The Otium Post

The Otium Post

03/04/2015

TTIP - Frekkhetens nådegave


TTIP - FREKKHETENS NÅDEGAVE
Dess mere jeg leser om TTIP´s krav for deltakelse i deres forslag til frihandelsavtale,jo mere forbannet blir jeg over deres grenseløse frekkhet overfor et kultivert Europa som eksisterte hundrevis av år før USA blev skapt, AV Europeere.

Mer enn 80% av TTIP`s ledere har juridisk bakgrunn og er eiere av store,verdens-omspennende konglomerater.  De fleste av deres ´lobbyister´har også juridisk og forretnings bakgrunn. Ledelsen er hovedsakelig av jødisk/masonisk bakrunn.


En frihandelsavtale er kanskje bra for oss alle,med økt konkurranse og lavere priser for ´mannen i gata´. MEN,ikke med de frekkeste BETINGELSENE noensinde foreslått en likeverdig partner. Kan kanskje være på sin plass i andre,underutviklede områder,ikke i EU landene.


Jeg trodde Brasil var ille,som vanligvis KUN tenker på dagens vinning,og blåser i fremtidige forretningsmuligheter. En forretning er kun bra når den tilfredsstiller BEGGE parter. Er man opportunist,og benytter muligheten til en dårlig handel med sin motpart,kveles mulighetene til fremtidig handel når omstendighetene endres.Hadde JEG kunnet saksøke regjeringen i de mange foretak jeg har drevet i mitt liv for hindringer av min suksess,hadde jeg vært millionær i dag. Slik er det heldigvis ikke i Europa og hver man er ansvarlig for sin egen hatt. Ingen får beskyttelse og garanti for sin suksess,uansett innsats.


Etter som de uakseptable betingelsene i TTIP blir kjent bland folket i EU,blir motstanden større og større,og jeg er overbevist om at frihandelsavtalen i sin nuværende form IKKE vil bli akseptert av folket.
Administrator

THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: