added that “Trilateralists have rejected the US Constitution and the democratic political process.” In fact, TC was established to counter a “crisis in democracy” – too much of it that had to be contained.

An official TC report was fearful about “the increased popular participation in and control over established social, political, and economic institutions and especially a reaction against the concentration of power of Congress and of state and local government.”

To address this, media control was essential to exert “restraint on what newspapers may publish (and TV and radio broadcast).” Then according to Richard Gardner in the July 1974 issue of Foreign Affairs (a CFR publication):

CFR’s leadership must make “an end run around national sovereignty, eroding it piece by piece,” until the very notion disappears from public discourse.

Bilderberg/CFR/Trilateralist success depends on finding “a way to get us to surrender our liberties in the name of some common threat or crisis. The foundations, educational institutions, and research think tanks supported by (these organizations) oblige by financing so-called ‘studies’ which are then used to justify their every excess. The excuses vary, but the target is always individual liberty. Our liberty” and much more.

Bilderbergers, Trilateralists and CFR members want “an all-encompassing monopoly” – over government, money, industry, and property that’s “self-perpetuating and eternal.” In Confessions of a Monopolist (1906), Frederick C. Howe explained its workings in practice:


“The rules of big business: Get a monopoly; let Society work for you. So long as we see all international revolutionaries and all international capitalists as implacable enemies of one another, then we miss a crucial point….a partnership between international monopoly capitalism and international revolutionary socialism is for their mutual benefit.”

In the Rockefeller File, Gary Allen wrote:


“By the late nineteenth century, the inner sanctums of Wall Street understood that the most efficient way to gain a monopoly was to say it was for the ‘public good’ and ‘public interest.’ “

David Rockefeller learned the same thing from his father, John D., Jr. who learned it from his father, John D. Sr. They hated competition and relentlessly strove to eliminate it – for David on a global scale through a New World Order.

In the 1970s and 1980s, Trilateralists and CFR members collaborated on the latter’s “1980 Project,” the largest ever CFR initiative to steer world events “toward a particular desirable future outcome (involving) the utter disintegration of the economy.” Why so is the question?

Because by the 1950s and 1960s, worldwide industrial growth meant more competition. It was also a model to be followed, and “had to be strangled in the cradle” or at least greatly contained. In America as well beginning in the 1980s. The result has been a transfer of wealth from the poor to the rich, shrinkage of the middle class, and plan for its eventual demise.

The North American Union (NAU)

The idea emerged during the Reagan administration in the early 1980s. David Rockefeller, George Schultz and Paul Volker told the president that Canada and America could be politically and economically merged over the next 15 years except for one problem – French-speaking Quebec. Their solution – elect a Bilderberg-friendly prime minister, separate Quebec from the other provinces, then make Canada America’s 51st state. It almost worked, but not quite when a 1995 secession referendum was defeated – 50.56% to 49.44%, but not the idea of merger.

At a March 23, 2005 Waco, Texas meeting, attended by George Bush, Mexico’s Vincente Fox, and Canada’s Paul Martin, the Security and and Prosperity Partnership (SPP) was launched, also known as the North American Union (NAU). It was a secretive Independent Task Force of North America agreement – a group organized by the Canadian Council of Chief Executives (CCCE), the Mexican Council on Foreign Relations, and CFR with the following aims:

– circumventing the legislatures of three countries and their constitutions;

– suppressing public knowledge or consideration; and

– proposing greater US, Canadian and Mexican economic, political, social, and security integration with secretive working groups formed to devise non-debatable, not voted on agreements to be binding and unchangeable.

In short – a corporate coup d’etat against the sovereignty of three nations enforced by hard line militarization to suppress opposition.

If enacted, it will create a borderless North America, corporate controlled, without barriers to trade or capital flows for business giants, mainly US ones and much more – America’s access to vital resources, especially oil and Canada’s fresh water.

Secretly, over 300 SPP initiatives were crafted to harmonize the continent’s policies on energy, food, drugs, security, immigration, manufacturing, the environment, and public health along with militarizing three nations for enforcement.

SPP represents another step toward the Bilderberg/Trilateralist/CFR goal for World Government, taking it one step at a time. A “United Europe” was another, the result of various treaties and economic agreements:

– the December 1951 six-nation European Coal and Steel Community (ECSC);

– the March 1957 six-nation Treaty of Rome establishing the European Economic Community (EEC);

also the European Atomic Energy Commission (EAEC) by a second Treaty of Rome;

– the October 1957 European Court of Justice to settle regional trade disputes;

– the May 1960 seven-nation European Free Trade Association (EFTA);

– the July 1967 European Economic Community (EEC) merging the ECSC, EAEC and EEC together in one organization;

– the 1968 European Customs Union to abolish duties and establish uniform imports taxing among EEC nations;

– the 1978 European Currency Unit (ECU);

– the February 1986 Single European Act revision of the 1957 Treaty of Rome; it established the objective of forming a Common Market by December 31, 1992;

– the February 1992 Maastricht Treaty creating the EU on November 1, 1993; and

– the name euro was adopted in December 1995; it was introduced in January 1999 replacing the European Currency Unit (ECU); euros began circulating on January 2002; they’re now the official currency of 16 of the 27 EU states.

Over half a century, the above steps cost EU members their sovereignty “as some 70 to 80 per cent of the laws passed in Europe involve just rubber stamping of regulations already written by nameless bureaucrats in ‘working groups’ in Brussels or Luxembourg.”

The EU and NAU share common features:

– advocacy from a influential spokesperson;

– an economic and later political union;

– hard line security, and for Europe, ending wars on the continent between EU member states;

– establishment of a collective consciousness in place of nationalism;

– the blurring of borders and creation of a “supra-government,” a superstate;

– secretive arrangements to mask real objectives; and

– the creation of a common currency and eventual global one.

Steps Toward a North American Union

– the October 4, 1988 Free Trade Agreement (FTA) between the US and Canada, finalized the previous year;

– at the 1991 Bilderberg meeting, David Rockefeller got governor Bill Clinton’s support for NAFTA if he became president;

– on January 1, 1994, with no debate under “fast-track” rules, Congress approved WTO legislation;

– in December 1994 at the first Summit of the Americas, 34 Hemispheric leaders committed their nations to a Free Trade of the Americas agreement (FTAA) by 2005 – so far unachieved;

– on July 4, 2000, Mexican president Vincente Fox called for a North American common market in 20 years;

– on February 2001, the White House published a joint statement from George Bush and Vincente Fox called the “Guanajuato Proposal;” it was for a US-Canada-Mexico prosperity partnership (aka North American Union);

– in September 2001, Bush and Fox agreed to a “Partnership for Prosperity Initiative;”

– the September 11, 2001 attack gave cover to including “security” as part of a future partnership;

– on October 7, 2001, a CFA meeting highlighted “The Future of North American Integration in the Wake of Terrorist Attacks; for the first time, “security” became part of a future “partnership for prosperity;” also, Canada was to be included in a “North American” agreement;

– in 2002, the North American Forum on Integration (NAFI) was established in Montreal “to address the issues raised by North American integration as well as identify new ideas and strategies to reinforce the North American region;”

– in January 2003, the Canadian Council of Chief Executives (CCCE – composed of 150 top CEOs) launched the “North American Security and Prosperity Initiative” calling for continental integration;

– in April 2004, Canadian prime minister Paul Martin announced the nation’s first ever national security policy called Securing an Open Society;

– on October 15, 2004, CFR established an Independent Task Force on the Future of North America – for a future continental union;

– in March 2005, a CFR report titled Creating a North American Community called for continental integration by 2010 “to enhance, prosperity, and opportunity for all North Americans;” and

– on March 23, 2005 in Waco, Texas, America, Canada and Mexico leaders launched the Security and Prosperity Partnership (SPP) – aka North American Union (NAU).

Secretive negotiations continue. Legislative debate is excluded, and public inclusion and debate are off the table. In May 2005, the CFR Independent Task Force on the Future of North America published a follow-up report titled Building a North American Community – proposing a borderless three-nation union by 2010.

In June and July 2005, the Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) passed the Senate and House establishing corporate-approved trade rules to further impoverish the region and move a step closer to continental integration.

In March 2006, the North American Competitiveness Council (NACC) was created at the second SPP summit in Cancun, Mexico. Composed of 30 top North American CEOs, it serves as an official trilateral SPP working group.

Secret business and government meetings continue so there’s no way to confirm SPP’s current status or if Barack Obama is seamlessly continuing George Bush’s agenda. In an earlier article, this writer said:

SPP efforts paused during the Bush to Obama transition, but “deep integration” plans remain. Canada’s Fraser Institute proposed renaming the initiative the North American Standards and Regulatory Area (NASRA) to disguise its real purpose. It said the “SPP brand” is tarnished so re-branding is essential – to fool the public until it’s too late to matter.

Bilderbergers, Trilaterists, and CFR leaders back it as another step toward global integration and won’t “stop until the entire world is unified under the auspices and the political umbrella of a One World Company, a nightmarish borderless world run by the world’s most powerful clique” – comprised of key elitist members of these dominant organizations.

In April 2007, the Transatlantic Economic Council was established between America and the EU to:

– create an “official international governmental body – by executive fiat;

– harmonize economic and regulatory objectives;

– move toward a Transatlantic Common Market; and

– a step closer to One World Government run by the world’s most powerful corporate interests.

Insights into the 2009 Bilderberg Group Meeting

From May 14 – 17, Bilderbergers held their annual meeting in Vouliagmeni, Greece, and according to Daniel Estulin have dire plans for global economies.

According to his pre-meeting sources, they’re divided on two alternatives:

“Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation, decline and poverty (or) an intense but shorter depression that paves the way for a new sustainable world order, with less sovereignty but more efficiency.”

Other agenda items included:

– “the future of the US dollar and US economy;”

– continued deception about green shoots signaling an end to recession and improving economy later in the year;

– suppressing the fact that bank stress tests were a sham and were designed for deception, not an accurate assessment of major banks’ health;

– projecting headlined US unemployment to hit 14% by year end – way above current forecasts and meaning the true number will be double, at minimum, with all uncounted categories included; and

– a final push to get the Lisbon Treaty passed for pan-European (EU) adoption of neoliberal rules, including greater privatizations, fewer worker rights and social benefits, open border trade favoring developed over emerging states, and greater militarization to suppress civil liberties and human rights.

After the meeting, Estulin got a 73-page report on what was discussed. He noted that “One of Bilderberg’s primary concerns….is the danger that their zeal to reshape the world by engineering chaos (toward) their long term agenda could cause the situation to spiral out of control and eventually lead to a scenario where Bilderberg and the global elite in general are overwhelmed by events and end up losing their control over the planet.”

Estulin also noted some considerable disagreement between “hardliners” wanting a “dramatic decline and a severe, short-term depression (versus others) who think that things have gone too far” so that “the fallout from the global economic cataclysm” can’t be known, may be greater than anticipated, and may harm Bilderberger interests. Also, “some European bankers (expressed great alarm over their own fate and called the current) high wire act ‘unsustainable.’ ”

There was a combination of agreement and fear that the situation remains dire and the worst of the crisis lies ahead, mainly because of America’s extreme debt level that must be resolved to produce a healthy, sustainable recovery.

Topics also included:

– establishing a Global Treasury Department and Global Central Bank, possibly partnered with or as part of the IMF;

– a global currency;

– destruction of the dollar through what longtime market analyst Bob Chapman calls “a stealth default on (US) debt by continuing to issue massive amounts of money and credit and in the process devaluing the dollar,” a process he calls “fraud;”

– a global legal system;

– exploiting the Swine Flu scare to create a WHO global department of health; and

– the overall goal of a global government and the end of national sovereignty.

In the past, Estulin’s sources proved accurate. Earlier, he predicted the housing crash and 2007 – 2008 financial market decline, preceded by the kind of financial crisis triggered by the Lehman Brothers collapse. Watch for further updates from him as new information leaks out on what the world’s power elites have planned going forward.

Estulin will be the featured guest on The Global Research News Hour Tuesday, June 2. He can be heard live or afterwards through the program archive.

Stephen Lendman is a Research Associate of the Centre of Research for Globalization. He lives in Chicago and can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.

Also visit his blog site at sjlendman.blogspot.com and listen to The Global Research News Hour on RepublicBroadcasting.org Monday – Friday at 10AM US Central time for cutting-edge discussions with distinguished guests on world and national issues. All programs are archived for easy listening.

----------------------------------------------------------------------------------


Commentary:

Reading about the terror and misery caused for the hordes of migrants being chased out of their homelands by the millions in the wake of a cruel terrorist tribe called ISIS,created and funded by the Bilderberg Group as part of their plan to destroy all national cohesion and democracy in Europe,creating an easily controlled, faceless mass for their New World Order. 

This small group of evil and powerful men are hiding in the background,paying others to do their dirty work. They have no allegiance to ANY country,only to their own Illuminati order,and are showing no mercy to woman,children and civilizations they have commenced to destroy.  

It is about time we bring these destructing traitors of the human race out in the open and have them defrocked for what they really are before they are able to complete their evil task.

What must be obvious to every clear thinking government of Europe,is not to discuss further quotas of refugees but to make an immediate,common military effort to stop ISIL,once and for all,without dependence on unwilling US forces,which are too busy supporting ISIL,keeping the unrest going while the number of supporters are increasing,day by day.  Bilderberg/US are using the ´Arab spring´ theme for their own purpose,creating havoc in Syria and Iraq. 

The Arabs have their own motive to create a new ´Arab State´out of Syria,but it will not stop there,and several other nearby countries are at risk. One of several Arab Spring efforts in earlier years,occupied all the North African countries bordering the Mediterranean and into Spain.  Their intentions are to spread the teaching of the Koran by FORCE throughout Europe if not stopped in their tracks immediately.

I have personally spent several years searching the internet for the truth,and the true picture has finally emerged.  We are all in for a great human disaster owing to these wicked and cruel old men who only have ONE goal left in their miserable lives,POWER over the human race.  I implore you all to not stick your heads in the sand,but do a daily search,googling the internet with words like, Illuminati,Bilderberg,The New World Order  etc. and you will also begin to see the enormity and horror of it all.


Administrator
THE OTIUM POST