The Otium Post

The Otium Post

22/04/2015

Fattige pensjonister tvinges til utlandetFattige pensjonister tvinges til utlandet


By Kenneth Erwin Fossheim
Published: April 21 2015 01:21 Updated: April 21 2015 01:47


Over 50.000 pensjonister i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Mange av dem flytter utenlands for å få pensjonen til å strekke litt lenger.
Norge er et av verdens dyreste land å bo i. Over 50.000 norske pensjonister mottar minstepensjon på 173.204 kroner i året som sin eneste inntekt. Det utgjør en månedlig utbetaling på under 15.000 kroner. Det gjør at mange eldre tvinges til å flytte ut av landet for å få mer for pengene.
Tall fra NAV viser at Norge utbetalte 6,9 milliarder i pensjon og ytelser til utlandet. De fleste av mottakerne er norske statsborgere. 82 prosent av alle utbetalingene gikk til land i Europa. Sverige har flest mottakere, etterfulgt av Spania. Totalt fikk 87 907 personer NAV-ytelser i utlandet. De fleste av disse mottar alderspensjon og uføretrygd.
– De fleste av disse har tjent opp pensjonen sin i Norge, og de velger å bo i utlandet i hele eller deler av året. Det synes vi er helt greit, sier kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet, Kristin Ruud.

Ufrivillig utenlands

Pensjonistforbundet synes det derimot er leit at mange norske pensjonister føler seg tvunget til å forlate Norge fordi pensjonen deres er for lav.
– Minstepensjonen i Norge er veldig lav. Det kan være en av årsakene til at en del bosetter seg i Sverige. Der får man mer for pengene sine. Det hadde vært spennende om noen kunne forsket mer på årsaken til hvorfor pensjonister flytter til utlandet, sier Ruud, og legger til:
– Det er veldig problematisk om det er slik at eldre føler seg tvunget til å flytte. Folk må kunne å bo i hjemlandet sitt om de vil det.
Forbundet har vært i møter med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). Budskapet deres er klart, de vil øke minstepensjonen i Norge.
Kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet, Kristin Ruud. (Foto: Curt Hjersted)
Kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet, Kristin Ruud. (Foto: Curt Hjersted)

Samme helsetilbud

Ruud mener at norske pensjonister ikke kan sees på som èn gruppe. Det finnes velstående pensjonister og det finnes fattige eldre.
Nordmenn som flytter til utlandet har krav på det samme helsetilbudet i alle EØS-land. Bor man for lenge utenlands, risikerer en å miste rettigheter dersom man ikke betaler trygdeavgift til Norge.
NAV understreker at kun en liten andel av statens ytelser går til utlandet.  
– Personer bosatt i utlandet mottok 6,8 milliarder kroner fra NAV i 2013. Selv om det er mye penger, så utgjør det mindre enn to prosent av våre samlede utbetalinger i 2013. Det er også interessant å se at majoriteten av utbetalingene gikk til norske statsborgere bosatt i utlandet, sier fungerende ytelsesdirektør Magne Fladby i NAV.
------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar:
ENDELIG en som ser problemet!  Helt siden Kristin Halvorsen,daværende finansminister,finurlig byttet ut begrepet ´minstepensjonist´ med ´pensjonist´ blev vi med ett satt i samme bås som ´millionærpensjonistene´og ble alle sett på som skatteflyktninger.   Jens Stoltenberg sa til- og- med " Om ikke lenge kommer ikke minstepensjonistene til å eksistere!"  Jeg kan opplyse Stoltenberg at minstepensjonistene i utlandet ´eksisterer nesten ikke´i DAG!!
Jeg drev et turbåt firma i Kristiansand for grupper av næringsdrivende da jeg blev minstepensjonist og innså tidlig at det var ikke liv laga å bo i Norge på min ´avkortede minstepensjon´ og begynte å se meg om etter muligheter i utlandet. Heldigvis falt det seg slik at jeg traff min kone fra Sao Paulo og da var saken klar. Vi giftet oss i Norge i 2002 og etter å ha utklarert alt med de norske myndighetene flyttet jeg til Brasil på permanent basis. Mottok da også et dokument til fritak for skatt til Norge.
Da jeg er født ´for tidlig´i 1933 ble min minstepensjon kraftig avkortet da pensjonssystemet ikke ble innført før 1967.  I  2010 ble jeg plutselig trukket 10% kildeskatt fordi jeg var bosatt i utlandet.  Da sitter jeg i dag igjen med kr. 102.000.- netto som også inkluderer et lite ektefelletillegg.  Med priser i Sao Paulo på høyde med Oslo,i mange tilfeller også høyere,er det vanskelig å få endene til å møtes,selv her. Vi betaler også en skyhøy helseforsikring da jeg ikke har rett til medlemskap i den Norske Folketrygden. Dyre medisiner betales i tillegg fra egen lomme.
Som artikkelen over foreslår,bør minstepensjonen heves betydelig,og foreslår også ett tillegg på 15% basert på vår nåværende pensjon til kompensasjon for tapte helserettigheter i Norge.
Den pågående forhandlingen om TTIP frihandelsavtalen mellom USA og EU,hvis den blir innført, kommer antakelig til å gjøre slutt på hele vårt velferdssystem og demokrati,så vi har ikke så mye å se frem til på våre siste år.
Det er en STOR skam for Norge at denne eldregenerasjonen som bygget landet til det det er,etter raseringene av WWII,blir behandlet på denne måten.
Gamle Dag i ´Bakom synger skogene´,ville ha snudd seg i sin grav om han hadde sett forfallet i nordmenns ære og raushet.

Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: