The Otium Post

The Otium Post

11/10/2014

Rykende galt med systemet i vårt Storting


            Embedsverket tar makten fra Stortinget.


Det må være noe rykende galt med det eksisterende systemet i vårt Storting når en gruppe,til dels uerfarne politikere med tildels lav utdannelse, er det eneste kontrollorganet som har den endelige ratifiseringsmakten av proposisjoner/lovforslag fra embedsverket, allerede indoktrinerte av AP gjennnom 20 år till IKKE å tenke utenfor boksen, men opptre 'politisk korrekt'.

Opplesing og ratifisering i Stortinget av nye avtaler laget av embedsverket tar kun noe få minutter uten innsigelser fra stortingssalen.

Det er også et faktum at en embedsverk leder som har sittet for lenge i sin stilling,lett blir for autorativ og vil motsette seg endringer som går i mot sine faste rutiner, heller enn det som er til beste for landet. Her burde stillingene i hvert fall roteres ved ethvert regjeringsskifte.

En ny skatteavtale (tilleggsprotokoll) med Brasil skal opp til behandling i FK og Stortinget. Dato er ikke bestemt ennå. Skatteavtalen omhandler kun artikkel 27 – utveksling av opplysninger, men det er grunn til å tro at mere kommer nå som de har begynt å røre ved skatteavtalen. 

FD´s skattelovrådgiver har allerede overtalt regjeringen til å ha levert en ratifisert oppdatering av artikkel 27 til de brasilianske skattemyndighetene allerede i februar 2014,og avventer nå deres aksept og signering. Ikke minst grunnet den utbredte korrupsjonen innen den nåvaerende brasilianske regjeringen og forretningsliv,har jeg liten tro på enighet til gjensidig innsyn i private skatteforhold i bostedslandene.

Det burde også settes opp en kontrollgruppe på Stortinget med adekvat erfaring og utdannelse innen juss,finans samt den sosiale etaten som kan gi opplyste innspill og forslag til endringer i embedsverkenes proposisjoner.  Denne gruppen får også til oppgave å forsikre at avtalene opprettholdes.


Gjør vi ikke noe med dette,har våre regjeringsmedlemmer toet sine hender og overgitt all makt til embedsverket.


Siste utvei er å stifte et nytt parti for utenlandsboende pensjonister på Stortinget for å bedre kunne påvirke politikerne og embedsverket. Et slikt parti,med ca. 1 million medlemmer, ville sitte med en mengde erfaringer fra et langt liv.Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: