The Otium Post

The Otium Post

17/06/2014

Det norske folk forlanger at Norge overholder ECHR og FN´s menneskerettstraktater.

Det norske folk forlanger at Norge overholder ECHR og FN´s menneskerettstraktater.


 
Tore Christiansenposted toMarius Reikerås
Marius...

Som Nord Alliansens styre-formann,var det ikke snart paa tide at du tar opp problemstillingen med den svakeste gruppen i vaart samfunn,minstepensjonistene bosatt i utlandet som har faatt ulevelige kaar siden kildeskattens innfoering i 2010?

Likeledes for ufoerepensjonistene som etter den nye modellen kan faa sin pensjon redusert med hundrevis av kroner samt ytterligere 15% kildeskatt om de er bosatt i utlandet.

Utenriksdepartementet har faatt en streng advarsel fra De Forenede Nasjoner (FN) om aa opprette en ´politisk uavhengig´ menneskerettighetsgruppe og anser ikke den naavaerende Oslo Universitets gruppen som uavhengig. Hvis ikke,forblir Norge i FN´s ´B´gruppe uten talerett.

Tore Christiansen
THE OTIUM POST
 
Nina Søviknes

https://www.facebook.com/groups/237945106397143/

Hei. Jeg legger merke til ditt sp-mål til Reikerås. Vi jobber i en menneskerettighetsorg.og ditt spørsmål kunne vi tenke oss lagt inn i org vår.. Det er folkets menneskerettsorganisasjon der vi tar på alvor alle sider ved menneskerettigheter.. Kanskje du vi lese den linken jeg sendte deg.Vi har kontakter i FN. pga Norges nedgradering.

Med vennlig hilsen Nina


Tore Christiansen
Tore Christiansen

Hei Nina. Du kunne kanskje være interessert i å lese min OTIUM POST som hovedsakelig dreier seg om minstepensjonistene bosatt i utlandet som er frarøvet alle rettigheter og i tillegg trekkes 15% kildeskatt.

http://sinbad990.blogspot.com.br/?m=1.


Mvh.
Tore


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: