The Otium Post

The Otium Post

15/05/2014

Uformelt Stortingsmøte 12 mai re. våre utenlandsboende pensjonister


Ryktene sier at det ikke var mye som skjedde på dette møtet hvor forholdene til de utenlandsboende pensjonistene ble utførlig belyst,ikke minst av bloggen The Otium Post som jeg ser av statistikkrapporten ble flittig besøkt den 12 og 13 mai ,90% fra Norge.


Det skulle således ikke lenger være noen tvil om forholdene som hersker og det gjenstår nå å see hva regjeringen er villige til å gjøre med det ved neste Stortingsmøte.


Helt spesielt er de fortvilede forholdene rundt minstepensjonistene som håper på likestiling med minstepensjonistene bosatt i Norge som ikke betaler 15% kildeskatt og har fritt medlemskap i Folketrygden til dekning av deres økende helseutgifter.


Vårt forslag er, bort med kildeskatten samt innføring av et ´utenlands helsetillegg´ på 15% av 2 x grunnbeløpet til delvis dekning av store utgifter til private helseforsikringer og medisiner.


Mvh

Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil 

---------------------------------------------------------------

Mottok i dag følgende oppsummering fra en deltaker i møtet 12 mai:   (16 mai)

En reduksjon av kildeskatten i løpet av regjeringsperioden ligger inne i regjeringsplattformen som er utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.

Departementet jobber nå med utkast til statsbudsjettet for 2015. Dette legges frem for stortinget i oktober.

Hva som blir prioritert på neste års statsbudsjett får vi alle altså vite først i oktober.

Du kan selv holde deg orientert på www.regjeringen.no

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: