The Otium Post

The Otium Post

14/06/2014

Tilbakemelding fra Finanskomititeen vedr. IPU Utlands protest

IPU Utland fikk følgende tilbakemelding fra Finanskomiteen vedr. skatteavtalen:


Hei Chris

Som sakens ordfører vil jeg takke for henvendelsen.
Som i lignende avtaler vil ikke Stortinget foreta seg store endringer i saken, men vi har tidligere presisert at de tingene du tar opp må følges opp av regjeringen.

Sist med følgende merknad:
«Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet. Komiteen vil i tillegg vise til at regjeringen vil vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt foreta en gjennomgang av kildeskatten.»

Jeg forventer at regjeringen følger opp dette på en tilfredsstillende måte.
Ta gjerne kontakt om noe virker uklart!

Med vennlig hilsen
Torstein Tvedt Solberg
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Finanskomitèen

------------------------------------------------

Behandling i Stortinget er 20.06.2014. IPU Utland kommer til å protestere også til Stortinget.

 
Når det gjelder proposisjonen om ny uførereform, har jeg ikke mottatt noen som helst tilbakemelding. IPU Utlands kommentarer er delvis omtalt i proposisjonen.


Behandling i Stortinget er 16.06.2014. IPU Utland har allerede protestert på denne proposisjonen også til Stortinget.

Som du ser bryr ikke regjeringen og Stortinget seg om konsekvensene ved innføring av disse proposisjonene, men vi gir oss ikke for det. Vi kommer til å fortsette å protestere og dokumentere hva politikerne gjør, noe som vil bli brukt i en senere prosess internasjonalt.


Mvh.
Chris
IPU Utland

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: