The Otium Post

The Otium Post

24/04/2015

Høyre vil ha privat hjelp for å få fart på privatiseringen av eldreomsorgen

SV frykter økende klasseskille i eldre omsorgen med Høyres politikk.Vil ha privat hjelp for å få fart på eldre omsorgen


Ringhøyden i Bærum er et utstillingsvindu for offentlig-privat samarbeid i eldreomsorgen. Høyre vil gå enda lengre. SV-lederen frykter klasseskille.
-  En ideell kombinasjon, sier 83 år gamle Ørnulf Sjursen om Ringhøyden på i Bærum. Der har kommunen etablert base for hjemmesykepleien og eldresenter i samme bygg som seniorer kan kjøpe egen leilighet.
Sjursen har nylig kjøpt en treromsleilighet i boligkomplekset. Et par etasjer under leiligheten hans har kommunen plassert et seniorsenter med masse aktiviteter, og i underetasjen har kommunen etablert en stor base for hjemmesykepleien - med administrasjon.
- Slike løsninger håper jeg vi ser mer av, sier Høyres helsepolitiske talskvinne, Tone W. Trøen, som på Høyres landsmøte i helgen tar til orde for at private blir med på utbygging av nye boformer i omsorgssektoren.
 Høyre, som lenge har snakket om offentlig privat samarbeid (OPS) i veisektoren, ønsker nå det samme i omsorgssektoren.

Kort vei til kaffe og selskap av andre

Fordi det bare er en kort heistur fra Sjursens leilighet og ned til kafeteriaen i seniorsenteret, kan han "tusle ned og ta morgenmat og kaffe" – hvis det faller ham inn.

FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN
  Kafeteriaen på Seniorsenteret, Ringhøyden på Bekkestua.
I leiligheten er han sin egen herre, men fordi han nylig har vært syk, får han besøk av hjemmesykepleien tre ganger om dagen. I dag er det Randi Fuhre som har tatt heisen opp for å sørge for at han får sine daglige dose medisin.
Sjursen kunne valgt en kommunal omsorgsbolig, da han skjønte at han ikke kunne bo alene lenger. Ektefellen bor på sykehjem. Men han valgte Ringhøyden på grunn av seniorsenteret. Treromsleiligheten kostet ham 4,6 millioner kroner.
- Mange i min økonomiske situasjon har ingen problemer med det, sier han. Han får mer for eneboligen han er i ferd med å selge og har, som mange andre pensjonister, ikke minst i Bærum, penger i banken.

Dagens omsorgsboliger er kommunale

Leilighetene på Ringhøyden er ordinære seniorleiligheter, og beboerne har ikke rett til mer hjelp enn dem som bor i andre leiligheter og hus i kommunen. Men gjennomsnittskjøperne, som er omtrent 85 år, får stadig mer hjelp fra hjemmetjenestene i samme bygg. Basen er bemannet til nærmere midnatt, men kommunen spår at det snart blir heldøgnsbemanning – når behovet melder seg. Alle leilighetene er bygget med innlagt alarmanlegg som – når det blir aktivert – vil kunne gjøre beboerne i stand til å tilkalle helsehjelp fra egen leilighet. Dermed vil tilværelsen for mange beboere ligne svært mye på den mange har i en omsorgsbolig.
Men i Norge er det ikke private omsorgsboliger. Omsorgsboliger bygges med investeringstilskudd fra Husbanken. Det gis kun til kommuner. Noen få av dem er organisert som borettslag.

Høyre: Se til barnehagesektoren

- For å møte fremtidens behov, er det nødvendig å tenke nytt, mener Trøen, som lufter nye tanker på Høyres landsmøte. Hun berømmer ideen bak Ringhøyden, men sier hun kan se for seg enda større privat innslag for å løse kapasitetsutfordringene i sektoren. Hun ser også gjerne at private aktører utfører oppgaver i hjemmesykepleien – på vegne av kommunen og betalt av den.
Trøen leder et utvalg som skal komme med innspill til nytt høyreprogram i 2017. Hun mener man bør se mer til "hvordan vi økte kapasiteten i barnehagesektoren ved å skape mulighet for gode partnerskap mellom offentlig og privat sektor," og hun tar til orde for å tilpasse kravene i Husbankens regelverk for å gi rom for "utbygging av trygghetsboliger".
- I barnehagesektoren har private utbyggere fått statlige driftstilskudd – er det dét Høyre ser for seg også i eldresektoren?
- Vi har ikke konkludert, men ønsker diskusjon om dette, sier hun og legger til at momskompensasjon for private utbyggere også er en idé. Målet er mangfold av tilbud.
- Jeg tror vi også må innrette omsorgen slik at vi får mer reell valgfrihet om hvordan vi skal leve de siste årene, sier hun.

FOTO: Pedersen, Terje
 SV-leder Audun Lysbakken er skeptiske til Høyres ønske om økt privat innsats i eldreomsorgen.

Lysbakken er skeptisk

SV-leder Audun Lysbakken har ikke noe imot løsninger som Ringhøyden, men er skeptisk til at man skal "lene seg for mye på private" og mener det er en "illusjon at private aktører er et hokus-pokus-grep» som gir den utbyggingen som trengs. Det var ifølge ham en stor pott med offentlige midler som satte fart i barnehageutbyggingen.
- Vi må ikke utvikle eldreomsorgen slik at de som ikke har råd til å kjøpe seg inn et sted, blir stående med et dårligere tilbud enn andre, sier han. Han frykter også at "den kommersielle sektoren, når den slippes løs", vil føre til flere tilbud rettet inn mot den enkelte eldres lommebok.
Men det Lysbakken er aller mest skeptisk til, er Høyres åpning for å la private drive hjemmetjenestene. Det vil etter hans mening skape et arbeidsliv med dårlige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.
Kommentarer:
Midt i blinken for  TTIP´s krav til medlemskap i frihandelsavtalen.

ALL sosialhjelp og goder skal privatiseres og kan siden ALDRI endres tilbake til det offentlige.

Private investorer uten assistanse fra staten kan selvføelgelig bygge luksus eldresentre for de som har nok penger,det ville jo væere underlig ellers.  Vi lever jo i ett fritt land.

Men vårt kommunale velferdssystem for de eldre må ALDRI privatiseres,ikke en gang delvis,da dette siden lett kan endres til full privatisering.

Regjeringen er tydeligvis på full fart med endringer av vårt demokratiske levesett for å tilpasses TTIP´s sine krav for medlemskap innen utgangen av 2015.

For all del,hold øynene og ørene åpne,dette må IKKE skje.Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: