The Otium Post

The Otium Post

27/10/2014

Uføretrygdede i samme fella som minstepensjonistene bosatt i utlandet

Ser ut til at de uføretrygdede har falt i samme fella som minstepensjonistene bosatt i utlandet som er fratatt ALLE rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge.

Går ut ifra at uføretrygden ligger på et høyere nivå enn minstepensjonistene,mange til og med med AVKORTET minstepensjon p.gr. av at de ´blev født for tidlig´!  Så nå kan uføretrygdede også se hva vi har kjempet for siden 2009.

For å unngå å betale kildeskatten er dokumentasjonskravene så uoppnåelige at man fortsetter å betale kildeskatt ad infinitum.  Ser ut til å være liknende dokumentasjonskrav for de uføretrygdede.

MEN, nå har FI--NAV funnet løsningen...  de har i januar levert ett nytt forslag til utvidelse/oppdatering av art. 27 i den eksisterende avtalen med Brasil fra 1987 om unngåelse av dobbeltbeskatning.  Brasil har enda ikke ratifisert/underskrevet avtalen som gir skattemyndighetene i BEGGE land fritt innsyn i den utvandredes skatteforhold,til og med flere år tilbake, samt informasjon vedr. hans bank og personlig økonomi.  

Viser det seg at den utvandrede har gitt feilopplysninger vedr. sin pensjonsinntekt til skattemyndighetene i bostedslandet,kan skattemyndighetene i det land pensjonen utbetales,trekke evt. ubetalt skatt i Brasil ifra den utbetalte pensjonen,på vegne av bostedslandets skattemyndigheter,opp til flere år tilbake.  

Snakk om ´BIG BROTHER´ !!

NB. Nå også kildeskatt i Tyskland og Kypros!!!


Artikkel 25 forblir som beskrevet under:

"O artigo 25  
Não-discriminação

 1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitas, no outro Estado Contratante a nenhuma tributação ou exigências com ela relacionados, que é diferente ou mais onerosa do que a tributação e as exigências para conectado que os nacionais desse outro Estado em nas mesmas circunstâncias são ou podem ser submetidos."   (Google oversettelse)


Jeg tolker Artikkel 25 slik: En Norsk borger som skattelegges som ´minstepensjonist´ med inntekt under den Norske minstefradragsregelen kan heller ikke skattelegges i Brasil,  uansett nivået på minstefradragsregelen gjeldende i Brasil. 

M.a.o borgere i begge land under samme regel betaler ikke skatt av sin pensjon. Ekstra inntekt,på den annen side, blir skattlagt i landet den blir inntjent.  Minstefradragsregelen er betydelig lavere i Brasil enn i Norge.

Hvis dette ikke forholder seg riktig,får jeg alvorlige problemer med å betale hele 41% skatt av min avkortede minstepensjon på R$ 8000.- per måned for meg og min kone.  Da blir det igjen R$ 4.720.- eller NOK 12.000.- som tilsvarer NOK 410. per dag for to personer. Leveomkostningene i staten Sao Paulo ligger på et høyere nivå enn Norge.


Vet ærlig talt ikke hvor dette bærer henn.Administrator
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: