The Otium Post

The Otium Post

03/06/2014

Skatteavtalen Norge - Kypros er i dag ratifisert i Stortinget uten bemerkninger.

Hei,

Stortinget har i dag kl. 17:26 enstemmig vedtatt at de samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft (med virkning fom 01.01.2015).

Siri A Meling brukte 1 minutt til å lese opp innstillingen og tilføye at komiteen hadde mottatt noen henvendelser fra flok som var usikre på å klare å håndtere og forstå skatteavtalen riktig og fremskaffe dokumentasjon - uten at alle protester og motargumenter ble nevnt. Ingen fra salen meldte seg på talerstolen.

Hun vektla at et nytt system med et servicesenter i samarbeid med NAV og skatteetaten vil avhjelpe de problemer man sliter med. De har tydeligvis ennå ikke forstått problemstillingen. Det er vel ganske opplagt at kildeskatten nå vil bestå, for hva skal man med et servicekontor dersom kildeskatten opphører?

En ny skatteavtale skal opp til behandling i Finanskomiteen den 10.06.2014 – skatteavtale mellom Norge og Belgia. Den er vel den verste jeg har sett til nå. Den ligner på skatteavtalen mellom Norge og Portugal, dvs. differensiering av ulike typer pensjoner/ny uføretrygd. Private pensjoner og tilleggspensjon fra folketrygden (også ny uføretrygd?) SKAL KUNNE skattlegges i begge land (artikkel 18), offentlige pensjoner SKAL BARE skattlegges til Norge (artikkel 19) og grunnpensjon (også uføretrygd?) SKAL BARE skattlegges til Belgia.

Da blir hele byrden lagt på den enkelte pensjonist som skal dokumentere både til Norge og det flerspråklige landet Belgia hvor stor del av pensjonene som skal skattlegges hvor og hva som er betalt til Norge for å få fradrag i Belgia 2-3 år senere etter dobbeltbeskatningen. Det blir ikke lett – om enn umulig - ettersom det norske skatteoppgjøret ikke skiller på disse pensjonstypene. Er det dette servicekontoret skal beregne? Og hvordan skal de forhindre dobbeltbeskatning?

I Portugal er problemet det samme, men helt nytt skatteregime (uten krav om investering) gir ingen skatt de 10 første årene. Derfor slipper de i Portugal å dokumentere så mye – i første omgang.

IPU Utland vil protestere også mot denne skatteavtalen.

Mvh.
Chris Bauer

_____________________________________________Sendt: 3. juni 2014 1:23 PM
to me
 
Takk for innspill.


Med vennlig hilsen
Siri A. Meling

---------------------------------------------------------------------------------
Fra: Tore Christiansen [mailto:tore.christiansen@gmail.com]
Sendt: 2. juni 2014 20:16
Til: Meling Siri
Emne: Re: Minstepensjonistene bosatt i utlandet

Til etteretning..

On Jun 2, 2014 2:55 PM, "Tore Christiansen" <tore.christiansen@gmail.com> wrote:


Hei Hans-Andreas

Beroligende å høre at det ikke kun var finansdepartementets finansielle vurderinger som blir grunnlaget for den endelig skatteavtalen.

Men jeg er forbauset over den tilsynelatede likegyldigheten vdr. behandlingen av minstepensjonistene bosatt i utlandet som er blitt fratatt ALLE rettigheter som tilkommer sine norske lidelsesfeller.

Kildeskatten skulle ikke berøre denne lave intektsgruppen i det hele tatt. Selv om man gjennom skatteavtaler med bostedslandet,kan ha rett til refusjon etter minst ett års ventetid,blir det en lang lidelse for de med lave pensjoner.

I Brasil ligger minsteskattfradraget mye lavere enn i Norge,hvilket resulterer i at selv de lavest lønnede må betale skatt,og DA har man ALVORLIGE problemer.

Jeg mener vi har rett til å kunne leve på en standard som kunne påventes på samme inntektsnivå som i Norge og ikke bli tvunget til å nyte sitt otium i ei palmehytte,spisende bananer!

Jeg ber dere, på mine knær å nøye vurdere disse uønskede utslag for de svakeste i samfunnet!


Mvh.

Tore Christiansen.
Minstepensjonist.
Sao Paulo - Brasil

----------------------------------------------------


Jeg for min del har gitt opp alt håp om hjelp for pensjonistene i utlandet fra disse partiene,nu eller i fremtiden,og har allerede trukket meg fra FRP.

Det viser seg å være helt nødvendig å stifte vårt eget parti for å nå frem og er med på forslag fra våre foreninger som hittil har kjempet for våre rettigheter.

Tar man i betraktning folketallet,kan vi slå et hvilket som helst parti bare vi står samlet.

Mvh

Tore Christiansen
Sao Paulo-Brasil

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: