The Otium Post

The Otium Post

20/06/2014

Kildeskatten ikke forenelig med menneskerettighetskonvensjonen

En kan ikke iverksette irreversible inngrep mot enkelt-mennensker før domstolene,på en skikkelig måte,har vurdert om inngepet er forenelig med menneskerettskonvensjonen.

 

 

Så vidt meg bekjent har ikke kildeskatten gjennomgått undersøkelse av domstolene hvor vidt den bryter med menneskerettighetskonvensjonen,spesielt med tilbakevirkende kraft for utenlandsboende pensjonister, allerede bosatt i utlandet i mange år før kildeskattens introduksjon i 2010. 

Retten til å fjerne ALLE rettigheter fra minstepensjonistene bosatt i utlandet,uten noen form for kompensasjon, har heller ikke gjennomgått undersøkelse av domstolene hvor vidt det bryter med menneskerettighetskonvensjonen.

Mye som må ordnes opp i her.


Tore Christiansen
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: