The Otium Post

The Otium Post

31/07/2020

The Fallacy of Wind Power Generation

The Fallacy of Wind Power Generation: The energy available from the wind is reduced by wind turbines, which could be adversely affecting the climate. More research is needed.

14/08/2017

Foelg med i svingene - Human Synthesis

Foelg med i svingene hos HUMAN SYNTHESIS

LATEST NEWS:   HUMAN SYNTHESIS

---------------------------------------

WHO and WHAT is behind it all? :>

----------------------------------------------------------

**Commentary:**
Administrator
HUMAN SYNTHESISTHE OTIUM POST :>

THE OTIUM GUARD :>

HUMAN SYNTHESIS :>
10/08/2017

Dette er ett innlegg fra en av mine kolleger i Emigrant1 re Kildeskattens offre.Dette er ett innlegg fra en av mine kolleger i Emigrant1 re. kildeskattens offre.


Dette er et gammelt innlegg fra Emigrant1, og jeg synes det var så godt skrevet at det godt kan gjentaes. Det er og postet på siden til vår Finans- og Statsminister, men blir trolig ikke godkjent for visning. Det er og sendt p email til Gahr Støre og Hareide, som synes at kildeskatten er slikt et rettferdig påfunn.

1. "Det er svært sjeldent jeg innlater meg på diskusjoner i forum som dette. Men nå synes jeg enkelte her går over alle støvleskaft med sine hatske innlegg mot landsmenn og -kvinner som har tatt bo utenlands i sine siste år. 

Selv er jeg minstepensjonist med under 160 000 kroner, og bor i en middels stor by på Sørlandet. P.g.a. min lave pensjon som skyldes at jeg tidlig falt ut av arbeidslivet grunnet medfødte skavanker, ble min pensjon lav. Det har jeg akseptert. Men jeg er så heldig at jeg bor i Norge, et av verdens rikeste land. Jeg mottar månedlig 6.420 kroner i botilskudd (min husleie er i dag 9950 kroner måneden), 77 000 kroner i året. 

Dertil er jeg medisinsk avhengig, men jeg kan bo hjemme. I alle fall inntil videre. Men jeg mottar medisiner på blå resept for min hjertesykdom (angina) og et tidligere infarkt og samtidig har jeg sukkersyke type 1 og må ha insulin 2-3 ganger i døgnet. Jeg klarer å håndtere medisininntaket mitt selv ved hjelp av dosering som den ukentlige sykepleieren doserer dag for dag. Tilsammen forbruker jeg blåreseptmedisiner for det som legen min sier utgjør 28 000 kroner i måneden, eller 336 000 kroner i året. I tillegg har jeg hjemmehjelp 2 ganger i uken for renhold og assistanse til å lage meg mat (middag for en uke ad gangen). Verdien av dette er av NAV kontoret anslått til 2800 kroner måneden, eller 33 600 kroner i året. 

Min minstepensjon er således ikke 158 900 kroner i året, men 605 500 kroner ! Og jeg betaler ikke ett øre i skatt, og det har jeg heller ikke gjort så lenge jeg kan huske. Jeg har altså lav skatteevne, har særtilskud og særfradrag for tjenester jeg ellers må ha. SOm for eks. skyss og et normalliv.
-------

2. En av mine naboer flyttet for noen år siden til utlandet, han måtte selge huset sitt og bilen for å få godkjent skattemessig utflytting. Hans pensjon er på 246 000 kroner i året. Fra dette går det nå 20,3 % i kildeskatt og trygdeavgift (15 % + 5,3 %)Det er 50 000 kroner. Han har igjen 194 000 kroner. Alle eldre og uføre som bor utenlands må/ bør ha helse-/ sykehusforsikring. Han er 66 år gammel, og betaler 43 600 kroner i forsikring i året. Han har nå 150 400 kroner igjen. 
Han er en sosial mann som liker å være blant folk, men han lever svært nøkternt i en leilighet med ett soverom og et bad, stue,kjøkken og balkong i et leilighetskompleks. For dette betaler han norske kroner 4200 inklusiv kabel TV pr. måned. Det er 50 400 kroner i året. Dermed hans pensjon redusert til ganske nøyaktig 100 000 kroner. Nå skal han begynne "å leve livet"... sine siste år i sus og dus som misunnelsesprofetene her på forumet burde kalles. 
Han har jobbet i NSB i 39 år før han ble pensjonist, litt plaget med søvn og leddsmerter vet jeg han er. Men han klager ikke - og jeg vet at han bruker sovetabletter av og til.

Han pleier å være i Norge på ferie om somrene - og da koster billetten t/r ca. 6000 kroner. Han pleier å leie leilighet her jeg bor de 6 ukene han er her - og betaler 1400 kroner uken, det vil si 8400 kroner. Dermed sitter han igjen med 83600 kroner i året. Han har familie nordpå, med barn og barnebarn som han noen ganger besøker, og selvsagt sender han julegaver og bursdagspresenter slik vår generasjon gjerne gjør. Denne mannen som lever "i sus og dus" slik misunnelseprofetene kaller det, har altså 80 000 kroner - det er 6500 kroner måneden som er ca. 215 kroner dagen.

Legg merke til at han ikke er minstepensjonist, men har en bruttopensjon på 246 000 kroner i året. Han sitter igjen med langt mindre enn børsspekulantene og det jeg ofte kan avsløre er folk ansat i skatte- og velferdsetaten (NAV) som slenger drit om gamle slitere. Skamme dere, fordømte slabbedasker som sitter attmed datamaskinen og fordriver tiden med å klekke ut fanskap om en bitteliten gruppe nordmenn som ikke ligger det norske samfunnet til byrde. Det er nemlig bare 4 % av norske eldre og uføre som har valgt å bo utenlands og ta utgiftene sine selv. Dere som skriver nedsettende om disse, ønsker jeg skal havne i min situasjon. Som ufør, tvunget til å bo i Norge på grunn av mine sykdommer. Hadde jeg hatt brukbar helse ville jeg gjort som min gode venn, levd mine siste år i sol og varme.

--------

3. Kunne heller ikke dy meg for aa fortelle litt om MITT eget tilfelle som minstepensjonist, tidligere
bosatt ogsaa paa Soerlandet foer jeg giftet meg i Norge i 2002 og emigrerte til Brasil i 2003 da min kone gjerne ville bo i naerheten av sine foreldre. Med en minstepensjon paa kr 130.000 i aaret hadde jeg nok heller ikke klart aa overleve i Norge med de hoye leveomkostningene.

Det betyr da at jeg etter trekk av 15% kildeskatt, sitter igjen med kr. 112.000.- som skal underholde meg og min kone med helseforsikring,medisiner og alle andre vanlige leveomkostninger eller kr. 167.- per person, per dag i et land som har nesten like hoye leveomkostninger som Norge, hvis du da ikke bor i ei straahytte i Amazonas. Vi bor naer megabyen Sao Paulo.

Jeg har ikke engang full minstepensjon da jeg ble ´foedt for tidlig´i 1933, og Folketrygden ble ikke stiftet foer 1967 tror jeg det var. Da trekkes jeg i botid fra jeg var 16 i 1949 til 1967, dvs hele 18 aar.
Denne regnemetoden kan kanskje vaere ok for pensjonister med vanlig og hoy pensjon, men burde absolutt ikke benyttes for minstepesjonen, som skal vaere et minstebeloep det skal kunne vaere mulig aa overleve paa, altsaa ikke beregnet etter opptjening eller botid. Saapass generoese burde rike Norge kunne vaere for de som av forskjellige gyldige grunner ikke har vaert i stand til aa opparbeide seg en levedyktig pensjon.  Vi er jo i dag,alle some en, verd 1.8 millioner hver mann og mus.

Fra dette finner altsaa skattemyndighetene det er allright aa trekke ytterligere 15% kildeskatt fordi
rike forhandlere i Norge taper fortjeneste av de varer jeg naa ikke har raad til aa kjoepe i utlandet.
Hadde jeg bodd i Norge, hadde jeg sluppet Kildeskatten og dessuten ogsaa kunnet annskaffet meg botilskudd og gratis medlemskap i Folketrygden, samt andre tillegg ved behov. Ingen av de mange tilskuddene som nevnt under Pkt. 1. er tilgjengelige for minstepensjonister bosatt i utlandet.

Jeg fikk prostatakreft for 5 aar siden og maatte selv betale et tre maaneders opphold i Sao Paulo uten noe som helst hjelp eller tilskudd fra skattevesenet som nektet aa bidra med i alle fall aa holde tilbake kildeskatten noen maaneder. For 4 aar siden ble jeg helt avhengig av sovemedisiner grunnet insomnia, og gaar ogsaa paa hjerte og reumatismemedisiner som heller ikke er billig.

Takket vaere en hjemmevaerende kone under 65 som gir sitt ytterste for meg og sin mor som naa ogsaa bor hos oss da hennes mann gikk bort for ett par aar siden. Derfor klager jeg ikke,lider ingen akutt noed, og har det bedre enn de fleste, men oensket aa gi ogsaa MITT bidrag saa Norge i fremtiden vil slippe aa bli benevnt som ´Onkel Skrue´  i ett av verdens rikeste land.

Commentary:
Administrator
THE OTIUM POST23/04/2017

Emmanuel Macron, the French presidential contestant, a member of the Bilderberg/Illuminati clan??

45 minutes into my search for information on Emmanuel Macron, 
the French presidential contestant,I've already found something 
absolutely HUGE!

Get this:

In 2010, Macron left the Commission To Improve French Growth for a job at ROTHSCHILD & CIE BANQUE in Paris, despite having no experience in acquisitions and mergers. He became an overnight millionaire, and quit his job for Rothschild to seek political office. He only served 18 months in the Ministry of Economy, Industry and Digital Data before seeking the Presidency.

Let's think about this. He was given a multi-million dollar job in a bank owned by the Rothschild family despite having no experience in banking, then quit to seek a $70K a year political office, in a field that he also had no experience in, before running for President of France.

It gets better. His political party, "En Marche", is funded by BNP Paribas, a French bank owned by the Rothschilds!.

He is a Rothschild agent being groomed for the Presidency.   Spread this everywhere.


Le Pen 2017 - I'm With Her----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Commentary:

An obvious set up by the global elite to save their New World Order.

Administrator

09/03/2017

"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?

 
Marius Reikerås  - March 7 at 1:40pm
 Fra Stortingets egen side: 

"Skatteregler for pensjon i strid med EØS-avtalen?

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om skattefradrag og skattebegrensning for pensjoner mottatt fra Norge, er i strid med EØS-avtalen.
ESA sier i et nylig publisert åpningsbrev at de norske reglene, som hindrer pensjonister som ikke er bosatt i Norge å utnytte fradrags- og skattebegrensningsregler, med mindre de mottar hele eller nesten hele inntekten sin fra norske kilder, er i strid med EØS-avtalen artikkel 28 om fri flyt av arbeidskraft. 

Saken har sammenheng med at Norge i 2010 innførte kildeskatt på pensjoner. Selv om en person ikke er bosatt i Norge, kan pensjonsutbetalinger fra Norge likevel beskattes på visse vilkår. Denne kildeskattesatsen utgjør 15 prosent. Personer som er bosatt i et annet EØS-land kan likevel kreve fradrag på lik linje med personer som er fullt skattepliktige i Norge, dersom hele eller tilnærmet hele inntekten til personen i inntektsåret skattlegges i Norge. De kan også kreve skattebegrensning i tråd med reglene om skattebegrensning for lav alminnelig inntekt.

Djevelen tar Skattefuten

ESA mener, blant annet under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/10 Kommisjonen mot Estland, at dette innebærer en forskjellsbehandling mellom de skatteyterne som er bosatt i Norge og de som ikke er bosatt her, og at dette er i strid med EØS-avtalen. ESA mener at reglene kan medføre at verken bostedslandet eller Norge tar hensyn til skatteyterens personlige og familiemessige forhold ved fastsettelse av skatteplikten, og at skatteytere som ikke er bosatt i Norge blir straffet kun fordi de har benyttet retten til fri bevegelse etter EØS-avtalen.

Norge har ifølge åpningsbrevet argumentert med at skatteytere som ikke er bosatt i Norge kun kan sammenlignes med skatteytere bosatt i Norge, dersom de mottar minst 90 prosent av den skattbare inntekten sin fra norske kilder. Så lenge disse skatteyterne behandles likt, skjer det ingen forskjellsbehandling i strid med EØS-avtalen, hevdes det, noe ESA er uenig i. Norge har også i et tidligere tilsvar til ESA vist til systemet med skatteavtaler, og at det å gi fullt fradrag for lave inntekter i Norge, samtidig som den gjenværende hoveddelen av inntekten er unntatt fra skatt i bostedsstaten, kan resultere i utilsiktet manglende beskatning i begge stater. ESA har ikke vektlagt dette i åpningsbrevet. 

Norge har frist på to måneder til å gi tilbakemelding til ESA på åpningsbrevet. Dersom det fortsatt er uenighet om saken, kan ESA komme med en grunngitt uttalelse. Hvis ikke Norge retter seg etter en slik uttalelse, kan saken bli brakt inn for EFTA-domstolen."

Baczur v Hungary (no. 8263/15) 7 March 2017

Skjult tyveri av trygd!! >


----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Commentary:

Jeg hadde selv saken oppe med skattevesenet i 2010 da jeg ogsaa fant denne domsavsigelsen:

Shchokin v. Ukraine Judgment 4 Dec 2013

Dette ulovlige trekket fra min eiendom (opptjent pensjon) skal ikke bare oppheves umiddelbart,men all trukket skatt skal ogsaa refunderes,i det minste for etnisk norske pensjonister med full opptjening og botid i Norge.

 Administrator
THE OTIUM POST
27/02/2017

Vi Blir Mobbet Av Regjeringen!

  
Jan Melhus Emigrant 1 Thailand Foto: Stig Martin Solberg


- Vi blir mobbet av av regjeringen
- Sigbjørn, Kristin og Jens har gjort livet for fattige utenlands-pensjonister til et mareritt, ifølge interesse-organisasjon.


EMIGRANT1 - Jan Melhus - 26 februar 2017

Her er svaret vi mottok fra KrF's finanspolitiske talsmann, på den mailen vi sendte til Siv, Erma m.fl. i går. Har vi ikke hørt det før? 


Hei !

Regjeringspartiene har i Sundvolden-erklæringen lovet å se på kildeskatt-saken.


De sitter med apparatet, så ballen ligger hos r-partiene.

Mvh.

Hans Olav S.

 


Kjære folkevalgte,

Dere er valgt av folket, og før siste valg ble det høytidelig lovet at så fort FrP kom i regjering så skulle kildeskatten (landeveisrøveriet), som ble innført av AP og SV, fjernes.


Nå har den borgelige regjering sittet i snart fire år, det nærmer seg et nytt valg, og ikke en finger er blitt løftet for å innfri det som ble lovet.


Vi får stadig opplyst at FrP har ikke flertall, og kan ikke fjerne kildeskatten alene. De andre borgelig partiene sier at de avventer et utspill fra FrP, så alle skylder på alle, og ikke noe skjer.


Problemene med kildeskatten har ikke blitt mindre, tvert i mot, og det er ingen skam i å fremme forslag om en fjerning, selv om det har gått fire år.

Til tross for høring i SKK, underskriftskampanje og utallige henvendelser til statsminister, finansminister og politikere er det null respons.


Og husk at det er ikke bare skatt der er snakk om, det er også et dokumentasjonhelvete som mange ikke klarer, og dermed blir utsatt for dobbel beskatning!

Det vil være trist om vi fra høsten av skulle få en AP-styrt regjering, men det kan skje da stemningen er slik at mange vil stemme blankt, eller i alle fall ikke borgelig, om det ikke kommer håndfaste løfter.


At kildeskatten skal være nødvendig av budsjettmessige hensyn er ikke et holdbart argument, vi leser hver dag hvilke enorme beløp som deles ut “over bordet” til mere eller mindre fornuftige tiltak i utlandet, og vi må kunne forvente at det blir tatt et visst hensyn også til landets egne borgere.
Pensjonister er eldre mennesker, ofte meget eldre og svekkede.

Vi vedlegger noen linker som viser de problemene vi står over for. De er noen år gamle, men minst like relevante i dag

 1. >>


 2. >>

 3. >>

4. >>

5. >>

 
Brasil 6. >> 

Brasil 7. >>

-----------------------------------------------------


NETTAVISEN - Publisert: for 3 år siden


Stig Martin Solberg

BANGKOK/OSLO (Nettavisen NA24): Minstepensjonister som av økonomiske og helsemessige årsaker har flyttet til varmere land med lavere kostnadsnivå tvinges til å flytte tilbake til Norge, sier leder av Emigrant 1 Jan Mehus til Nettavisen NA24.

Pensjonister i Thailand, Kypros og i Tyskland raser over behandlingen de får av regjeringen.

- For snart fire års siden innførte daværende finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på pensjoner for nordmenn som flytter ut av Norge. En urettferdig ekstraskatt på 15 prosent av brutto pensjon som først og fremst rammer de fattigste minstepensjonistene, som dersom de hadde bodd i Norge, ville sluppet å betale skatt. Konsekvensene av kildeskatten har vært svært alvorlig for mange i denne gruppen, sier Mehus.

- Ren trakkasering
- I løpet av de to siste årene kan jeg dra frem eksempler på pensjonister som ikke har hatt økonomi til å få nødvendig legehjelp, som har tatt livet sitt eller som motvillig har måttet flytte tilbake til Norge på grunn av kildeskatten og en behandling fra norske skattemyndigheter mange opplever som ren trakassering. For mange har livet blitt et mareritt, sier Mehus.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol at kildeskatten ikke ville gjelde i flere land Norge hadde skatteavtale med - blant annet Thailand. Få måneder etter Halvorsens garanti startet finansdepartementet og skattemyndighetene innkreving av kildeskatt av norske pensjonister i Thailand.

- Norskpakistanske pensjonister i Pakistan slipper, kan det ha sammeheng med at Halvorsendro på valgkampturne i Pakistan foran stortingsvalget i 2009, spør Mehus.

En rekke negative konsekvenser
Kildeskatten er likevel bare ett av problemene.

- Da Kristin Halvorsen innførte kildeskatten advarte både FrP og Høyre at den var for dårlig utredet. At de hadde rett ser vi nå i fullt monn, sier Mehus og drar frem følgende hovedpunkter:

- Ikke likebehandling av pensjonister i utlandet, noe som bryter med likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning

- Urimelige dokumentasjonskrav for å unngå dobbeltbeskatning som eldre/svake pensjonister i utlandet ikke har mulighet til å etterleve. Dette resulterer for mange i dobbeltbeskatning - både kildeskatt og skatt til oppholdslandet

- Null eller liten forståelse fra saksbehandlere i skatteetaten i ulike enkeltsaker - de føler seg overkjørt og mobbet

- Flere syke/svake pensjonister i Thailand har tatt livet sitt eller er døde som følgende av anstrengt økonomi etter kildeskatten kom (de har ikke hatt råd til nødvendig legebehandling til seg selv eller familien)

- Ulike tolkninger og ulik behandling av skattesaker for utenlandspensjonister i landets fem skatteregioner

Tolker skatteavtaler som de vil
- Formålet med en skatteavtale mellom to land er å hindre dobbeltbeskatning og et sentralt punkt skatteavtaler er at personer kun skal skatte til bostedslandet. Dette prinsippet gir den norske regjeringen og norske skattemyndigheter blaffen i gjennom måten de vrir og vender tolkningen av skatteavtalene og trumfer gjennom norsk internrett - som blant annet sier at alle nordmenn må skatte til Norge i minimum tre år etter at de har flyttet fra Norge, sier Mehus.

Anbefaler Frp
En annen interesseorganisasjon for norske pensjonister i Thailand, Khon Norway, gikk i august ut i Thailands Tidende med en oppfordring til alle utenlandspensjonister å stemme Frp ved årets stortingsvalg.

Årsaken er at Siv Jensens parti er det eneste partiet som har programfestet å fjerne kildeskatten og å utrede hele systemet på nytt.

Da Thailands Tidende møtte statsminister Jens Stoltenberg og Frp-leder Siv Jensen i Oslo for noen uker siden var det kun Siv Jensen som ville snakke om situasjonen for norske pensjonister i utlandet.

- Vi stemte imot kildeskatten og har forsøkt å få den reversert. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget, sa Jensen til Thailands Tidende.

Hun mener det er viktig å ikke gjøre seg til overdommer over norske pensjonister som bosetter seg utenlands.

- Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best måte, sier Jensen.


Avviser mobbing av utenlandspensjonister

Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet avviser kritikken.

- Kildeskatt er ikke er særnorsk fenomen, det er vanlig i Europa. Skattens hovedmål er å sikre større skattemessig likebehandling mellom pensjonister som bor i Norge med pensjonister som bor i utlandet. I tillegg bidrar kildeskatt til å unngå dobbelt ikke-beskatning, sier Schjerva til Nettavisen NA24.

Han har likevel forståelse for at norske pensjonister som opplever endring i reglene opplever det som besværlig. En spesiell gruppe er norske minstepensjonister, som slipper skatt i Norge, og plutselig får 15 prosent skatt fordi de flytter til Thailand.

- Norske minstepensjonister - som andre pensjonister - i Thailand slipper kildeskatt dersom de kan dokumentere at de har betalt skatt til Thailand. Dessuten for de som ville hatt skattefritak i Norge, minner jeg om at det er mulig å oppholde seg svært lenge i utlandet uten å bli regnet som emigrert fra Norge. De vil da forbli i det norske skattesystemet på vanlig måte.

- Ifølge Nettavisen NA24s kilder krever ikke Thailand skatt av utenlandske pensjonister?

- Det kan jeg avkrefte, men det hender det oppstår en misforståelse fordi Thailand ikke krever skatt av inntekter som ikke er tatt inn i landet. Men thailandske skatteregler sier klart at det er skatteplikt på pensjonsinntekter som bringes inn. Uansett så sikrer kildeskatten at vi unngår noe denne regjeringen liker svært dårlig - at noen helt unngår å betale skatt, sier Schjerva.

- Hva er årsaken til at norskpakistanske pensjonister som bor i Pakistan slipper kildeskatt til Norge?

- Det skyldes at etter skatteavtalen mellom Norge og Pakistan skal pensjonsinntekt bare skattelegges i pensjonistens bostedsstat. Dette er en gammel avtale som vi nå jobber for å reforhandle, sier Schjerva.

- Utenlandspensjonistene mener reglene og tolkningen av skatteavtalene er svært komplisert og dokumentasjonskravene fra norske skattemyndigheter bort i mot umulig å innfri.

- Mitt inntrykk er at dette nåværende regler og praksis holder på å gå seg til. Og når det gjelder Thailand er det få land vi har jobbet så mye med. Vi har hatt folk fra både departementet og skatteetaten som samarbeider med thailandske myndigheter for å få dokumentasjonsprosessen inn i gode praktiske rutiner. Der har vært informasjonsmøter over norske pensjonister og vi har svart og forklart på henvendelser både i brev og i media. 


Uansett må man huske på at dersom en norsk statsborger velger å bosette seg langvarig i et annet land så kan det by på administrative ulemper. Og jeg vet at det har vært truffet tiltak for å lempe på trekkplikten i overgangsfasen for pensjonister som har levert thailandsk selvangivelse, sier statssekretæren.

- Anbefaler dere med andre ord norske pensjonister om å aldri melde seg ut av det norske skattesystemet?

- Nei. Men dersom en vurderer og skattemessig bosette seg i et annet land, ligger det i sakens natur at en bør ta med i sin vurdering hva skatten blir og en viss administrativ ulempe i å måtte forholde seg til to lands myndigheter. Mange vil fortsatt være skattemessig tjent med å flytte ut, sier Schjerva.

Han legger også til:

- Personangrepene på finansministeren og statsministeren er helt urimelige, men vi får trekke av litt for at det er valgkamptider, sier Schjerva. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:Administrator
THE OTIUM POST
04/02/2017

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring - Brockman utreding NOU

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet
Pressemelding | Dato: 01.02.2017-Nr: 7 – 2017
 
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr)

– Utvalget har gjort et godt og grundig arbeid som bidrar til et godt faktagrunnlag i innvandrings- og integreringsdebatten. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som tenker langsiktig på vegne av landet. Det gjelder både for å sikre kontroll med asyltilstrømmingen, trygge det norske velferdssamfunnet og for å lykkes med integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 
  NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utvalget har blitt ledet av Grete Brochmann, professor ved Universitetet i Oslo. Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 leverte NOU-en Migrasjon og velferd – den norske modellens framtid.

Denne utredningen ble laget i en periode der stor arbeidsinnvandring og høy etterspørsel etter arbeidskraft var dominerende faktorer. Da Brochmann II-utvalget ble oppnevnt i 2015 var utfordringen først og fremst en kraftig økning i antall asylsøkere og flyktninger.

Utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring vil bli sendt på høring. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:

WOW!!! Tror ikke utredningen er adekvat forsvar mot Islam okkupasjonen som er på fremmarsj i Europa. Dette er INVASJON!!Administrator
THE OTIUM POST


31/01/2017

PLEASE NOTE CHANGES TO THIS BLOG


PLEASE NOTE CHANGES TO THIS BLOG


The original purpose of  The Otium Post when it was created in Nov 2013 was to aid Norwegian Ex-pats in their retirements around the world. At the end of Jan 2017 we have had 88.000 visitors from many different parts of the world.

This will from 2017 continue exclusively for such subjects, and a new blog has been created from 1 January 2017 to support Human Synthesis in our world transition to real democracy and freedom from global domination.

The bulk of articles from sources around the world remains in The Otium Post as an archive of reference material going back to Nov. 2013.


------------------------

Here are the links to the new blogs.


Human Synthesis:

 The Otium Guard :

 Earth Condition :
Enjoy!
The Otium Post


17/01/2017

Emigrant1 - For Norwegian Ex-pats
Direkte lenke til Emigrant1 for medlemmer :>


Harald Okland
Som tidligere styremedlem i e1 og pr siste to- år admin i fb gruppa N P.U-GLOBALT registreres et relativt sett nytt styre i e1.De bør etter mitt syn søke bistand i nordalliansens mer erfarne og juridske kompetanse,for felles sak og målsetting.Om de to nevnte org enes vil jeg som leder av vår 250 medlemmer oppfordre til økonomisk støtte vedr en sak mot den norske statsmakt,der har lagt saken om kildeskatt død.

 

Dere lurer sikkert på hva som skjer?
I styret har vi en jurist som gir oss gode råd, og jeg tror vi ganske snart kan fortelle hva vi gjør videre. Går det som vi håper ender saken opp i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, det er det eneste stedet vi kan forvente å vinne frem. Det vil nok koste noe, noen tall har vi ikke, men når vi vet kostnadene så håper vi at de fleste vil bidra ettet evne. Vi må gjøre oppmerksom på at vi er i en tidlig fase, det er veldig mye usikkerhet i bildet inntil vi har alt avklart, så ingen grunn til feiring enda. Ha en fin helg!Tore Christiansen Saken maa helt til Hoyesterett og deres dom, foer ECHR i det hele tatt vil vurdere om de aksepterer saken. De er meget stresset med hundrevis av menneskerettighets saker innsendt gratis fra innvandrere til Europa,saa saken kommer helt paa bunnen og vil ta lang tid og koste penger til Advokat,som VI maa betale.
 

Tore Christiansen Mente ikke dette negativt men bare av erfaring da jeg selv tok dette til ECHR i 2010 men ble avvist da de mente jeg ikke hadde brukt ALLE muligheter og derfor ikke kunne fremvise domsavgjørelse fra Høyesterett. Men som Ragnar sier må man gå rett til Høyesterett som så formidler SIN mening til ECHR sine dommere,FØR vi får sendt inn VÅR mening og vår søknad om behandling. M.a.o. saken er avgjort før ECHR sine dommere mottar søknaden fra oss. Catch 22 situasjon.

Tore Christiansen Ragnar..Som jeg sa,saa maa vi ha en formell domsavsigelse fra Hoyesterett til vedleggelse vaar soeknad til ECHR om behandling. Problemet er bare at ECHR sine dommere faar foerst Norsk Hoyesteretts versjon av saken til diskusjon (og konklusjon) foer vi kan sende inn VAAR versjon Paa dette tidspunkt KAN ECHR sine dommere allerede ha gjoert seg opp sin EGEN mening om saken. Dette blir som en collusion mellom annklager og forsvarer.


Tore Christiansen Ragnar. Nettopp p.gr. av at ECHR har gjort det lovlig med consultasjon med VÅRE Høyesterettsdommere ,( for å spare tid) FØR de mottar VÅR søknad, med VÅRT synspunkt, blir våre advokatkostnader som å kaste penger i vinden. Vi må på en eller annen måte saksøke Norge.. Kanskje fra England?14/01/2017

HELLOOO, does'nt anyone care? ( Nov. 2009 )


HELLOOO, does'nt anyone care?

Her er litt nostalgi vedr. Kildeskattens innførelse i 2010


Skrevet i november 2009.


Translator (click here)

The more I consider the fate of 'the minimum pensioners', the more I see the monstrosity in the consequences it has for us. Why are the weak and defenseless in society hung out in this way? And the worse thing is that no one seem to care! In Norway they think only of themselves.

First, their low but still statutory minimum pension was reduced by the 15% source tax which they have no possibility receiving a refund of the tax in their country of residence. Additionally,all deduction rights were removed, including the minimum deduction rule and also the special allowances for age. Something so brilliantly malicious!

I strongly doubt the legitimacy of this decision, specifically designed for the minimum pensioners domiciled abroad. One can not deprive a group of humans their justful rights just because they have chosen to settle in another country. Nor can the result of a new law reduce their pension to become less than that of their counterparts in Norway.

As the expatriate pensioners now have the status of being taxable to Norway, they should also be entitled to claim their rights as taxpayers, i.e the minimum deduction rule must still apply, as well as other special allowance rules. It can not possibly be legal to separate the tax claims from the current rules only for a group of citizens just because they are domiciled outside Norway.

Norway, in accordance with a tax treaty with Brazil has the right and now also deducts tax from the minimum pensioners,it does not give the tax authorities in Brazil the opportunity to either tax or refund tax deducted in Norway. In order for us to be equated with the minimum pensioners conditions in Norway,we have thus received the following paragraph in the letter from the Treasury Department which should also be applicable outside the EU:

"If the tax payer after the introduction of source tax on pension is subject to taxation in Norway of all or virtually all their income, the tax limitation rule will apply . It therefore allows the tax payer not to pay income tax or National Insurance contributions to Norway. "

Note also that Brazil has very strong laws on the protection of citizens' rights and privacy, more than is the case in Norway. These laws cover not only national citizens but also to foreigners residing in Brazil. It therefore does not allow public access to private tax affairs or bank accounts. For this reason, the finance minister's intervention in Brazilian tax matters with a demand for a common bi-lateral tax collection system from the 'minimum pensioners' domiciled in Brazil is not acceptable.

I will in this context also mention the supreme court decision of 11 December. 2009 in the Stolt-Nilsen case where the Supreme Court considered whether the Norwegian state were entitled to demand a copy of the British taxpayer's tax returns and final tax settlement as proof that the taxpayer was a resident of the UK for the purpose of tax treaty. The Supreme Court ruled in conclusion that the Norwegian state was not entitled to make such a claim as proof of tax residency in the United Kingdom.

Most minimum pensioners in Norway can not survive without additional support for housing expenses, medicines and free medical insurance. This support has been completely removed for the 'minimum pensioners' domiciled abroad, who must arrange for private health insurance and medicines locally in their country of domicile.

Another factor that the Ministry of Finance was not aware of when they took their hasty decision to introduce this source tax for the minimum pensioners, are that they now fall below the minimum income required by Brazil for a retirement visa, in Brazil the minimum income requirement is U.S. $ 2,000. - Considering my total tax deductions as from 1 January, I am now under this minimum income requirement and is at risk to not have my visa renewed.

The 'minimum pensioners' as a group should have retained the same rights as their countrymen living in Norway, furthermore,this new tax should not be applied retroactively for pensioners already moved abroad several years ago. This decision is also against the Norwegian constitution, paragraph § 97 which states that 'no new law shall have retroactive effect'. Denmark took the sensible decision not to impose the source tax retroactively but only from the date of the introduction of their source tax. Those of us who moved out several years ago relied on the predictability of our pensions and have made our new lives here that can not easily be changed. Several have entered into marriages with citizens of their new country of domicile and also have children who attend school here.

In my opinion,the minimum pensioners who settled abroad should on the contrary be rewarded with a 15% 'flagged out tax' for saving the government future health and extra costs in Norway. Considering the oncoming 'old peoples wave' expecting to break in 2014,any other country would have been delighted to allow their senior citizens to retire to countries outside of Norway even with some financial benefits on their way.

In 2011 comes further trials with the new pension reform obligating us to submit a tax return on a yearly basis with who knows what subtlety of information requirements from the Brazilian tax authorities, which adds significant costs and psychological pressure on the old and infirm before they are allowed to receive their pensions. All this because the finance minister in his ignorance of conditions outside Norway have made the retirement a hell for a small group of people

Let me provide some information about the facts:

1.Brasil is a country with 186 million inhabitants, Norway's population would fit into a medium sized city here. The systems that control this population is not necessarily as flexible as the Norwegian tax system, nor have the employees much education and has been instructed to perform few and simple tasks to carry out in his position,which must be followed to the letter and allows NO variations which could cost them their job . Moreover, for the economy to go around in this vast country, they employ people with little or no education at the lowest possible wage of R$ 450 per month or approx. US$ 250.- With this salary only the bare essentials are done and there are no prizes for trying to do something out of the ordinary which you are unfamiliar with, it will only cause trouble.

2.The minimum pensioners normally live in resort towns along the coast which lie many hours of travel from capital cities or larger cities where you only have access to tax officials of lower rank and experience. If able to connect with a more senior official in one of the major cities, he will often use the Brazilian 'jeito' rather than to try to solve your problem. He often have no idea what or where Norway is, far less familiar with the contents of a tax treaty signed with Norway in 1980, and have no idea about the 15% source tax which has not yet been re-negotiated by Norway and which, in addition deprives Brazil of significant tax income. As most of us speak the language rather poorly it means that we must engage both an interpreter as well as a lawyer to be present at such meetings with the Brazilian tax authorities. These visits can easily cost a couple of months pension.

3.The minister of finance's demand for a 'Certificate of Residence' from the tax authorities as well as confirming this non-renegotiated tax treaty between Norway and Brazil, is an impossible task, where the minimum pensioners are given administrative duties. This also conflicts with Norwegian law. I have submitted proof of residence as well as tax identification reference (CPF) which all domiciled foreigners must have in Brazil. Further, I have submitted passwords certified copy of my tax status as 'REGULAR' which means that I am up-to-date with my tax. The Norwegian government pension office has sent my pension payment advice to my address for 8 years and in addittion a 'living-certificate' every year, so they should have registered my residence. Yet this is not accepted by the Norwegian Finance Minister and the 15% tax deduction continues.

I received the initial advice from the tax office about the source tax via a form I received from the Norwegian tax tax office at the end of November 2009. I responded with several e-mails and faxes from the 1st December, but received negative responses in the post only 3 months afterwards. Since then I have fought with all the tax departments which all make the same unrealistic requests and would not listen or help in my desperate financial situation.

I have sent extensive faxes and e-mails to both the prime minister, the finance minister, the Norwegian tax office and our House of Parliament but with very little feedback. It does not appear that anyone is interested in our fate and that our small group of senior citizens residing abroad will be an acceptable 'sausage in the slaughter house ' as a sacrifice on the alter of the source tax.


Thank you for your attention ..
 
Tore Christiansen
Sao Paulo – BrazilNote. This letter was sent to all the members of the Norwegian Parliament as well as
to the Norwegian Inland Revenue Department and other government departments.