The Otium Post

The Otium Post

18/04/2015

Forslag til nye skatteregler uheldig for pensjonisterForslag til nye skatteregler uheldig for pensjonister


Pensjonistforbundet - Publisert 14. april 2015 – av Jørn Handal 

Pensjonistforbundet har i sitt høringssvar til Scheel-utvalgets anbefalinger om nye skatteregler i Norge, pekt på at en vridning til økte avgifter vil ramme personer med lav inntekt. En rettferdig fordeling av skattebyrden er en viktig del av samfunnskontrakten, mener Pensjonistforbundet.


Det var den forrige regjeringen som satte ned Scheel-utvalget. Utgangspunktet er at bedriftsbeskatningen i Norge nå anses å være for høy sammenlignet med andre land. Utvalget foreslår på denne bakgrunn å redusere selskapsskatten fra 27 til 20 prosent.


Utvalget foreslår at reduksjonen i selskapsskatten hovedsakelig skal dekkes inn gjennom økte avgifter, men det vil også kunne bli noe endret beskatning av personinntekter. Dette betyr at mer av skattebyrden skal flyttes over fra bedrifter til personer. Hvordan dette vil slå ut for pensjonister og uføre er i liten grad belyst i utredningen, påpeker Pensjonistforbundet i sitt høringssvar. De makroøkonomiske virkningene av forslagene er også for dårlig utredet.Vedlegg


--------------------------------------------------------------
Kommentater:

Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: