The Otium Post

The Otium Post

11/04/2015

Demokrati for eliten


Demokrati for eliten


Nokså stille og forsvarlig innpakket i juridisk knot — har stortingspolitikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet et lovforslag som vil strupe lokaldemokratiet.

Representantene for de fem partiene vil endre offentlighetsloven slik at byrådene kan hemmeligholde dokumenter og sakslister som skal opp i byrådenes forberedende møter. Det betyr at alle saker som diskuteres på et tidlig stadium, eller saker som stanses eller legges til side, kan holdes hemmelig for innbyggerne.

Kommuner som styres av byråd har lenge praktisert slikt hemmelighold. Dette er i strid med offentlighetsloven, noe som er fastslått av både Sivilombudsmannen og Lovavdelingen i Justisdepartementet. I stedet for å rette seg etter loven, vil politikere fra de fem partiene endre den slik at hemmeligholdet kan fortsette.

Begrunnelsen koker ned til makelighet og effektivitet. Saksbehandlingen kan foregå uten innblanding og driften blir derfor mer effektiv. Det vises til at regjeringen, og kommuner med som er styrt etter formannskapsmodellen, praktiserer slikt hemmelighold.

Lovforslaget møter allerede betydelig motstand. Blant de sterkt kritiske er jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som også er ekspert på offentlighetsloven. Han sier til Bergens Tidende at forslaget «innebærer en viktig reduksjon av velgernes mulighet til innsyn i de politiske prosessene i kommuner med parlamentarisk styringsform». Pressens offentlighetsutvalg advarer mot forslaget og mener at det bryter med demokratiske spilleregler og grunnleggende prinsipper om åpenhet. Utvalget peker på at det vil føre til at samfunnet mister retten til å få innsyn på et tidspunkt der de mest reelle drøftelsene skjer, og når mulighetene til å påvirke er størst. Totalt sett kan forslaget svekke tilliten til, og forståelsen for, viktige beslutninger i samfunnet, heter det.

Avkledd alle fraser handler dette om mange politikeres drøm: Demokrati uten innblanding fra folket. Den ene av forslagsstillerne, Høyres Ingjerd Schou, sier det nokså rett ut: «Folket har valgt sine representanter til å styre». Underforstått: Når valget er over er det de folkevalgte som bestemmer, og det må skje uten utidig innblanding i de politiske prosessene.

En slik oppfatning av demokratiet er både avstumpet og elitistisk. Folkestyret gjelder alle dager, ikke bare en dag hvert fjerde år når det er valg. Skal et slikt demokrati virke, krever det at offentligheten har bredt innsyn i hva som foregår i de politiske prosessene. 

Dagbladet 11 april 2015

--------------------------------------------------------------------------

Kommentar:


Men dette er jo midt i blinken til forberedelse for medlemskap  i TTIP frihandelsavtalen og alt den innebærer av hemmelige lover og udemokratiske forlangende.  Forbauset at andre enn Høyre ville være med på dette. Denne gangen gjelder det lokaldemokratiet,siden Stortinget og regjeringen.

Den forrige regjering har jo allerede nedlagt flere av våre hevdvundne gamle domstoler,alt i navn av bekvemmelighet for å gjøre regjering av ukyndige mere lettvint. 


Snart kommer vel departementene med sine hundrevis av rådlovgivere til å ta seg av det hele i all hemmelighet."  Som hentet ut av TTIP sine lovbøker. Snart forsvinner vel også de folkevalgte fra Stortinget,"det blir jo så mye enklere"

DETTE må vi IKKE finne oss i som borgere og skattebetalere.

Foreslår at ALLE tilslutter seg den verdensomspennende protestmarsjen kommende lørdag 18 april for "WORLD ON WANT"  i mot   TTIP ON WANT"


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: