The Otium Post

The Otium Post

29/07/2014

David Cameron plans to restrict foreign migrants from receiving benefits.

David Cameron's migrant benefits crackdown to be investigated by European Commission

Officials say plan to halve the amount of time foreigners can claim benefits will be assessed to check if it amounts to an “abuse” of the current EU immigration laws

The Government was powerless to extend measures which had restricted Romanian and Bulgarian workers' access to the job market in Britain since their countries joined the EU in 2007.

 David Cameron plans to ban foreign migrants from receiving benefits unless they earn a minimum of £149 a week. 

 

In a challenge to the UK Government the Commission said the Prime Minister’s plan to halve the amount of time foreigners can claim benefits will be assessed to check if it amounts to an “abuse” of the current EU immigration laws. The coalition will introduce laws to ensure European Union migrants can only claim for work benefits for three months instead of six. Writing in The Telegraph, the Prime Minister pledged that he would also stop more than 500,000 British jobs being advertised across the UK and announced tough new curbs on colleges offering visas to bogus

Mr Cameron said the changes will change the immigration system so it puts “Britain first” and ensure the UK is a “country that is not a soft touch”.

“We changed the rules so that no one can come to this country and expect to get out-of-work benefits immediately; they must wait at least three months.”  However European Commission officials have warned that they intend to assess whether they new policy complies with EU rules.

European Commission official told The Telegraph: "As and when Britain has finalized, we will assess compliance with EU rules. There are strong safeguards in EU law against abuse. The vast majority of EU migrants going to other EU member states are going there to work and are net contributors.

They added: “There’s no legal obligation for Britain to advertise the jobs. The first people that will be harmed will be British businesses, they'll be handicapped"

An official spokesman for the commission added it was “difficult to comprehend the announcement.”

"As and when these proposals are finalised properly, we will scrutinise them carefully to see if they are fully compliant with EU law."

In February the Commission started a furious row with Westminster after claiming that Cameron's plan to ban foreign migrants from receiving benefits unless they earn a minimum of £149 a week are illegal.

The Commission threatened to take the British Government to court after claiming it was illegal to define a “worker” according to the amount he or she earns is not compatible with EU law.

A source close to Iain Duncan Smith, the Work and Pensions Secretary hit back: “We’re absolutely confident the changes are legal as well as right.”
____________________________________


Kommentar :


Ref. Erikssen´s planer om endringer av trygdesystemet i Norge.

Ganske likt hva Statsminister Cameron i England foreslår,men det er én stor forskjell.

Cameron tør ikke å nevne at det er en meget større andel arbeids-innvandrere med
lønn under den fastsatte minstelønnsgrensen som har krav på trygdestøtte.

Grunnet ECHR´s lover skal ALLE mennesker som er lovlig innenfor EU ha lik tilgang
til trygdestøtte. Det gjelder landets borgere så vel som innvandrere. Han ville derfor fått store
problemer med nedjustering av trygdestøtte samt sette større krav for ALLE.

Innvandrere mottar ikke arbeidsledighetstrygd før de har oppholdt seg i landet i 3 måneder,
og skal fra januar 2015 kun få denne trygden i 3 måneder,i motsetning til 6 måneder tidligere.

Erikssen har vært smart nok til å foreslå det motsatte vedr. minstelønnsgrensen.
Innvandrere som tjener under minstelønnsgrensen får ikke tilgang til arbeidsledighetstrygd.

Litt av et hvepsebol dette!
Administrator
THE OTIUM POST
28/07/2014

Eriksson (Frp) varsler full gjennomgang av Nav og det norske trygdesystemet.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) varsler full gjennomgang av Nav og det norske trygdesystemet.

 

VG følger

Får han det som han vil, må du forplikte deg til å utdanne deg før du får trygdetjenester. Og de skal bli vanskeligere å ta med til utlandet.

– Selv om det var Ap og Einar Gerhardsen som bygget opp dagens folketrygd, var det tverrpolitisk enighet om både mål og finansiering da man startet oppbyggingen av dagens velferdsstat etter krigen. Landsfaderen skal ha ros for sitt mantra «Gjør din plikt – krev din rett». Men nå er tiden overmoden for at vi overhaler dagens velferdssamfunn, ellers vil det ikke være bærekraftig i fremtiden, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
Han vil bytte ut ordet velferdsstat med velferdssamfunn:
– Det offentlige skal fortsatt være hovedbæreren, men vi må erkjenne at staten ikke kan gjøre alt for alle. Derfor må vi i større grad slippe til frivillige og ideelle organisasjoner og private sosiale entreprenører i vår velferdsproduksjon. Vi må bevege oss fra å være en rendyrket velferdsstat til å bli et velferdssamfunn.

 Et voldsomt press

– Det er langvarig historisk tradisjon for det; Røde Kors og sanitetskvinnene var med på å bygge opp sykehusvesenet vårt, sier han og viser til to hovedutfordringer: 1: I dag er vi om lag 5,1 millioner mennesker i Norge. Befolkningen øker og vil om ti år bevege seg mot seks millioner. Vi har stort behov for helsepersonell, fagarbeidere og folk med utdanning. 2: Ifølge SSBs fremskrivning vil det være 200.000 uten fullført utdanning om ti år. Klarer vi ikke å kvalifisere disse inn mot arbeidslivet, vil forskjellene i Norge øke dramatisk. Det vil bli et voldsomt press på uføretrygd og andre trygdeytelser.


<p>ARBEIDSMINISTER: Robert Eriksson (Frp). Foto: ROGER NEUMANN<br/></p>
ARBEIDSMINISTER: Robert Eriksson (Frp). Foto: ROGER NEUMANN

– Det er spesielt menn som sliter. Andelen norske kvinner som nå tar høyere utdanning er mye høyere enn for menn. Norske menn må skjerpe seg og følge etter kvinnen, sier Eriksson.
– Unge menn er også overrepresentert når det gjelder frafall fra videregående. Det er de som står igjen på perrongen uten fullført utdanning. De vil ikke få jobb og ender til slutt som uføre. Enkelt sagt vil vi kunne oppleve at flere unge menn vil ligge hjemme på sofaen og motta uføretrygd, men de blir forsørget av kona som er på jobb. Dette er en utvikling vi ikke kan tillate og som vi må gjøre noe med.
– Hvordan?
– Jeg vil blant annet stille klare aktivitetskrav for å få en offentlig ytelse.
– Du får ikke trygd hvis du ikke er villig til å utdanne deg?
– Ja, det kan være aktuelt å kreve at kompetansehevende tiltak må gjennomføres, slik at de vil være i posisjon for å få jobb. Jeg ser at det vil skape en stor ideologisk debatt, men dagens arbeidsmarkedspolitikk ble laget på 70-tallet. I fremtiden kreves nye virkemidler.
– Risikerer du ikke at det vil ramme de svakeste, som ikke evner eller vil utdanne seg?
– Nei, jeg vil ha bedre sosialt sikkerhetsnett – et samfunn med mindre forskjeller, ikke større – og et velferdssamfunn som er noe mer for dem som trenger det mest. Et velferdssamfunn som skal være alt for alle, er ikke bærekraftig. Ordningene må tilpasses en ny tid: Dagens tankesett har gått ut på dato.
– Hva skal privatiseres?
– At attføringsbedrifter har tilnærmet monopol på å kvalifisere og følge opp folk inn mot arbeidslivet, er feil. Nav-reformen har ikke ført flere ut i arbeidslivet. Det finnes gode private entreprenører som kan gjøre en jobb. Jeg vil ha mer av det som selskapet Ferd gjør og flere pøbel-prosjekter som går direkte inn og hjelper unge.

 

Varsler aktivitetsplikt

– Du sier at fremtidens velferdssamfunn ikke er bærekraftig, altså er utgiftene større enn inntektene: Hva skal du kutte?
– Vi skal bygge om, ikke ned. Vi vil i løpet av høsten foreta en helhetlig gjennomgang av alle våre velferdsordninger. Så får vi se hva som må gjøres. Jeg ønsker ikke å angripe nivået på tjenestene, men de må innrettes slik at det i større grad lønner seg å jobbe. Og velferdsordningene må bli vanskeligere å eksportere ut av landet. Vi ønsker å få til mer fleksible og glidende overganger mellom arbeid og trygd, som bidrar til å få folk raskere tilbake i jobb.

<p>MÅ ENDRINGER TIL: Arbeidsminister ønsker en rekke forandringer for NAV i fremtiden. Foto: NTB SCANPIX<br/></p>
MÅ ENDRINGER TIL: Arbeidsminister ønsker en rekke forandringer for NAV i fremtiden. Foto: NTB SCANPIX

– Barnetrygd er noe som gis til alle, også millionærer. Ønsker dere å kutte slike universelle ordninger?
– Barnetrygden ligger ikke under mitt departement, men jeg mener det er en universell ordning som bør videreføres.
– Risikerer arbeidsledige at nivået på dagpenger blir redusert?
– Nei, trolig ikke, men vi vil se på ordningen i den forstand at det må lønne seg å jobbe. Vi vil også stille strengere aktivitetskrav når det gjelder dem som er på overgangsordninger. De vil få en reell aktivitetsplikt

Nå varsler Eriksson en kulturendring i måten Nav tenker på. Han ønsker at Nav skal ha mer fokus på å skaffe folk jobb, fremfor fokus på skaffe dem penger.
– Vi må tilbake til arbeidslinjen i Norge. Nav har i stedet lagt til grunn å gi folk inntektssikring. Derfor må vi reformere Nav. De blir sentrale i arbeidet med å sikre at alle får kompetanse, sier han.

 

Nav til næringslivet

Eriksson ønsker derfor at Nav skal få nye arbeidsmetoder.
– De må bygge opp kompetanse om det lokale næringslivet i sitt distrikt, slik at de aktivt kan hjelpe folk i jobb.

– Du krever at de NAV-ansatte mer aktivt må ut i næringslivet for å åpne dører for dem som trenger hjelp for å få seg jobb?
– Ja, bedre kunnskap om lokale enkeltbedrifter vil bidra til at flere kan få jobb.
Han legger vekt på at likeverd blir viktig.
– Jeg er mer opptatt av det enn likestilling, fordi det er mennene som i dette bildet er utfordringen: Det beste likeverdet og friheten er å forsørge seg selv gjennom egen inntekt. Vi skal legge til rette for at de får kompetanse, men den enkelte må i større grad stille seg spørsmålet: Hva kan jeg bidra med selv, slik at jeg får den nødvendige kompetansen til å få fremtidens jobber?

– Mange vil nå frykte at som du Frp-er vil redusere utbetalingene?
– Jeg har gått i lære hos John Alvheim og da har jeg ikke samvittighet til ikke å handle. Men jeg ønsker et samfunn med mindre ulikheter og et bedre sikkerhetsnett for dem som trenger det aller mest. Det er dem velferdssamfunnet skal være til for. Det jeg krever er at de gjør en jobb – for å få jobb. Skal vi lykkes med å skape et velferdssamfunn som er noe mer for de aller svakeste, må flere yte før man kan nyte, sier han.

Eriksson vil holde sitt første offentlige innlegg om sine reformtanker på Olsokdagene på Stiklestad mandag ettermiddag.
_______________________________________

Komentarer:

"Og velferdsordningene må bli vanskeligere å eksportere ut av landet"

"Mener det er en universell ordning som bør videreføres." (til pensjonstrygdede?)

"Prime Minister Cameron in the UK said the changes will change the immigration system so it puts “Britain first” and ensure the UK is a “country that is not a soft touch”. 
 

Dette lyder ikke bra for våre pensjonister bosatt i utlandet som i mange år har kjempet
for bedre  og lettere skattekår.  Totalt imot hva FRP lovet før valget.

Erna Solberg sendte meg til-og- med skriftlig løfte om å lette dokumentasjonsbyrden for 
pensjonister bosatt i utlandet

Strider også imot både norske lover samt menneskerettighetstraktaten hos ECHR.

Men kanskje Erikssen ikke har vaert spesifikk nok ved bruk av ordet TRYGD.
Det finnes flere typer trygd,inklusiv ALDERSTRYGD.  Er ikke sikker på om alderstrygd er med i Erikssens planer om å gjøre den vanskeligere å eksportere alderstrygd,håper ikke det.

Jeg er selvf
ølgelig enig i å begrense all sløsingen med arbeidsledighetstrygd til hvem-som-helst som siden drar på ferie eller til sitt hjemstedsland i utlandet heller enn å søke jobb. Dem er det nok mange av.

Er vi ikke forresten bundet av EU/EøS mht. arbeidsledighetstrygd for ALLE som befinner seg innenfor grensene til medlemslandene? 

Men en arbeidsløs KAN ha jobbet i mange år før han i perioder blir arbeidsløs og trenger ledighetstrygd. Så de kan ikke behandles likt. Det må først fremkomme fra skattelisten hvorvidt han har jobbet og i så fall hvor mange år.  Tror ikke dette blir noen LETT løsning. 


Tore Christiansen
Administrator
THE OTIUM POST26/07/2014

Tidenes pengedryss fra Statoil – til degFem ganger bedre enn forrige rekord

Her er de oljesmurte rekordtallene:
** De siste 12 månedene kan Statoil vise til en totalavkastning – verdivekst for aksjonærene, samt utbytte – på 191 milliarder kroner, selv etter gårsdagens fall.

** For å vise hvor sterkt det er: Den forrige rekorden i samme periode var i 2010-2011. Den rekorden var på 38 milliarder kroner i totalavkastning til eierne: Årets milliarddryss til aksjonærene er altså fem ganger høyere enn rekorden for tre år siden.

** Noen tall til: Totalavkastningen de første syv månedene i år er 145 milliarder kroner. Den tidligere rekorden var 124 milliarder kroner i 2009. Og det var for hele året.

– Vi er fornøyd, sier Helge Lund beskjedent og legger til:

– Finansdepartementet ytrer sjeldent store ord, men jeg håper i det minste at de ser behersket positivt på vår utvikling.

_____________________________________


Kommentar:

Vel og bra det,men hvorfor faller det ikke noen smuler fra de rikes bord for å hjelpe minstepensjonistene bosatt i utlandet til en verdig tilværelse de siste årene av deres liv?

Fikk nettop utbetalt en 2% økning i min avkortede minstepensjon som tilsvarer 2 halvlitere på et billig utested i Norge.  Håper ikke Statoil går med underskudd derav.

Kan heller ikke se noen grunn til at den ugjennomtenkte kildeskatten ikke skulle kunne fjernes umiddelbart for alle pensjonister.

Jeg bare spør!


Administrator
THE OTIUM POST
24/07/2014

ISIL bak terrortrussel mot Norge

 

 

Lars Gule peker ut ISIL bak terrortrussel

Forsker på ytterliggående islamisme, Lars Gule, mener ISIL er den mest sannsynlige trussel bak PSTs terroralarm. Det som skjer nå samsvarer godt med trusselvurderingen som er sendt ut tidligere. Syria-farere blir mer ekstreme, og representerer en fare når de kommer hjem med mer ytterliggående standpunkter, sier Lars Gule.   Dette er en bekreftelse på det vi har fryktet.

 

Trolig ISIL

Gule sier at det kan være flere grupper som er i søkelyset, men tror ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten) er den meste sannsynlige. Dette er en den mest ytterliggående gruppen som kjemper på bakken i Syria. ISIL eller IS (Den islamske staten) som de nå kaller seg, har en global islamistisk agenda. De vil flytte konflikten ut av Syria, og er en aktiv bakspiller for å rekruttere blant annet nordmenn til den globale aktiviteten, sier Gule. Han skriver nå en bok om norske islamistiske ekstremister.

 

 

Fått bekreftelse

Nordmenn er overrrepresentert på bakken i Syria. Når PST har gjort arbeid som styrker trusselen, betyr det at de har innhentet informasjon via sine kanaler. Trolig har det skjedd gjennom avhør av personer eller de har oppsøkt sine kontakter. Det sitter jo to personer i varetekt etter at de kom tilbake fra Syria. Andre er siktet. Dette kan være ulike informanter. PST understreker viktigheten av å beskytte disse kildene, sier Gule. Han mener det kan være et signal om at informasjonen PST selv har hentet inn, er sentral.

 

Mulige mål

Gule tror det er lite sannsynlig at fotballturneringen Norway cup er et terrormål, fordi det ligner for mye på tragedien på Utøya. Skjønt man vet jo aldri. De må selvsagt skjerpe vaktholdet. Jeg tror heller det kan være snakk om anslag mot flyplasser, T-bane, konserter, offentlige mål eller generelt store forsamlinger. Det kan være snakk om å ramme offentlige instanser eller vanlige nordmenn. Vi har jo sett dette tidligere i andre land, sier Gule.

 

Eid-feiring

Han holder det også åpent om tidsbegrensningen PST nevner kan være den muslimske Eid-feiringen, som mandag markerer avslutningen på Ramadan. Hvis detter er ISIL, så ønsker de også å ramme muslimer som ikke tror som dem. De kan for eksempel være moderate sunni-muslimer eller shia-muslimer, sier Lars Gule.

 

Presis kunnskap

Forfatter og journalist Lars Akerhaug nevner ISIL som en av flere mulige grupper som kan forberede et terroranslag mot Norge. Akerhaug har blant annet skrevet boken "Norsk Jihad", om muslimske ekstremister i Norge. Det virker som om PST har presis informasjon om hvilken gruppe som står bak, men de vet ikke hvilke personer det er snakk om. ISIL er en mulighet. Jabhat al-Nusra en annen. Det tidligere Al-Qaida har flyttet sin virksomhet fra grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan til Syria. Mulig de benytter muligheten til å få oppmerksomhet igjen nå, sier Akerhaug.

 

Neppe nordmenn

Akerhaug tror neppe det er nordmenn som blir sendt fra Syria til Norge for å utføre terrorhandlinger.
Det vanlige mønsteret er jo at man sender andre. Nordmenn som kjemper på bakken i Syria er allerede i søkelyset, og kan raskt bli gjenkjent. Men det at nordmenn reiser til Syria for å slåss, setter Norge på kartet. Dette miljøet blir klar over at landet eksisterer. Det er jo slik at disse gruppene benytter seg av den informasjonen de har, sier Lars Akerhaug. Han tror en terrorgruppe vil finne seg et mål hvor de rammer så mange som mulig. Anslag mot offentlig transport og trafikknutepunkter er det mest aktuelle, sier Akerhaug.

19/07/2014

Russian airlines proof of guilt

 Russia claims Ukraine shot down the Malaysian airline.


 Russia claims Ukraine shot down the Malaysian airline. Then why are they the ONLY airline still flying over the crash area? Obviously because they know it was done by the pro-russian rebels,from whom THEY have nothing to fear. Photos show they were hurridly moving the russian missile system back over the border to Russia,.. minus ONE MISSILE!!

Ukraine apparently knew about the  Russian missile system given to the rebels.
Details here :TALIBAN NORWAY


Jews harassing a Palestine woman in the street.Read all about Taliban Norway:

Who are the Taliban? :Kommentarer:

Helt utrolig,men her har Taliban etablert seg i Norge uten protester fra myndighetene.

Ikke lenge føer vi også har IS NORGE her som kan koordinere sine aktiviteter gjennom de mange islamske moskeer som har blitt bygget i Norge.

Når skal godtroende Ola nordmann våkne opp til rikets virkelige tilstand?


Administrator
THE OTIUM POSTUN accuses IS of executions,rape..."U.N. accuses Islamic State of executions, rape, forced child recruitment in Iraq"


Read all about it here:

Mosul tømt for kristne : 

__________________________

Comment:

Hva slags menneskerettigheter vil eksisterer hvis/når IS tar kontroll?
IS er godt på vei til å ta kontroll og har nylig tømt Mosul for kristne.

Vi har to millioner muslimer i Norge allerede,hva om de blir truet til å
adlyde IS kalifen?  Hva slags beskyttelse har vi?

Editor
THE OTIUM POST 

14/07/2014

FRP/H har fått til mer på åtte måneder enn AP på åtte år.

Regjeringen har fått til mer på åtte måneder enn de rødgrønne fikk til på åtte år. Frp har sittet på pinebenken med gode løsninger i 40 år. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

 

VG følger

 


Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet
Vi har sittet på pinebenken med gode løsninger i 40 år - nå blir løsningene en realitet.mBlant regjeringens viktigste endringer så langt er det gjennomført tidenes største skattelette, en strengere og mer rettferdig innvandringspolitikk, et fritt helsevesen og en varm og verdig eldreomsorg.


Premissleverandør

Vi har alltid kjempet for rettferdighet for de eldre. For Frp har det alltid vært selvsagt at våre foreldre og besteforeldre som har gitt alt for at vi skal ha et godt liv fortjener en varm, verdig og valgfri omsorg. Derfor innfører vi nå et prøveprosjekt for lovfestet rett til eldreomsorg. Når man har rett til skole, helse og velferdstjenester skulle det bare mangle at man har rett til å bli tatt godt vare på etter å ha betalt skatt, år etter år.

Frp i regjering tar store grep i det som er viktigst. I løpet av vår første regjeringsperiode vil Norge forandres til det bedre. I 40 år har vi vært premissleverandør i norsk politikk. Nå blir premissene realitet.

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Spesielt når vi venter på en enklere hverdag for folk flest.

____________________________________


Kommentar:

"FRP/H  har fått til mer på åtte måneder enn AP på åtte år."

Unntatt for de utenlandsboende minstepensjonistene som er fratatt ALLE rettigheter som tilkommer samme gruppe bosatt i Norge.

Stoltenberg uttalte ved innføringen av kildeskatten:" Om få år vil det nesten ikke eksistere minstepensjonister"


Kan opplyse Stoltenberg at minstepensjonistene nesten ikke eksisterer i dag!


Den 9 måneders graviditetsperioden for FRP er nå omme og vi venter på ´dåpen´av deres ´manifest´. Til tross for faste løfter før valget om fjerning av kildeskatten,har en masse ubetydelige ting blitt behandlet,snøscootere,2 hjuls leketøy,proff boksing i Norge o.s.v. uten ett ord om hjelp for lidelsene påført minstepensjonistene i utlandet. Dette kaller de ´storstilte´ reformer


Det skal vistnok ha blitt foreslått å sette opp en egen utenlandsavdeling som skal co-ordinere NAV og Skattekontoret som skal ´hjelpe´ de ´demente´ utenlands pensjonistene med å forstå kildeskattens regelverk. Skal de også være i kontakt med de utenlandske skattemyndighetene for å være sikre på at 80-90 år gamle minstepensjonister ikke har ekstrajobber og snyter Brasil for deres skatterettigheter? Her er vel den største tyven den norske stat som allerede har tatt seg til rette med et 15% skattetrekk allerede før pensjonen når Brasil,


Pensjonistene støttet FRP i en så stor grad ved forrige valg at de kom i regjeringsposisjon. Etter dette skuffende bedrageriet,vil det neppe skje ved neste eller fremtidige valg. Det søkes allerede etter alternativer.


SKJERP DERE FRP!!


Tore Christiansen 
THE OTIUM POST

12/07/2014

Ny retning med ny regjering?

Ny retning med ny regjering
0 kommentarer
FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en ny retning for utvikling tar tid. Det skal utredes, sendes høringer, komitéer skal behandle og Stortinget skal vedta saker. FrP/Høyre regjeringen har til tross for dette fått til mye på kort tid. Regjeringen har lagt en ny retning for utviklingen i Norge, og det begynner vi nå å se resultatene av.

Fremskrittspartiet har så lenge vi har eksistert kjempet for å styrke tryggheten i samfunnet. Dette blir nå virkelighet. Politiet har behov for mer ressurser til å etterforske og behandle saker. Dette er noe FrP/Høyre regjeringen tar på det største alvor, og vi gjør noe med det. Regjeringen har bevilget 100 millioner ekstra til politiet og dette innebærer at det bare i år skal ansettes 350 nye stillinger i politiet. Her i Østfold har det blitt ansatt 25 nye politibetjenter. Med et sterkt FrP i regjering kan folk føle seg litt tryggere.


Det har lenge vært et stort behov for å bedre, og øke kapasiteten på det norske veinettet, og det har tidligere blitt nedprioritert. Regjeringen tar nå tak i dette og gjør store grep for å forbedre infrastrukturen. Det gjennomføres en historisk satsing på veibygging, både ved å bygge mer vei og framskynde veiprosjekter. Straks etter regjeringen tiltrådte i oktober, ble det opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner for å sikre penger til veibygging også i fremtiden. I tillegg har regjeringen økt fremkommeligheten og kapasiteten på utvalgte strekninger, blant annet i Østfold, ved å heve fartsgrensen til 110 km/t.


Regjeringen har igangsatt en storstilt satsing i helse- og omsorgssektoren. Vi tok over regjeringskontorene med kilometerlange helsekøer, og mange steder liten tilfredshet med helsesektoren generelt. Her gjør regjeringen store grep for å snu den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene. Blant annet har vi styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, noe som naturlig nok bidrar til at flere blir behandlet samtidig med at kvaliteten ved sykehusene økes. Områdene rus og psykisk helse har blitt styrket med 400 millioner kroner under den korte perioden FrP og Høyre har regjert. Vi har også foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som vil gi mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig, aktivt og verdig liv. Helsereformen «fritt behandlingsvalg» har blitt lagt frem, og er et viktig tiltak for å redusere ventetidene og øke valgfriheten for pasientene. Dette er en ønsket utvikling, og er noe som kommer til å gi gode resultater i årene som kommer.


Regjeringen har satt i gang tidenes kommunereform for å sikre tilgjengelighet og økt kvalitet på kommunenes tjenesteproduksjon. Kun 70 av Norges kommuner har over 15.000 innbyggere, noe som har skapt behovet for en ny retning i kommunepolitikken. Her blir det tatt store grep for at servicetjenestene til innbyggerne skal være tilfredsstillende.


FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest. Derfor fjerner vi en del irriterende forbud, skatter og avgifter, samtidig med at vi gjør store grep. Friheten til enkeltmennesket ble litt større da en rekke endringer trådte i kraft 1. juli i år, blant annet en liberalisering av Taxfree-ordningen, hvor man kan ta med deg 1,5 liter mer vin eller øl dersom tobakkskvoten droppes.

På ni måneder har regjeringen fått gjennomslag for en rekke viktige saker og utvist handlekraft på mange områder. Den nye retningen vi nå ser, preges sterkt av at FrP er i regjering. Det vi i mange år har ment og nærmest stått alene om, får vi nå gjennomslag for. Å sette store reformer til livs tar tid, men arbeidet er godt i gang, og er noe vi kommer til å se gode resultater av i fremtiden.

______________________________________

Kommentar:

"FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest."

Unntatt de utenlandsboende minstepensjonistene som er fratatt ALLE rettigheter som tilkommer samme gruppe bosatt i Norge

Stoltenberg uttalte ved innf
øringen av kildeskatten:" Om få år vil det nesten ikke eksistere minstepensjonister"   

 Kan opplyse Stoltenberg at minstepensjonistene nesten ikke eksisterer i dag!
 

Den 9 måneders graviditetsperioden for FRP er nå omme  og vi venter på ´dåpen´av deres ´manifest´. Til tross for faste løfter før valget om fjerning av kildeskatten,har en masse ubetydelige ting blitt behandlet,snøscootere,2 hjuls leketøy,proff boksing i Norge o.s.v. uten ett ord om hjelp for lidelsene påført minstepensjonistene i utlandet.  Dette kaller de ´storstilte´ reformer
 
Det skal vistnok ha blitt foreslått å sette opp en egen utenlandsavdeling som skal co-ordinere NAV og Skattekontoret som skal ´hjelpe´ de ´demente´ utenlands pensjonistene med å forstå kildeskattens regelverk. Skal de også være i kontakt med de utenlandske skattemyndighetene for å være sikre på at 80-90 år gamle minstepensjonister ikke har ekstrajobber og snyter Brasil for deres skatterettigheter?  Her er vel den største tyven den norske stat som allerede har tatt seg til rette med et 15% skattetrekk allerede før pensjonen når Brasil,
 

Pensjonistene støttet FRP i en så stor grad ved forrige valg at de kom i regjeringsposisjon. Etter dette skuffende bedrageriet,vil det neppe skje ved neste eller fremtidige valg. Det søkes allerede etter alternativer.

 
SKJERP DERE FRP!!


Tore Christiansen
THE OTIUM POST
06/07/2014

En tikkende bombe i Bagdad kan eksplodere i Oslo!

Situasjonen i Irak og Syria angår oss i Norge mer enn det vi tror. En tikkende bombe i Bagdad kan ende med å eksplodere i Oslo, skriver Abdullah Alsabeehg (Ap).

 

  Norske aviser følger :
Abdullah Alsabeehg, politiker i Arbeiderpartiet og medlem av Oslo bystyre.
De arabiske golfstater har lang erfaring med terrorisme fra landsmenn som har vært i krig i Afghanistan og andre land, og som vender tilbake og utgjør en sikkerhetstrussel. Det samme kan skje i Norge.

Tilbakevennende krigere
Det er et faktum at et titalls norske menn og kvinner har reist til Syria og Irak for å krige. Situasjonen i Irak og Syria er så komplisert og kaotisk at vi ikke har oversikt over hvor mange som har dratt og hvilke handlinger de har begått. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har noe, men ikke full oversikt.

Krigere som vender tilbake til Norge, og som har kriget med for eksempel Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), kommer tilbake med en mentalitet om at krigen ikke er over.

I tillegg har norske krigere for ISIL fått seg trening og krigserfaring.

Sikkerhetstrussel
Både sunni- og sjiamuslimske lærde har erklært at ISIL må bekjempes. ISIL er så brutale i sin voldsbruk at sentrale ledere i al-Qaeda har tatt avstand fra terrorgruppen. Likevel har jeg registrert at flere ungdommer her i Norge støtter ISIL og dens handlinger åpent i sosiale medier.

Det finnes altså ungdommer oppvokst her i Norge som støtter ISILs halshugging, voldtekt av kvinner, henrettelse av uskyldige og bombing av sykehus, skoler og kirker.

___________________________________________The fierce ambition of ISIL's Baghdadi
Abu Bakr al-Baghdadi has risen from anonymity to become the feared leader of the 
Islamic State of Iraq and the Levant.


ISIL has fought across two countries in its quest for an Islamic state.
As its feared and fearsome leader, Abu Bakr al-Baghdadi personifies the brutality,
determination and ambition of the Islamic State of Iraq and the Levant.

Not since Osama bin Laden has a leader been held in such reverence among Sunni fighters, scored such stunning and shocking victories, and threatened so much of the established order.

But unlike Bin Laden, whose vast wealth aided his elevation to the "sheikh", Baghdadi has literally fought his way from ordinary beginnings in northern Iraq to lead what is perhaps the Middle East’s most feared irregular armed force.

So emboldened by his success on the battlefields of Syria and Iraq, Baghdadi has challenged the very leadership of al-Qaeda, denouncing them publicly as deviating from the cause and stating he is the true heir to Bin Laden's legacy.

 Abu Bakr al-Baghdadi

al-Qaeda in Iraq.

But his methods are extreme and his actions repugnant to many -
captured enemy fighters are shot or decapitated and their deaths recorded for the internet.

Other armed groups in Syria are attacked as ISIL expands territory and influence, and a
strict interpretation of Islam is implemented in the regions under its control - internet videos abound of thieves having their hands severed and adulterers, smokers and those who fail to attend prayer being publicly whipped.

The scholar
Little of Baghdadi’s early life is on record. It is known that he was born Awwad Ibrahim al-Badri al-Samarri to a religious family in Samarra in 1971. He studied Islamic history as a student and, according to sympathetic websites, gained a doctorate from Baghdad university in the late 1990s.It is likely Baghdadi held a religious position in the Sunni community when the US invaded Iraq in 2003.

Like many enraged by the invasion, he became involved in the armed rebellion and began fighting in western Iraq, possibly Anbar - the stronghold of Tawhid and Jihad led by theJordanian, Abu Musab al-Zarqawi, who later rebranded the group  al-Qaeda when he was arrested by US forces and held in Camp Bucca, the main US-run prison in Iraq following the torture scandal and shutdown of Abu Ghraib.Such was his relative anonymity, it seems, that Baghdadi was interred as a low-level prisoner. And it is here, analysts believe, that he became more deeply involved with fighters from al-Qaeda.

 After his release in the late 2000s, he joined and fought with the Islamic State of Iraq, known as ISI, the successor group to al-Qaeda in Iraq. With its ranks swollen by foreign and Iraqi fighters, the group was the dominent Sunni force in the country, attacking and intimidating its US and sectarian enemies with suicide bombings, abductions and murder.

Perhaps as a sign of things to come, ISI was publicly reprimanded by al-Qaeda for its brutality and its willingness to kill anyone, even Sunni Muslims, it considered betrayers of their religion.

Some reports say Baghdadi held sway over his own religious court, pronouncing - often without mercy - on the fate of those before him. Others say he played a key role in smuggling foreign fighters into Iraq.He quickly climbed the ranks, earning a place on the organisation's ruling council before being declared leader in 2010 after his predecessor, Abu Omar al-Baghdadi, was killed by US and Iraqi forces.

The usurper
It was the outbreak of the Syrian war that presented Baghdadi with the opportunity to expand his cause. He sent a lieutenant, Abu Mohammed al-Joulani, to create the Nusra Front and fight the Assad regime.From there, his rise gathered pace and he declared in 2013 the takeover of Nusra to add the Levant to the Islamic State of Iraq. Baghdadi moved to Syria and ignored pronouncements by the leader of al-Qaeda, Ayman al-Zawarhiri, that the merger with Nusra was invalid.
ISIL holds areas of Iraq and Syria 
That schism deepened in April of this year, when the ISIL declared that "al-Qaeda is no longer the base of jihad... its leadership has become a hammer to break the project of the Islamic state... al-Qaeda's leaders have deviated from the correct paths".

Baghdadi's interpretation of Islam has been enforced in the group's stronghold of Raqqa, in northern Syria; capital and corporal punishment for a range of crimes, public floggings, mandatory prayer and reports of a Christian being crucified to send a message to his community.

So how did an Islamic scholar from Samarra become the most feared radical fighter in the Middle East, prepared to disregard al-Qaeda's "old guard" and declare himself the new force?

Apart from in Syria since 2013, there is no evidence that Baghdadi has ever fought abroad, like many of his peers. At the time of his arrest by US forces he was not considered a big catch.

Events, it seems, have shaped the man, and compelled him to shape his strategy. Baghdadi supporters speak of him as al-Qaeda mark two, the leader of a new generation working to bring about the Islamic caliphate envisoned by Bin Laden.

"Sheikh Baghdadi and Sheikh Osama are similar. They always look ahead, they both seek an Islamic state," a Syrian ISIL fighter told the Reuters news agency.

A non Syrian fighter told the agency: "The group al-Qaeda does not exist any more. It was formed as a base for the Islamic state and now we have it, Zawahiri should pledge allegiance to Sheikh Baghdadi."


The opportunist
Charles Lister, a visiting fellow at the Brookings Doha Centre, told Al Jazeera: "There can be no doubt ISIL’s rise in recent years is due to Baghdadi’s shaping it into a transnationally-minded and brutal organisation.

"Baghdadi has presented himself as a preeminent jihadist leader of the 21st century, and by extension, certainly a competitor and rival to Zawahiri."

Lister, who has written extensively on Syria, said that the escalation of the Syrian conflict since mid-2011 aided Baghdadi's successful recovery of the ISI and his expansion into Syria with ISIL.  "The sectarian element within the Syrian conflict contributed towards enhancing the principle theme used by Baghdadi to justify his fight against Baghdad.

Al-Qaeda does not exist any more. Zawahiri should pledge allegiance to Sheikh Baghdadi.


"ISILs involvement in Syria and the controversy developed over its role in that conflict also, by extension, brought more and more attention to the conflict in Iraq, which appears to have encouraged increased levels of foreign fighter recruitment in Iraq also.

"ISIL's extensive and slick PR apparatus and its bold mode of operation has undoubtedly lent it real clout within the international jihadist community. These latest gains in Iraq will have served to consolidate that status.

"A common theme among European members of ISIL is that Baghdadi represents a continuation of the ideals expounded by Bin Laden and that Zawahiri has failed to continue that line."

The ISIL's latest gains in Iraq are the result. Reports suggest the ISIL has plundered $425m from banks in northern Iraq, and looted the stores and equipment from Iraq army bases left undefended by fleeing troops.

"ISIL’s operations in Iraq and Syria are intricately linked together within a single strategy, with activities in one country often feeding off momentum in the other," said Lister.
"This major push in Iraq has been long in the coming and the gains made - particularly in terms of weaponry and money - will undoubtedly bolster ISIL’s capacity to push back against rival forces in Syria, potentially even leading the group to move back into the northern governorates of Idlib, Latakia and western Aleppo."

__________________________
___________________________________________ 

Gjorde skam på familien fordi hun giftet seg av kjærlighet uten familiens samtykke.
Er det slike sharialover vi ønsker i Norge og verden forøvrig?
 
 ________________________________________Kommentar

Dette innlegget har jo ikke så mye med pensjonistene i utlandet å gjøre,men det kan ha stor betydning for utviklingen av våre menneskerettigheter,får islam utvikle seg på verdensbasis gjennom ISIL og andre terrororganisasjoner.

Vi åpner våre grenser for flyktninger som er forfulgt i deres eget land for at de skal integreres i det norske samfunnet. Takken er at de setter opp sine egne treningsleire i Norge og drar på krigstokt til Irak og Syria,for så å trekke seg tilbake til sikkerhet Norge hvor de også overtaler etnisk ungdom til å slutte seg til deres kamp/tro.  ISIL og al-Queda vil se dette som angrep fra Norge som har millioner av muslimer  bosatt i Norge som kan få ordre fra høyeste hold om gjengjeldelse anngrep på norske mål.

Regjeringens sikkerhetsavdeling burde umiddelbart forby slike krigstokter og stenge alle treningsleire benyttet til dette formål. Alle som deltar i dette skulle fratas sine norske pass og utvises på permanent basis da dette er et forræderi mot Norge og hva vi står for.

Gjennom ´Trojanske hester´ som kalles innvandring, finnes det nå store mengder muslimer rundt om i verden som kan representere trusler for verdensfreden, følger de blindt det nye ´kalifatet´s ordre. 

ISIL, med store olje/kapitalresurser,kan utrustes med alle tenkelige moderne våpen,og de fleste små,ytterliggående stammene tør ikke annet enn å adlyde ISIL. Vi vet enda ikke med sikkerhet om Al Quaida vil legge ned sine våpen og slutte seg til ISIL.

ISIL´s oljeresurser burde snarest mulig ødelegges,og andre intektsbringende kilder bør blokkeres før ISIL blir for mektige.


Tore Christiansen
THE OTIUM POST