The Otium Post

The Otium Post

19/04/2015

Minstepensjonistene har ikke råd til varm mat hver dag!
- Ikke råd til varm mat hver dag


Enslige minstepensjonister har en pensjon som ligger langt under EUs fattigdomsgrense. Uverdig, mener Pensjonistforbundet.


- Noen sier de ikke har råd til å kjøpe varm mat hver dag. I et velstandssamfunn som Norge bør slike basale ting være på plass, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.
EUs fattigdomsgrense var for Norge i 2014 på 216 000 kroner i året. En enslig minstepensjonist, og pensjonister med ektefelle som har en inntekt under 2G og som ikke har pensjon, mottar 173 274 kroner i året i pensjon.
---------------------------------------------------

Kommentar:

Bor selv i Brasil som minstepensjonist, med ektefelle uten pensjon,og mottar netto kr. 103.000 p.a.  Redusert minstepensjon grunnet for tidlig fødsel i 1933 da folketrygden først ble innført i 1967. Trekkes også 15% kildeskatt.

Vi bor i Sao Paulo som har et kostnadsnivå paa høyde med Norge og må selv betale høy pris for privat helseforsikring for meg og min kone.

Har på vegne av utenlandsboende pensjonister kjempet mot dette i 6 år gjennom denne bloggen,men til ingen nytte.  Vet ikke hvor fornuft og hjertelag har tatt veien i ´gamlelandet´.


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: