The Otium Post

The Otium Post

21/06/2014

Er et ´nytt´ Borgerrettighetsparti loesningen?Hei,

Det hjelper lite med et nytt parti hvis partiet ikke går departementene etter i sømmene. I dag har byråkratene og teknokratene i departementene alt for stor makt, og politikerne har ikke forutsetninger til å vurdere de meget kompliserte proposisjonene teknokratene har produsert. Ett eksempel på det er den nye uførereformen. Denne er uhyre komplisert. Departementet har leid inn en haug med konsulenter fra konsulentselskaper som har sydd sammen en proposisjon knapt nok de selv skjønner noe av. Omregningsmodellen fra dagens offentlige pensjon utenfor folketrygden til ny uførepensjon består av en komplisert formel med fiktive beregningsgrunnlag og ulike faktorer pluss/minus en del fiktive beløp. Det utrolige er at svaret på denne formelen gir nøyaktig samme beløp som dagens uførepensjon som da blir ny uførepensjon! Dette tullet har konsulentene brukt hundrevis av timer til å klekke ut på skattebetalernes bekostning. Konsulentene har dullet omregningsmodellen med ord side opp og side ned uten at det er mulig å spore hvordan de har kommet frem til alle faktorene og de fiktive beløpene. For utenforstående – og kanskje også byråkratene i departementet – blir det umulig å bli klok på dette.

Politikerne har ikke noen som helt mulighet til å følge med og de kan ikke annet enn å akseptere at slik er det. Resultat: Enstemmig vedtak om proposisjonens innhold med unntak av noen fortvilte forsøk fra partier på forslag til tillegg til proposisjonen for at det for syns skyld ser ut til at de har engasjert seg. Alt uten at det blir foretatt noen som helst konsekvensanalyse. Med den nye uførereformen er vi vitne til stor fattigdom for de som rammes av denne reformen og den ligner på mange måter konsekvensen av kildeskatten. Men ingen av politikerne har tatt dette innover seg.

Det hele blir bare latterlig, og jeg stiller spørsmål ved hva man skal med et Storting annet enn å ha et skalkeskjul for å kunne vise til et slags «demokrati».

Hvis et nytt parti skal være levedyktig så må de ha faglig kompetanse og yrkeserfaring til kritisk å vurdere proposisjonenes innhold. Men det må også gi politiske direktiver til byråkratene slik at de holdes i tømmene og ikke uhemmet får utfolde seg i departementene sammen med de innleide konsulentene. I dag råder i stor grad byråkratene uten politisk styring.

Mvh.
Chris
21.06.2014

--------------------------------------


Chris..

Nøyaktig hva jeg har fremholdt gang på gang i The Otium Post,kunne ikke være mere enig.

http://sinbad990.blogspot.com.br/2014/06/embedsverket-tar-makten-fra-stortinget.html

http://sinbad990.blogspot.com.br/2013/11/kompetanse-og-erfaring-i-tjenesten.html

En stor fordel med et Borgerrettighetsparti som formodentlig (forhåpentlig) vil inkludere en STOR andel pensjonister,er at de bringer med seg både erfaring og kunnskaper fra et langt arbeidsliv,noe som sårt trenges i dagens Storting. Er vi heldige får vi kanskje også med oss noen pensjonerte advokater og  tidligere embedsmenn med den rette innstillingen.

Det ser forøvrig ut til at det er flere grupper på gang som utfordrer våre embedsmenn og domstoler vedr. deres uvillighet til å følge lovverket i menneskerettighetstraktaten Norge har signert. Stortinget burde sette opp en kvalifisert, flerparti, lovgivingskontroll gruppe som følger menneskerettskonvensjonen som har til hovedoppgave å nøye gjennomgå ALLE lovproposisjoner foreslått av vårt embedsverk før endelig godkjennelse av Stortinget.

En representativ gruppe fra pensjonistene bør ha et møte med Borgerrettighetspartiet for å bli enige i en grunnvold for the nye partiet.


Mvh
Tore
THE OTIUM POST
21.06.2014

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: