The Otium Post

The Otium Post

29/11/2014

Norge har ingen legitim domstol!

Norge har ingen legitim domstol!

Dessverre må jeg informere om en svært uheldig og alvorlig hendelse som har rammet oss alle. 


I 2012 ble vår rettssikkerhet alvorlig truet. Eller for å si det mer presist, vi ble fratatt vår rettssikkerhet. Vi snakker om svært alvorlige lovbrudd fra den utøvende og dømmende statsmakt. 

Den 6. juni 2012 overtok regjeringen og Høyesterett rollen som den lovgivende forsamling og opphevet domstolslovens §60, landets mest sentrale lov som skal sikre vår rettssikkerhet.FOLKETS DOMSTOL
Organisasjonsnummer - 998 573 475
FORMÅL

Folkets Domstol har følgende målsetting:

Denne domstolen skal ha Norges Grunnlov- folkets og nasjonens Frihetsbrev som juridisk fundament.


Grunnen til denne opprettelsen av foreningen Folkets Domstol er jurist Herman Berges avsløringer av at over halvparten av landets 800 dommere i norske domstoler IKKE er autoriserte for å sitte som dommere. Dette skyldes manglende edsavleggelser og signerte dommerforsikringer som er en forutsetning for å bli utnevnt som norske dommere hos Kongen i statsråd.

På bakgrunn av dette er det avsagt anslagsvis 2 millioner ugyldige domsavsigelser. Såkalte "nulliteter".

Derfor er det påkrevet at folkets egen juridiske domstol – Folkets Domstol - opprettes av og for folket, fordi det rådende juridiske og politiske etablissementet med overlegg har avsatt rettsstaten.

Rettslige prinsipper følger prinsipper nedlagt i Sivil lovgivning som et fundament.

Det er i den anledningen viktig at dette prosjektet får tyngde bak seg i folket gjennom medlemskap i foreningen, ved egenhendig innmelding og gjennom vervingskampanjer.

Foreningen Folkets Domstol skal ikke være en problemløser av enkeltsaker som f.eks. uriktige/ugyldige domsavsigelser grunnet forholdene med ugyldige dommere.

Foreningen Folkets Domstol skal legge forholdene til rette for å få gjenopprettet rettsstaten.

Det er lov og rett som regulerer vårt demokrati.
Når lov og rett med overlegg er tilsidesatt/avsatt så er også demokratiet avsatt.

Foreningen Folkets Domstol er initiativtager for i praksis å få på plass en slik domstol med likelydende navn.


Sist redigert søndag, 29 desember 2013 10:15 
 
© 2014 Folkets Domstol

----------------------------------------------------

Kommentar:


Fant rent tilfeldig denne formålsparagrafen fra Foreningen Folkets Domstol.

The Otium Post,sammen med 3 norske,registrerte organisasjoner, kjemper for retten til utenlands-pensjonistene i henhold til Grunnloven, samt vår tilhørighet til ECHR traktaten.

Norske pensjonister bosatt i utlandet,representerer ca. 40.000 mennesker.

Det kunne vel være en fordel om vi samarbeidet vedr. bedring av vårt rettssystem som desverre avsiger dom etter dom uten hensyn til hverken vår Grunnlov eller ECHR domstolen i Strasbourg.

 
Administrator
THE OTIUM POST«Mennesker, ikke milliarder» for «Folk flest»«Mennesker, ikke milliarder» ble en betegnelse på Høyres nye strategi etter valgnederlaget i 2005. Dette fungerte godt i opposisjon, men har fått store problemer i møtet med maktens korridorer.


Nils August Andresen, redaktør i Minerva.
«Mennesker, ikke milliarder» var en suksessoppskrift i opposisjon. Velgernes reaksjoner på årets budsjett gjør det nødvendig å spørre om strategien har kommet til veis ende.
Tirsdag 7. oktober hadde Høyre og Fremskrittspartiet 40,9 prosent på snittmålingene. Det var en nedgang på bare 2,2 prosent fra det gode valgresultatet i løpet av det første året i regjeringskontorene, der partiene hadde slitt med alt fra reservasjonsretten til Dalai Lama.
Onsdag 8. oktober ble statsbudsjettet lagt frem.

 

Lavest siden 2009


<p>Nils August Andresen.</p>
Nils August Andresen.
Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Halvannen måned senere landet partiene på 34,9 prosent på snittmålingene. Vi må tilbake til september 2005 for å finne like dårlige målinger for de to partiene samlet. Med InFacts måling for VG i går ble situasjonen enda svartere: Nedgangen fortsetter. 19,5 prosent er den dårligste InFact har målt for Høyre siden oktober 2009, og 32,4 for de to regjeringspartiene er det dårligste for de to partiene siden 90-tallet. Dette fallet kom etter et budsjett med utgiftsvekst på de fleste områder, og beskjedne kutt.

Det var valgnederlaget i 2005 som ble bakgrunnen for at Høyre foretok en nyorientering av både politikk og retorikk, med mindre fokus på kutt både i utgifter og i skatter. Analysen var at nederlaget skyldtes at Høyre ble sett som et kaldt kalkulatorparti. «Mennesker, ikke milliarder» ble en betegnelse på den nye strategien. I tråd med dette har Høyre lagt bort forslag om generelle kutt i for eksempel sykelønnsordningen. Som en konsekvens er det lite penger igjen til skattelette, men det har vakt begrenset bekymring: Man har ment at det ikke er noe sug etter skattelette i en tid med økende reallønninger. Etter valget i 2009 ga strategien uttelling. Høyre fosset frem, og stabiliserte seg over 25 prosent på meningsmålingene.
Det er denne strategien som nå har fått et skudd for baugen.

 

Ingen entusiasme

Selv om Høyre har gått bort fra større kutt, er det vanskelig for partiet å gjøre ingenting. Noen av de bærende fortellingene Høyre legger frem for velgerne, handler om å ruste Norge for fremtiden, å gjøre velferdsordningene bærekraftige, og å gi mer makt til folk flest. Budsjettforslaget inneholdt dermed mindre justeringer i noen velferdsordninger. To har vekket stor debatt: Endringen i barnetillegget til uføretrygden og endret opptjeningsgrense for sykelønn. Budsjettvirkningene av disse to forslagene var små, totalt noen hundre millioner kroner på årsbasis.

Det meste tyder på at disse endringene, i kombinasjon med den lille reduksjonen i formueskatten, utgjør mye av forklaringen på raset for regjeringspartiene på meningsmålingene. Ingen av utgiftskuttene kom seg helskinnet gjennom Stortinget. Da er fallet i oppslutning en stiv pris å betale.

At regjeringen ikke har lykkes med sin kommunikasjonsstrategi, er utvilsomt. Men et hvert budsjett Høyre legger frem, vil få kritikk for å være usosiale. Problemet er at knapt nok noen andre enn partiets stortingsrepresentanter har møtt budsjettet med entusiasme. Budsjettet har altså fått forutsigbar kritikk, men knapt nok noe støtte. Resultatet har vært en betydelig velgerflukt.

For budsjettet skaper ikke hornmusikk i brystet hos dem som har sansen for Høyres bærende fortellinger. Innstramningene som ble gjort var rett nok i tråd med arbeidslinjen, men rammet bare noen få av oss: De ganske få uføretrygdede som har barn. Det er ikke åpenbart at denne utsatte gruppen ville påvirkes mest av økonomiske insentiver.

Regjeringen har ikke gjort alvor av frasen «det skal lønne seg å jobbe» for de aller fleste av oss: Sykelønnen er fortsatt hundre prosent. Fordi innsparingen følgelig var marginal, og fordi regjeringen også har prioritert egne satsinger som etterutdanning for lærere og samferdsel, var det lite penger til igjen skattelette til folk flest. En stor andel gikk dessuten til formuesskatten.

 

Offensiv, borgerlig politikk

En regjering som hadde funnet ti milliarder til i kutt, kunne gitt lettelser til vanlige lønnsmottagere på rundt 5000 kroner i året. Kanskje hadde den også da tapt noen prosentpoeng på meningsmålingene. Men den ville samtidig hatt flere venner. Og skal man først få massiv kritikk og risikere tapt oppslutning hos velgerne, bør det i alle fall være på saker som faktisk har betydning, og som stemmer med fortellingene partiet selv forteller.

En slik politikk var ikke umiddelbart tilgjengelig: Sykelønnen ble for eksempel i praksis fredet før valget. Skulle man hatt en annen strategi, måtte man begynt å søke støtte for realistiske kutt for flere år siden. Og da hadde Høyre mer enn nok med å få Frp og sentrum til å snakke sammen. Det nærmeste man kan komme i denne stortingsperioden, er antagelig å være mer kritisk til å øse ut penger på egne satsninger, og bruke mer av handlingsrommet til skattelette til folk flest.

Men skal regjeringen oppnå å bli gjenvalgt i 2017, må det formuleres en mer offensiv strategi. Det vil gi kritikk fra noen hold, selvfølgelig. Men den defensive strategien har nå vist seg å skape like mange fiender, og svært få venner. «Mennesker, ikke milliarder» var en strategi som kunne fungere godt i opposisjon, men som har fått store problemer i møtet med maktens korridorer.
---------------------------------------------------------------------

Kommentar.
Administrator
The Otium Post 

 

25/11/2014

Emigrant1-Varsling-Stortingets Kontroll og konstitusjonskomiteen-----------------------------------------------------------------------------------Kommentar:
Administrator
THE OTIUM POST

                

23/11/2014

Har First House fått for stor innflytelse over Stortinget?
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

First House AS
OrganisasjonsformAksjeselskap
Nøkkelopplysninger
Etablert21. september 2009
HovedkontorOslo
BransjeKommunikasjonsrådgivning og annen virksomhet i tilknytning til dette
StyrelederLeif Monsen
Adm. dir.Per Høiby
Nettside
First House er et norsk kommunikasjons- og rådgivningsselskap som startet virksomhet mandag 4. januar 2010. Selskapet ble kjent allerede i oktober 2009 da det ble kjent at en rekke toppolitikere var gründere av selskapet.[1][2]Selskapet leverer rådgivning innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, lederkommunikasjon, posisjonering, krise- og mediehåndtering.

Selskapet er strukturert som et partnerskap. Daglig leder i First House er Per Høiby[3], styreleder er Leif Monsenog gründer av selskapet Bjørn Richard Johansen er styrets nestleder. Selskapet har 14 partnere av totalt 31 ansatte.[2] Videre har selskapet tilknyttet 9 industrielle rådgivere som senior assosierte partnere. Den norske diplomaten Morten Wetland er en av partnerne i selskapet.[4] Beate NossumBjarne Håkon HanssenBjørn Richard JohansenGeir Arne DrangeidHans-Christian VadsethJan-Erik Larsen, Kari Holm Hejna, Ketil Lindseth, Leif Monsen, Morten Andreas MeyerMorten Wetland, Per Høiby, Tor Mikkel Wara og Torbjørn Giæver Eriksen er partnere i selskapet.

Bjørn Olav BlokhusEinar Lunde, Even Nordstrøm, Geir HelljesenJon Erling TenvikNils M. Apeland, Thoralf Granerød, Øystein Bonvik og Tore Østby er senior assosierte partnere i First House.
Selskapet har jevnlig fått oppmerksomhet i media, særlig for sine ansettelser av tidligere politikere. I Dagsavisen den 29. mars 2012 ble First House brukt av tidligere statsminister Thorbjørn Jagland som et eksempel på en ikke-demokratisk maktansamling.[5][6] I mai 2014 kom Aftenpostens Harald Stanghelle med påstander om av First House skal ha vært engasjert av Kina eller «kinesiske interesser» for å sverte Thorbjørn Jagland og å påvirke sammensetningen av den norske Nobelkomiteen.[4] First avviste dette, og klagde Stanghelle inn til PFU.[7] Tirsdag 23. september slo Pressens Faglige Utvalg fast at Aftenposten brøt god presseskikk i en kommentarartikkel om selskapet. First House klaget Aftenposten inn for utvalget som konkluderte med at avisa skulle gitt selskapet anledning til såkalt samtidig imøtegåelse. Men avisa ble ikke felt for sitt kildevalg fordi utvalget mente det tydelig fremkom i artikkelen.

First House ble kåret til Årets konsulentselskap i Norge i 2014 av Konsulentguiden.[8] I 2012 vant selskapet SABRE Awards som årets nykommer i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Dette er en internasjonal konkurranse i regi av Holmes Report. Selskapet ble også nominert til Finance Consultancy of the year i 2012 av Holmes Report.

--------------------------------------------------------

First House is a Norwegian strategic advisory, corporate communications, governmental affairs and crisis management/issue management agency.

First House, with 31 senior advisers and 9 industrial advisers, started its operation Monday 4 January 2010. It was founded by former head of global corporate communication in GlitnirIslandsbanki, and communications advisor inSparebank1 Bjørn Richard Johansen. The firm is located with office in Oslo and Stavanger in Norway and in Brussels. Managing partner is Per Høiby, brother of Crown Princess Mette-Marit.[1] Partner Leif Monsen is Chair of the board in First House.

Key partners and cofounders was among other former state secretary at the Prime Minister office Jan-Erik LarsenState Secretary in the Office of the Prime Minister,[2] minister of three different ministries including the Ministry of Health and Care Services, Bjarne Håkon Hanssen and state secretary Ketil Lindseth.[3] Several of the firms advisers, including Bjarne Håkon Hanssen got 6 months quarantine before they could join the firm.[2] The founder Bjørn Richard Johansenrecruited politicians as partners and co-founders of the firm, something which has been sharply criticized.[4] This led to a debate about the PR-industry and its growing importance in Norway. 

Notable former politicians and political advisers that work for the company include Morten Andreas MeyerHaakon DagestadTorbjørn Solsnes. (Høyre, The Conservative party), Tor Mikkel Wara(Fremskrittspartiet/The progressive party), Torbjørn Giæver Eriksen and Morten Wetland (Arbeiderpartiet/Labor) and Erlend Fuglum (Senterpartiet/The Centre Party). Former notable journalists include news editor in VG (VG, Schibsted) for several years Hans-Christian Vadseth, NRK reporter for more than 40 years Geir Helljesen and Einar Lunde Partner Beate Nossum, former reporter at NRKDagbladetDagsavisenFædrelandsvennen and employees at the environmental NGO Bellona is partner with First House. Nossum also serve as a board member at the environmental NGO GreenNudge in Norway. Several of the firms advisers got background form the foreign services, including Bjørn Olav Blokhus. A former lawyer with 25 years experience in the foreign service including ambassador to Indonesia and East Timor for six years, Consul General in Shanghai for four years and ambassador to Morocco and Mauritania. He also has experience as a journalist and spokesman for the Foreign Minister. His peer and partner Morten Wetland joined the firm in 2013 from the position as Norway´s UNambassador. Wetland also served as the Norwegian ambassador to Germany.

A similar group of senior advisers with background from the industry and finance are working at the firm: Geir Arne Drangeid worked with Aker for 22 years, including many years as a key member of the leadership team of the successful Norwegian tycoon Kjell Inge Røkke. He leads the firms focus on the finance sector and private equity including M&A, IPOs and legislation advisory. Key members in this unit include Leif MonsenKari Holm Hejna and Andreas Nyheim. Nyheim joined First House from Norway´s business daily Dagens Næringsliv in 2013.

The firm won the award as Consultancy of the year 2014 in Norway by Konsulentguiden. First House also received the award as SABRE Newcomer of the year byHolmes Report in May 2012 and was nominated as SABRE Financial consultancy of the year in May 2013.

Minister of Agriculture and Food in the current Conservative/Progressive Erna Solberg government in Norway, Sylvi Listhaug, worked with First House until she stepped down to join the ministerial position in October 2013.

Dean of the Marketing college (Markedshøyskolen) Trond Blindheim has referred to First House as the company with "the most expansive and clever lobbyists".[1]On 19 June 2013 Dagbladet said that the company commenting on the Norwegian parliamentary election 2013 for TV2, is a conflict of interest.

--------------------------------------------------------------

The Trilateral Commission
The Trilateral Commission sprang from the Bilderbergers when one of its principal members, Esso or Standard Oil's David Rockefeller came into conflict with his fellows over whether to include Japan in the club. Upon reading the 1970 book Between Two Ages, David Rockefeller lured its writer, Professor Zbigniew Brzezinski, away from Columbia University to become the Chairman and co-founder of the Trilateral Commission in 1973. Brzezinski, who later became the mastermind of Jimmy Carter's foreign affairs and national security blunders, is still looked to as a policy guru by the liberal media today. Using the same collectivist mindset, objectives and premise as the CFR, Rockefeller funded and set up the New York-based Trilateral Commission with Zbigniew Brzezinski as its intellectual architect and purposely patterned after Brzezinski's book.

Along with Zbigniew Brzezinski and a few others, including the Brookings Institution,
Council on Foreign Relations and the Ford Foundation, Rockefeller convened initial meetings and held their first executive committee meeting in Tokyo in October 1973. Members include corporate CEOs, politicians of all major parties, distinguished academics, university presidents, labor union leaders and not-for-profits involved in overseas philanthropy.

The Trilateral Commission was founded to become a type of international CFR. The goal of the Trilateral Commission is to align the free world with the advanced communist states to organize a world government. 
[Eric Barger, "The New World Order Under Clinton: Establishment Insiders and Political Deceit," The Christian World Report, May 1993, pg. 7.]

Members of the Trilateral Commission were instrumental in creating the European Union as well. The EU is the prototype of global governance that will soon exert its influence to reshuffle world relationships.

Some people who are or have been members include:
 • David RockefellerDavid Rockefeller: Founder of the Commission; Chairman of the Chase Manhattan Bank board from 1969 to 1981; Chairman of the Council on Foreign Relations from 1970 to 1985, now honorary Chairman; a life member of the Bilderberg Group.
 • William Jefferson ClintonGeorge BushPresidents George H.W. Bush, Jimmy Carter, and Bill Clinton
 • Dick Cheney, William Cohen, Dianne Feinstein, David Gergen, Henry Kissinger
 • Federal Reserve Chairmen Alan Greenspan and Paul Volcker
 • Caspar Weinberger: Secretary of Defense under Reagan
 • Yotaro Kobayashi, (chairman of the Fuji Xerox company),
 • John H. Bryan (former CEO of Sara Lee bakeries, affiliated with the World Economic Forum and part of the Board for Sara Lee, Goldman Sachs, General Motors, British Petroleum and Bank One).

  Henry Paulson, Secretary of the TreasuryDue to Goldman Sachs secretive culture and revolving door relationship with the Federal government, Goldman has recently been referred to as Wall Street's secret society, with former Goldman employees currently heading the New York Stock Exchange, the World Bank, the U.S. Treasury Department, the White House staff, and even rival firms such as Merrill Lynch. Its landmark profits during the 2007 Subprime mortgage financial crisis led the New York Times to proclaim that Goldman Sachs is without peer in the world of finance.
 • James E. Burke (CEA of Johnson & Johnson from 1976 to 1989)
 • Hank Greenberg (former chairman and CEO of American International Group (AIG), the world's largest insurance and financial services corporation). It should come as no surprise that when AIG faced huge investment losses that threatened its solvency in 2008, the American government stepped in with billions of dollars of taxpayer money to keep the company afloat.
 • Lee Raymond (ExxonMobil (Former CEO and Chairman, vice chairman of the Board of Trustees of the American Enterprise Institute, director of J.P. Morgan Chase & Co., director and member of the Executive Committee and Policy Committee of the American Petroleum Institute), and others.
--------------------------------------------------------


Kommentar:


Er redd First House lobbyistene har fått for stor makt over Stortinget/Regjeringen og

koster landet en formue i gebyrer grunnet stortingsrepresentanter med tildels lav

utdanning og erfaring.Et stort spørsmål er også HVEM de egentlig repesenterer? Sannsynligvis det øvre skikt i

vårt samfunn som betaler meget bra for fremming av DERES økonomiske interesser,og

ikke for ´folk flest´.Så vidt meg bekjent finnes det allerede en til dels uvirksom,tannløs kontrollkommité i

Stortinget. Mener det var mere fornuftig å ruste opp denne ´tilstedeværende´gruppen

med et fast,erfarent of nøytralt mannskap fra lovrett og sosiologi som har fingeren på

pulsen vedr. problemene som oppstår for ´folk flest´ ved feilaktige ratifikasjoner av nye

og endrede proposisjoner fra finans og andre departementer. Deres oppgave skal også

ivareta av proposisjonene ikke bryter med vår konstitusjon eller andre internasjonale

traktater og avtaler vi har underskrevet med andre land.Gangen burde være at alle departement proposisjoner behandles FØRST av Stortingets

Kontrollkommité,går så til Regjeringen som søker aksept fra Stortinget. Og endelig til

ratifisering ved kongelig audiens.The Trilateral Commission er en annen verdensomspennende finansiell kontroll

organisasjon som truer verdens rett til folkestyre.


Administrator

THE OTIUM POST
20/11/2014

First application to ECHR October 2009
-----------------------------------------------------------------


Finansminister Thorbjorn Johnsen´s avslag på søknad om fritak for kildeskatten-------------------------------------------------------------------------

Støtte fra tidligere Finansminister Erling Ree-Pedersen


------------------------------------------------------------


Kommentar:

Et lite tilbakeblikk til 9. juni 2009 og min første søknad til ECHR vedr. den forestående
innføring av 15% kildeskatt fra januar 2010.

Senere mottok jeg et omfattende søknadsskjema og siden sendte jeg dusinvis med fax´er og
kopier med normal post.

Til slutt mottok jeg et avslagsbrev grunnet ufullstendige opplysninger, d.v.s.  domsavgjørelse
fra alle domstolene i Norge.  Dette hadde jeg bare ikke råd til som fattig minstepensjonist.

Det siste brevet er en kommentar fra forhenværende Finansminister Erling Ree-Pedersen med mine egne kommentarer til slutt.

Anntar det er av interesse for de som tilsluttet seg vår kamp på et senere tidspunkt, samt de som ikke har fulgt med i timen.


Administrator
THE OTIUM POST19/11/2014

Pensjonister i bunnløs nødI enkelte kommuner er hele 25 prosent av alle svartlistede over 60 år. Antallet har økt med 60 prosent på landsbasis. De fleste rammede har en inntekt på nivå med minstepensjonen.

Det avslører en gransking VG har foretatt av alle nordmenn med betalingsanmerkninger per april 2014. Analysene bygger på rådata fra kredittinformasjonsbyrået Experian..


Pensjonister i gjeldskrise
* Totalt 25 123 personer fra 60 år og oppover er svartlistet på grunn av betalingsanmerkning per april i år.

* 74 prosent av disse har årsinntekt under 250 000 kroner.
* 3170 seniorer med betalingsproblemer har mellom 0 – 100 000 kroner i årsinntekt.
* Seniorer i denne gruppen har en gjennomsnittsformue på nærmere 150 000 kroner.
* Snittformuen for personer over 60 år ellers i befolkningen er 900 000 kroner.

Kilde: VGs analyser av rådata levert av Experian.
– Eldre tar i økende grad med seg gjeld inn i pensjonsalderen, sier Christian Poppe, forsker ved Statens Institutt for forbruksforskning.

Sammenlignet med andre aldersgrupper er det få over 60 år som rammes, men tallet er sterkt økende.
Totalt har antall svartelistede økt med 45 000 på fem år. Over 20 prosent av denne økningen står de eldre for.

I april 2009 var 15 700 personer over 60 år svartelistet, tallet har økt til 25 000 i 2014. Det er en 32 prosent økning i andelen seniorer som rammes.
   

  Overrasket

På Furuset seniorsenter i Oslo kommer tallene som en overraskelse.
– Vi får alltid høre at vi er kremen, men det gjelder åpenbart ikke alle. Pensjonene har ikke steget like mye som lønningene har steget. Fellesutgiftene og husleien har også økt, sier Anne Berit Haaver Johansen (68).
    Hver tidende person med betalingsanmerkning er over 60 år. De aller fleste er menn.
– Pensjonister er kanskje ikke så flinke til å styre økonomien. Flere reiser og prioriterer annerledes. Uten sønnen min hadde jeg ikke hatt råd til å bo i leiligheten jeg bor i, sier Anne Marie Helgeland (81).
Pensjonistenes interesseorganisasjoner mener mye av årsaken ligger i at minstepensjonen ikke står i stil med den økonomiske hverdagen i landet.
– Selv om norske pensjonister har det bedre enn noen gang, er det fortsatt veldig mange som sliter. Særlig minstepensjonister. Og VGs tall ,bekrefter dette, sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i interesseorganisasjon Seniorsaken.

Pensjonister i bunnløs nød

Høvik forteller at organisasjonen stadig blir oppringt med groteske historier om pensjonister i bunnløs økonomisk nød.
– Jeg tror det vil være svært tungt for pensjonistene å bli økonomisk svartelistet. De vil neppe merke at lånedøren lukkes, slik yngre svartelistede vil, men den psykiske påkjenning vil være stor. Og jeg tror at svært mange vil føle skam, sier Høvik.
Blant brukerne på Furuset seniorsenter er det ikke tvil om hvordan en eventuell økonomisk krise ville blitt håndtert.
– Jeg ville ikke delt det med noen hvis jeg hadde hatt betalingsproblemer, sier Jan Tore Berntsen (70) og får bekreftende nikk fra kompisene rundt bordet.
– Det er ergerlig at noen har det slik. Og har du slike problemer vil du ikke komme på steder som seniorsenter. Jeg ville aldri delt med andre om jeg slet. Vi snakker ikke om private ting, sier Martin Hovda (82).
Må kvitte seg med lån.

Den årlige minstepensjonen for enslige har økt med 30 000 siden 2009.
Samtidig tar stadig flere eldre opp lån på boligen. Såkalte «levegodt»-lån.


– Man må være kvitt lån. Det er et minstekrav om man skal klare seg, sier Hovda.
Anne Berit Haaver Johansen og ektemannen Erik Haave Johansen (71) forteller at de har forholdsvis god råd og at de aldri benytter seg av forbrukslån. Paret drar sjelden på ferie.
– Det er absolutt flere eldre som reiser på ferie. Vi kjenner ingen andre enn oss som ikke drar på ferie. Før sa vi jo at dette har vi ikke råd til. Vi lærte, først regninger, så fornøyelser, sier 68-åringen.
– Jeg lever en og en dag av gangen. Har du ikke penger, så må du bruke det du har, sier Anne Maria Helgeland.


---------------------------------------------------------


Utdrag av skatteavtale mellom Norge og Brasil for unngåelse av dobbeltbeskatning:


ARTICLE 25 
Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

The provisions of this paragraph shall not be construed as preventing a Contracting State from taxing profits derived by a permanent establishment of a company which is a resident of the other Contracting State at a rate at which the undistributed profits of a company which is a resident of that State may be taxed.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.

4. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not be construed as obliging Norway to grant to nationals of Brazil the exceptional tax relief which is accorded to Norwegians and persons born of parents having Norwegian nationality pursuant to Section 22 of the Norwegian Tax Law.ARTICLE 26 
Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.ARTICLE 27 
Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons, authorities or courts other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention or the determination of appeals or the prosecution of offences in relation thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

NOTE: A new proposition to extend the authority of this article was made by Norway in
February 2014 but has until the date of this news entry,not been ratified by Brazil.

--------------------------------------------------


Kommentar:

NOK 250.000 er jo en formue for meg med NOK 114.000 som inkluderer forsørgerbidrag til min kone . Er minstepensjonist bosatt i Brasil som til og med trekkes 15% kildeskatt. Slå den!! Og alt fordi jeg ble ´født for tidlig´ og derfor har AVKORTET minstepensjon. 

Har ikke rett til skattefradrag. Har ikke rett til gratis medlemskap i folketrygden. Brasil er ingen bananrepublikk og har høyere kostnader i siviliserte områder enn Oslo. Siste lønnstilleg tilsvarer en pils på et utested i Oslo.

Som bostedsbevis i Brasil aksepterer FI ikke sertifisert erklæring fra Receita Federal at jeg er registrert i skattesystemet ved CPF # xxxxx  og har ingen skatt utestående (Regular) samt returnert kopi av siste pensjonsutbetaling med mit navn og addresse.
De har da bevis for at jeg er registrert i det Brasilianske skattesystemet samt skylder ingen skatt.  Som bostedsbevis,siste pensjonsutbetalings anvisning med mitt navn og addresse. I tillegg sender jeg dem årlig attestert LEVEATTEST med samme bostedsaddresse.  Hva mere kan man forlange uten å være vrien?


I følge avtalen med Brasil artikkel 25 vist over skal NAV Utland tilbakebetale minstepensjonistene ALL trukket kildeskatt siden dens innførelse i 2010.
D.v.s. 5 år,som for mitt vedkommende skulle bli ca. NOK 78.000.-

Grunnen til denne gjerrigheten fra ett av de rikeste landet i verden, er en totalt ukontrollert innvandrings politikk hvor EøS forlanger LIKHET mellom etniske nordmenn med livslangt opphold i Norge med opparbeidede rettigheter, og millioner av innvandrere,de fleste uten ytelse, som vi nå er ansvarlige for. Det er jo helt opplagt en feildistribuering av pensjons og velferdsmidler som koster Norge meget dyrt og vil øke år for år. 

Det burde opprettes en lavere,spesiell ´innvandrertrygd´ for de første 5 årene til det er mulig å returnere til sine egne land,og innvandrere skulle ikke umiddelbart gis norsk statsborgerskap. Samt heve den ´etniske´ minstepensjonen til et levelig nivå,også for de som er bosatt i utlandet. De burde innrømmes et 15% utenlandstillegg for tap av gratis medlemskap i Folketrygden som en liten støtte til dyr, privat helseforsikring i utlandet, og den ulovlige 15% kildeskatt burde avskaffes umiddelbart. Er ikke EøS enige må avtalen reforhandles eller brytes .

ALLE skulle ha uavkortet minstepensjon,uansett fødselsår,da minstepensjon er ment som et MINIMUM det skal vaere mulig å leve av. Dagens ordning med store fratrekk av opptjeningstiden fra fylte 16 år til 1967 ved folketrygdens stiftelse er et brudd på menneskerettighetene. For mitt vedkommende hele 18 år,og sitter igjen med en månedlig netto pensjon på NOK 9.500.- inklusiv bidrag for ektefelle,samt fradrag av 15% kildeskatt. (Også ulovlig i.flg. artikkel 25 i skatteavtalen mellom Norge og Brasil.)Administrator
THE OTIUM POST