The Otium Post

The Otium Post

18/04/2015

La oss forsvare folkestyret – si nei til TISA og TTIP
Internasjonal politikk

Publisert tirsdag 24. mars 2015 05:21

La oss forsvare folkestyret – si nei til TISA og TTIPLa oss forsvare folkestyret – si nei TISA og TTIP

Som EØS var en snikinnføring for å koble oss til EU-politikken vil regjeringen nå koble oss til handelsavtaler som parkerer nasjonale demokratiske beslutninger.

TISA er et avtaleverk for internasjonal handel som gir store vestlige konsern alle fordeler i den internasjonale konkurransen, som fremmer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, og det på en måte som kan gjøre slike avtaler irreversible. Demokratiet blir parkert.

TTIP er en handels- og investoravtale mellom USA og EU som gjennom EØS-avtalen kan true våre standarder for matproduksjon, forbrukervern, miljø, arbeidslivet osv. En avtale som har i seg tvisteløsningsmekanismer som overfører kompetanse fra nasjonal Høyesterett til et «panel» av forretningsjurister som kan ilegge stater enorme bøter dersom investors profitt trues av nasjonale politiske vedtak. Demokratiet blir parkert.

Begge avtaleverk er del av den internasjonale storkapitalens offensiv for å sikre egne interesser i den globale konkurransen. Det er all mulig grunn til å være kritisk til avtaleverket så langt det er kjent. Regjeringa derimot ser ut til å åpne for denne politikken, og AP er uklare. SV, sosiale bevegelser og fagbevegelsen er kritiske.

Vi skal selvsagt ikke akseptere et syn som sier at demokratiet er en handelshindring!

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: