The Otium Post

The Otium Post

10/08/2017

Dette er ett innlegg fra en av mine kolleger i Emigrant1 re Kildeskattens offre.Dette er ett innlegg fra en av mine kolleger i Emigrant1 re. kildeskattens offre.


Dette er et gammelt innlegg fra Emigrant1, og jeg synes det var så godt skrevet at det godt kan gjentaes. Det er og postet på siden til vår Finans- og Statsminister, men blir trolig ikke godkjent for visning. Det er og sendt p email til Gahr Støre og Hareide, som synes at kildeskatten er slikt et rettferdig påfunn.

1. "Det er svært sjeldent jeg innlater meg på diskusjoner i forum som dette. Men nå synes jeg enkelte her går over alle støvleskaft med sine hatske innlegg mot landsmenn og -kvinner som har tatt bo utenlands i sine siste år. 

Selv er jeg minstepensjonist med under 160 000 kroner, og bor i en middels stor by på Sørlandet. P.g.a. min lave pensjon som skyldes at jeg tidlig falt ut av arbeidslivet grunnet medfødte skavanker, ble min pensjon lav. Det har jeg akseptert. Men jeg er så heldig at jeg bor i Norge, et av verdens rikeste land. Jeg mottar månedlig 6.420 kroner i botilskudd (min husleie er i dag 9950 kroner måneden), 77 000 kroner i året. 

Dertil er jeg medisinsk avhengig, men jeg kan bo hjemme. I alle fall inntil videre. Men jeg mottar medisiner på blå resept for min hjertesykdom (angina) og et tidligere infarkt og samtidig har jeg sukkersyke type 1 og må ha insulin 2-3 ganger i døgnet. Jeg klarer å håndtere medisininntaket mitt selv ved hjelp av dosering som den ukentlige sykepleieren doserer dag for dag. Tilsammen forbruker jeg blåreseptmedisiner for det som legen min sier utgjør 28 000 kroner i måneden, eller 336 000 kroner i året. I tillegg har jeg hjemmehjelp 2 ganger i uken for renhold og assistanse til å lage meg mat (middag for en uke ad gangen). Verdien av dette er av NAV kontoret anslått til 2800 kroner måneden, eller 33 600 kroner i året. 

Min minstepensjon er således ikke 158 900 kroner i året, men 605 500 kroner ! Og jeg betaler ikke ett øre i skatt, og det har jeg heller ikke gjort så lenge jeg kan huske. Jeg har altså lav skatteevne, har særtilskud og særfradrag for tjenester jeg ellers må ha. SOm for eks. skyss og et normalliv.
-------

2. En av mine naboer flyttet for noen år siden til utlandet, han måtte selge huset sitt og bilen for å få godkjent skattemessig utflytting. Hans pensjon er på 246 000 kroner i året. Fra dette går det nå 20,3 % i kildeskatt og trygdeavgift (15 % + 5,3 %)Det er 50 000 kroner. Han har igjen 194 000 kroner. Alle eldre og uføre som bor utenlands må/ bør ha helse-/ sykehusforsikring. Han er 66 år gammel, og betaler 43 600 kroner i forsikring i året. Han har nå 150 400 kroner igjen. 
Han er en sosial mann som liker å være blant folk, men han lever svært nøkternt i en leilighet med ett soverom og et bad, stue,kjøkken og balkong i et leilighetskompleks. For dette betaler han norske kroner 4200 inklusiv kabel TV pr. måned. Det er 50 400 kroner i året. Dermed hans pensjon redusert til ganske nøyaktig 100 000 kroner. Nå skal han begynne "å leve livet"... sine siste år i sus og dus som misunnelsesprofetene her på forumet burde kalles. 
Han har jobbet i NSB i 39 år før han ble pensjonist, litt plaget med søvn og leddsmerter vet jeg han er. Men han klager ikke - og jeg vet at han bruker sovetabletter av og til.

Han pleier å være i Norge på ferie om somrene - og da koster billetten t/r ca. 6000 kroner. Han pleier å leie leilighet her jeg bor de 6 ukene han er her - og betaler 1400 kroner uken, det vil si 8400 kroner. Dermed sitter han igjen med 83600 kroner i året. Han har familie nordpå, med barn og barnebarn som han noen ganger besøker, og selvsagt sender han julegaver og bursdagspresenter slik vår generasjon gjerne gjør. Denne mannen som lever "i sus og dus" slik misunnelseprofetene kaller det, har altså 80 000 kroner - det er 6500 kroner måneden som er ca. 215 kroner dagen.

Legg merke til at han ikke er minstepensjonist, men har en bruttopensjon på 246 000 kroner i året. Han sitter igjen med langt mindre enn børsspekulantene og det jeg ofte kan avsløre er folk ansat i skatte- og velferdsetaten (NAV) som slenger drit om gamle slitere. Skamme dere, fordømte slabbedasker som sitter attmed datamaskinen og fordriver tiden med å klekke ut fanskap om en bitteliten gruppe nordmenn som ikke ligger det norske samfunnet til byrde. Det er nemlig bare 4 % av norske eldre og uføre som har valgt å bo utenlands og ta utgiftene sine selv. Dere som skriver nedsettende om disse, ønsker jeg skal havne i min situasjon. Som ufør, tvunget til å bo i Norge på grunn av mine sykdommer. Hadde jeg hatt brukbar helse ville jeg gjort som min gode venn, levd mine siste år i sol og varme.

--------

3. Kunne heller ikke dy meg for aa fortelle litt om MITT eget tilfelle som minstepensjonist, tidligere
bosatt ogsaa paa Soerlandet foer jeg giftet meg i Norge i 2002 og emigrerte til Brasil i 2003 da min kone gjerne ville bo i naerheten av sine foreldre. Med en minstepensjon paa kr 130.000 i aaret hadde jeg nok heller ikke klart aa overleve i Norge med de hoye leveomkostningene.

Det betyr da at jeg etter trekk av 15% kildeskatt, sitter igjen med kr. 112.000.- som skal underholde meg og min kone med helseforsikring,medisiner og alle andre vanlige leveomkostninger eller kr. 167.- per person, per dag i et land som har nesten like hoye leveomkostninger som Norge, hvis du da ikke bor i ei straahytte i Amazonas. Vi bor naer megabyen Sao Paulo.

Jeg har ikke engang full minstepensjon da jeg ble ´foedt for tidlig´i 1933, og Folketrygden ble ikke stiftet foer 1967 tror jeg det var. Da trekkes jeg i botid fra jeg var 16 i 1949 til 1967, dvs hele 18 aar.
Denne regnemetoden kan kanskje vaere ok for pensjonister med vanlig og hoy pensjon, men burde absolutt ikke benyttes for minstepesjonen, som skal vaere et minstebeloep det skal kunne vaere mulig aa overleve paa, altsaa ikke beregnet etter opptjening eller botid. Saapass generoese burde rike Norge kunne vaere for de som av forskjellige gyldige grunner ikke har vaert i stand til aa opparbeide seg en levedyktig pensjon.  Vi er jo i dag,alle some en, verd 1.8 millioner hver mann og mus.

Fra dette finner altsaa skattemyndighetene det er allright aa trekke ytterligere 15% kildeskatt fordi
rike forhandlere i Norge taper fortjeneste av de varer jeg naa ikke har raad til aa kjoepe i utlandet.
Hadde jeg bodd i Norge, hadde jeg sluppet Kildeskatten og dessuten ogsaa kunnet annskaffet meg botilskudd og gratis medlemskap i Folketrygden, samt andre tillegg ved behov. Ingen av de mange tilskuddene som nevnt under Pkt. 1. er tilgjengelige for minstepensjonister bosatt i utlandet.

Jeg fikk prostatakreft for 5 aar siden og maatte selv betale et tre maaneders opphold i Sao Paulo uten noe som helst hjelp eller tilskudd fra skattevesenet som nektet aa bidra med i alle fall aa holde tilbake kildeskatten noen maaneder. For 4 aar siden ble jeg helt avhengig av sovemedisiner grunnet insomnia, og gaar ogsaa paa hjerte og reumatismemedisiner som heller ikke er billig.

Takket vaere en hjemmevaerende kone under 65 som gir sitt ytterste for meg og sin mor som naa ogsaa bor hos oss da hennes mann gikk bort for ett par aar siden. Derfor klager jeg ikke,lider ingen akutt noed, og har det bedre enn de fleste, men oensket aa gi ogsaa MITT bidrag saa Norge i fremtiden vil slippe aa bli benevnt som ´Onkel Skrue´  i ett av verdens rikeste land.

Commentary:
Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: