The Otium Post

The Otium Post

06/04/2015

En liten orientering om THE OTIUM POST´s intensjoner.
En liten orientering om THE OTIUM POST´s intensjoner.

HOVEDSAKEN MED THE OTIUM POST ER Å BESKYTTE VÅRE UTENLAND-SPENSJONISTER FOR DERES DEMOKRATISKE RETTIGHETER OG NORSK LOVRETT.

SÅ KOM TTIP,EN TILSYNELATENDE FORDELAKTIG FRIHANDELSAVTALE MELLOM EU OG USA,SOM SIDEN VISER SEG Å INNEHOLDE LOVER/FORUTSETNINGER SOM TRUER VÅRT DEMOKRATI OG VELFERDSSYSTEM.

NORGE ER MEDLEM AV EØS SOM KREVER UNDERKASTELSE AV DE FLESTE AV EU´S LOVER,OG DERMED VIL OGSÅ NORGE BLI BERØRT AV EN EVT. AVTALE MED TTIP.

DERFOR,SAMT FORDI DET HAR VÆRT LITEN BEVEGELSE I DET SISTE I KAMPEN FOR VÅRE RETTIGHETER SOM PENSJONISTER BOSATT I UTLANDET, HAR THE OTIUM POST I DEN SENERE TID KONSENTRERT SEG OM EN ANNEN KAMP,DENNE GANG MOT TTIP FOR Å OPPLYSE VÅRE LESERE OM FARENE SOM TRUER.

SÅ SNART DET FORELIGGER FERSKE NYHETER FRA REGJERINGEN ELLER VIDERE PLANER OM HVORDAN VI SKAL TA TILBAKE VÅRE PENSJONS-RETTIGHETER,VIL DET KOMME NYE INNLEGG HER.

DETTE ER EN SAMLET INNTRENGING AV DE STØRSTE INTERNASJONALE  KONGLOMERATENE FOR UHEMMET ADGANG TIL VERDENS MARKEDER PÅ DERES BETINGELSER,SOM ØNSKER Å UTRYDDE ALL MOTSTAND I MOT DERES ØKONOMISKE FREMGANG,OG ØNSKER DERVED Å FJERNE ALL DEMOKRATISKE, HEVDVUNDNE RETTIGHETER FRA VÅRT FOLK SOM GJØRES TIL LAVTLØNNEDE SLAVER UTEN AVTALER.

DETTE MÅ FOR ALL DEL IKKE OPPFATTES SOM HAT MOT DEN GJENNOMSNITTELIGE AMERIKANER, DE ER VÅRE ALLIERTE OG VENNER. HAR SELV BÅDE FAMILIE OG VENNER I USA.

DENNE FRIHANDELSAVTALEN MÅ VI FOR ALL DEL FORHINDRE !!

Administrator

THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: