The Otium Post

The Otium Post

24/06/2014

Hvordan får vi det norske lovverket til å følge ECHR traktaten?

Adv. Marius Reikerås gjør en bra jobb som sporhund hvor han avdekker mangler i vårt rettssystem og gjør det kjent for våre borgere gjennom sin FB side. Dette har forårsaket en virtuell storm av klager og sjikaner på hele vårt rettsystem og lovverk fra et blandet publikum.

 Signatures of the ECHR treaty:

 

A short summary of the convention: 

 

ECHR - Application form : 

 


Han har også henvendt seg pr. email til våre dommere og embedsverk,samt innklaget Norge til ECHR i Strasbourg for brudd på menneskerettsavtalen,igjen pr. email.

I følge Ulf Leirstein,FRP´s Stortingsrepresentant,er Marius Reikerås IKKE representant for ham eller partiet og opptrer som privatperson. Da denne nye uoffisielle gruppen for beskyttelse av menneskerettigheter,som mener de har blitt dømt urett og ikke i samsvar med ECHR´s menneskerettighetstraktat,kun er en gruppe private mennesker uten autoritet,er det vel tvilsomt om noen i vårt rettsvesen,embedsmenn eller ECHR kommer til å besvare klagene på en meningsfylt måte.

Uten å måtte ta opp hver enkelt sak gjennom alle domstolene for å fremskaffe endelig,skriftlig domsavsigelse,som vil bli meget kostbart,burde man heller be om en skriftlig bekreftelse på at vårt rettsvesen følger ECHR traktaten til punkt- og- prikke.

Vi er mange,som fremdeles er uklare på hvilken vei vi skal gå,og som spent følger med i de forskjellige fremgangsmåtene som er benyttet hittil. Tror neppe regjeringen lar dette gå upåaktet hen og er nok litt bekymret.


Mvh

Tore Christiansen
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: