The Otium Post

The Otium Post

17/01/2017

Emigrant1 - For Norwegian Ex-pats
Direkte lenke til Emigrant1 for medlemmer :>


Harald Okland
Som tidligere styremedlem i e1 og pr siste to- år admin i fb gruppa N P.U-GLOBALT registreres et relativt sett nytt styre i e1.De bør etter mitt syn søke bistand i nordalliansens mer erfarne og juridske kompetanse,for felles sak og målsetting.Om de to nevnte org enes vil jeg som leder av vår 250 medlemmer oppfordre til økonomisk støtte vedr en sak mot den norske statsmakt,der har lagt saken om kildeskatt død.

 

Dere lurer sikkert på hva som skjer?
I styret har vi en jurist som gir oss gode råd, og jeg tror vi ganske snart kan fortelle hva vi gjør videre. Går det som vi håper ender saken opp i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, det er det eneste stedet vi kan forvente å vinne frem. Det vil nok koste noe, noen tall har vi ikke, men når vi vet kostnadene så håper vi at de fleste vil bidra ettet evne. Vi må gjøre oppmerksom på at vi er i en tidlig fase, det er veldig mye usikkerhet i bildet inntil vi har alt avklart, så ingen grunn til feiring enda. Ha en fin helg!Tore Christiansen Saken maa helt til Hoyesterett og deres dom, foer ECHR i det hele tatt vil vurdere om de aksepterer saken. De er meget stresset med hundrevis av menneskerettighets saker innsendt gratis fra innvandrere til Europa,saa saken kommer helt paa bunnen og vil ta lang tid og koste penger til Advokat,som VI maa betale.
 

Tore Christiansen Mente ikke dette negativt men bare av erfaring da jeg selv tok dette til ECHR i 2010 men ble avvist da de mente jeg ikke hadde brukt ALLE muligheter og derfor ikke kunne fremvise domsavgjørelse fra Høyesterett. Men som Ragnar sier må man gå rett til Høyesterett som så formidler SIN mening til ECHR sine dommere,FØR vi får sendt inn VÅR mening og vår søknad om behandling. M.a.o. saken er avgjort før ECHR sine dommere mottar søknaden fra oss. Catch 22 situasjon.

Tore Christiansen Ragnar..Som jeg sa,saa maa vi ha en formell domsavsigelse fra Hoyesterett til vedleggelse vaar soeknad til ECHR om behandling. Problemet er bare at ECHR sine dommere faar foerst Norsk Hoyesteretts versjon av saken til diskusjon (og konklusjon) foer vi kan sende inn VAAR versjon Paa dette tidspunkt KAN ECHR sine dommere allerede ha gjoert seg opp sin EGEN mening om saken. Dette blir som en collusion mellom annklager og forsvarer.


Tore Christiansen Ragnar. Nettopp p.gr. av at ECHR har gjort det lovlig med consultasjon med VÅRE Høyesterettsdommere ,( for å spare tid) FØR de mottar VÅR søknad, med VÅRT synspunkt, blir våre advokatkostnader som å kaste penger i vinden. Vi må på en eller annen måte saksøke Norge.. Kanskje fra England?No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: