The Otium Post

The Otium Post

09/06/2014

Norske myndigheter arbeider på spreng for å oppnå skatterett på pensjoner i alle land.

De norske myndigheter arbeider tydeligvis nå på spreng for å endre skatteavtaler slik at norske myndigheter får skatterett på pensjoner i alle land.


Nei skatt og skatteavtaler er ikke en del av EØS avtalen eller EUs avtaleverk. Det kreves at alle skatteavtaler skal være i henhold til EUs friheter, noe som er tøyelige begreper innenfor skatt. Hvert EØS eller EU land må forhandle bilaterale skatteavtaler.
 
 Det blir hevdet fra norsk hold at alle nye skatteavtaler skal få delt skatterett, skatterett både til Norge og det annet avtaleland. Dersom en møter kvist i forhandlingene blir skatteavtalen mer komplisert, for eksempel den nye mellom Norge og Belgia.

 Viktige utsagn fra norske myndigheter som går igjen og igjen: 
 
 Få som klager, det er bostedsstatens ansvar å hindre dobbeltbeskatning, må sørge for likebehandling mellom norske pensjonister bosatt i Norge og norske pensjonister bosatt i utlandet  Nye skatteavtaler er nå reforhandlet mellom alle de store europeiske land som Storbritannia, Polen, Nederland, Kyros og nå sist Belgia med Norge. I alle disse skatteavtaler har Norge skatterett. I de gamle skatteavtaler hadde bare bostedslandet skatterett


Eksempler:

 Minstepensjonist bosatt i Norge
 Betaler 0 skatt og 0 trygdeavgift. Sum 0,00 trekk

Minstepensjonist bosatt i Tyskland får nå med den nye skatteavtalen:
 15 % kildeskatt før pensjonen forlater Norge.
10-20 % trygde- og pleieforsikring i Tyskland
 Dvs trekk på 15 +10-20 % = 25 %- 35 % trekk før penger til mat og livsopphold.

Skatt i Tyskland kan motregnes mot kildeskatt betalt i Norge. De fleste pensjonister har så lav pensjon at de har ingen skatt i Tyskland og motregne mot.
 Dersom de hadde det, må de egenhendig starte en komplisert søknads - og dokumentasjonsprosess. Fra Norge må det skaffes dokumentasjoner som må oversettes til tysk..

 Det blir derfor som resultat følgende trekk: Kildeskatt 15 % + 10-20 % syke-og pleieforsikring + eventuell skatt til Tyskland før penger til mat- og livsopphold. Likebehandling med norske pensjonister bosatt i Norge?

 Norske myndigheter gir inntrykk av at det er en eller annen automatisk mekanisme i bostedslandet som skal hindre dobbeltbeskatning. Det er det ikke, pensjonisten selv må starte å gjennomføre prosessen. Når det gjelder Tyskland kan jeg nærmest garantere at det greier ikke noen pensjonister uten utstrakt hjelp

 Situasjonen i andre land som har delt skatterett i sine skatteavtaler er ikke bedre.
 Dette blir den nye livssituasjonen for oss pensjonister bosatt utenfor Norge dersom kildeskatten ikke forsvinner.

 Det er et mysterium hvorfor ikke et angivelig velutviklet land som Norge ikke vil ta nevnte realiteter innover seg.

Hilsen 
Ola

--------------------------------------------------------


Hei Ola..
Med Brazil blir det det samme for meg,bare mere katastrofalt. Ubetalt etter 15% kildeskatt NOK 9.200.-  lokal skatt 27% og privat helseforsikring ca. NOK 3.000.- min. for to personer.  Da ser du det ikke blir rare greiene igjen til livets opphold.


Mulig refusjon av 15% kildekatt hvis jeg makter den finurlige dokumentasjonen som kreves. Men kun 1-1.5 aar senere ved skatteoppgjoer.


AP regjeringen satte i gang med en meget effektiv maate å utrydde oss minstepensjonister, og vå r nye regjering fortsetter ufortrødent i deres spor.


Mvh.
Tore                                                          

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: