The Otium Post

The Otium Post

08/06/2014

Folketrygdens plikt til kontribusjon for privat helseforsikring i utlandet

Folketrygdens plikt til kontribusjon/kompensasjon for privat helseforsikring i utlandet hvor utvandrerne er blitt frattatt sitt gratis medlemskap i Folketrygden og grunnet sin lave inntekt,samt trekk av ytterligere 15% kildeskatt,ikke har råd til privat helseforsiking i deres bostedsland. Hermed noen refleksjoner til ettertanke:


HER ER MINST ETT TEMA som ikke er nevnt, og det er at utenlandske forsikringsselskaper ikke dekker utgifter for utlendinger som har hatt en "tilsvarende" sykdom tidligere. Det er ofte hjertepasienter som er operert tidligere (kanskje i Norge) som havner mellom barken og veden. Forsikrings-selskapet utenlands dekker ikke operasjonen som f.eks. en hjertebrokk dersom du tidligere har hatt et infarkt, eller har hatt bypassoperasjon. En annen sak, er at forsikringen utenlands, f.eks. i Thailand, er svært kostbar - og mange tyr til løsning med en egenandel på f.eks. 25 %. Dersom operasjon/ liggetid koster 1 mill. THB, betyr det at pasientens kostnad blir 250 000 THB. I tillegg kommer etterbehandling og medi-sinering som normalt ikke dekkes av assuranseselskapet. Egenandelen kan fort komme opp i nye 250 000 THB. Når man nå en alder på f.eks. 65 år blir regningen for forsikringen så høy at den vanskelig lar seg betale med en "normal" pensjon (i dokumentert tilfelle ca. 280 000 THB for en person på 74 år, som ikke hadde skavanker eller sykdommer som var fastslått før kontrakten ble presentert). 

I Thailand lever det i dag mange personer i høy alder som ikke har økonomi til å inngå forsikringsavtale, de har ikke penger (eller samvittighet overfor samboer/ ektefelle) til å returnere til Norge... hvor de normalt står på bar bakke etter å ha blitt tvunget til å avhende bosted og alle eiendeler ved utflytting. Ofte har disse menneskene bodd utenlands lange perioder av sitt voksne liv, gjerne grunnet arbeidsforhold. Personer som har nådd alder +/- 65 år har NORMALT ingen familiemedlemmer i Norge som står klare til å hjelpe den som kommer "hjem" med en koffert i hånda. 

En ektefelle av utenlandsk opprinnelse, har ingen egne rettigheter slik flyktninger og asylsøkere i Norge har fra første dag dersom den "hjemvandrende" nordmannen skulle gå bort. Uten å kunne språket, for ikke å snakke om konglomeratet av lover og regler er vedkommende i en hjelpeløs situasjon -hvor vedkommendes hjemland som regel vender folk ryggen, slik vi ser skjer i artikkelen om den skadde nordmannen som det her vises til.


Mange stygge feller, med andre ord.


Vennlig hilsen Arthur
----------------------------------------------------


Det finnes som Arthur påpeker selskap der tidligere nektet kronisk syke å tegne forsikring og det er også riktig at forsikringene kan bli svært kostbare , også her i Brasil. Som tilsvar til tidligere president Lula's lovregulering ovenfor den private helsesektor , der tilbudet skulle kunne anvendes også av kronikere samt gjøres mer folkelig med bl.annet en lovbestemt begrenset stigning av premie - svarte selskapene med differenniserte karenstider,alt etter risiko/kostnader. Samtidig kom en tilnærmet halvering i kostnadene for di yngste - hvilket hentet inn millioner fra middelklassen. Foreldre i nedre middelkllasse hadde for første gang mulighet til forsikre sine barn og sammen med den allerede innførte familiepakken (bolsa de familia) for di vanskelig-stilte , medførte dette en høy popularitet for Lula.


Med ny skattereform ble nå premien dertil fradragsberretighet med et gitt maxbeløp. Risiko (sikkerheten til selskapet) ligger som nevnt innbakt i karenstiden , som regnes fra null og opp til 24mndr - med 6mndrs intervaller. Livstruende samt annen nødhjelp er unntatt fra karenstiden. 

Eks: En der har oppnådd (+69) alder vill inngangsprisen være tilnærmet det dobbelte av en som er ti år yngre. Kr: 1500 - 3000 /mnd i denne aldersgruppen ,59-69 år (er å regne som veiledende). Jeg har hørt om tilfeller + 79 der er på ca: 5600.- kr/mnd (2000.-brl) og mer , det varierer endel mellom selskapene. Jeg har også hørt om tilfeller passert 90 år med bonuser helt opp til 70%. Dette sistnevnte er en tidligere federalt ansatt men også gjennom oljeselskap og andre litt større bedrifter finnes tilsvarende ordninger.


Hva gjelder oss tilflyttede vil en vanligvis ikke kunne oppnå samme bonus gr tidsaspektet -der regnes som etter pensjonssystemet.


Alternativet er vanskelig å forhåndsberegne og stå uten den dagen det gjelder er gambling,spessiellt her i nordøst området. Et større inngrep kan med enkelthet komme opp i flere hundretusen kroner's klassen om en står uten forsikring. Ovennevnte gjelder Brasil ,uten egenandel. 

Mvh
Harald

-----------------------------------------------------------------------------

Dette var gode redegjørelser som bekrefter at alt ikke er så enkelt slik de som ikke kjenner detaljer vil ha det til. Se diskusjonen på Tv 2

Dersom han hadde betalt trygdeavgift til Norge og var i god tro, hva ville da ha skjedd.

1) Ville Norge ha fraktet han hjem?

2) Ville Norge ha betalt over grensen NOK 3500 pr. dag( jeg tror den er slik) dersom det var behov for det ?

Etter det jeg har brakt i erfaring må de som betaler trygdeavgift til Norge vende tilbake til Norge for behandling av en mer langvarig sykdom. Dette gjelder også innen EØS. Så vidt jeg også har hørt gjelder den øvre grensen som betales til sykehuset.også innen EØS

Når det kommer til stykket er dette ikke så enkelt som flere vil ha det til. Vi er ikke alle Gro Harlem B. Det er lett å si at de er selv skyld, men hvem kjenner finurlighetene til forsikringsselskapene og lover og regler til den norske stat (Helfo osv.). Uansett burde det være «mulig» å frakte en nordmann hjem.

Jeg tror nok behandlingen i smilets land kan være like godt som i Norge. Men å la mannen bare ligge der år for år til døden er ikke Norge verdig. Det burde vurderes hva som er best for han. Det blir tydeligvis ikke gjort i dette tilfelle, bortsett fra noen nære venner og en lege. Disse vil etter det jeg forstår frakte han tilbake til Norge dersom mulig

Alle asylanter, har ikke har betalt inn i NAV systemet, blir ikke sendt tilbake til landet de flyktet fra dersom de er truet «på livet» For disse tar Norge alle kostnader uten å blunke, Hvorfor gjelder dette ikke en nordmann med maksimalt uflaks!

Det er utrulig hvor løst miliardene sitter når noen Oslo topper vil profilere seg. For eksempel Olympiade 2022 og mye annet.

Disse spørsmål gjelder ikke meg selv, betaler i Tyskland syke- og pleieforsikring.

Hilsen

Ola Slagstad

------------------------------------------------------------------------ 


http://www.nettavisen.no/na24/3013233.html 

Les ogsaa denne verdifulle lenken fra Advokaten Hjelper Deg.


---------------------------------------


For å unngå slike forferdelige situasjoner vi har lest om over,vil jeg foreslå følgende modell for den nye regjeringen:

1. En større,mere rettferdig årlig justering av pensjonen,omvendt proposjonal med pensjonens størrelse. Et 3% tillegg for en minstepensjonist  betyr omtrent det samme som du betaler for en pint på et utested i Oslo.

2. Kildepensjonen fjernes totalt.


3. Et helsetillegg på 15% av 2G ytes til ALLE som i Norge har krav på gratis medlemskap i Folketrygden som et supplement til de høye private helseforsikringene i utlandet.

Dette ville i mitt tilfelle,med avkortet minstepensjon, øke min nåværende pensjon med ca. Nok 2.500.- eller BRS 945.- som ville gi meg anledning til å gjenoppta en privat helseforsikring i Sao Paulo,konstruert spesielt for seniorer,bosatt i Sao Paulo.   I øyeblikket lever jeg et nervepirrende liv som linedanser uten nett.

Tatt i betraktning tidligere presenterte kalkyler over Norges totale innsparing av helsekostnader ved utflyttingen,ca nok 60 millioner,ville Norge fremdeles ha en fordel.

Vi er tilsammen en stor investor i Oljefondet. Hvor er det blitt av vår avkastning?

Litt aa tenke paa for vaar nye kontrollgruppe.


Mvh

Tore Christiansen
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: