The Otium Post

The Otium Post

05/01/2015

Varsling 2: Stortingets kontroll med lovgivingsprosessen for utenlandspensjonister--------------------------------------------------

Kommentar:

Dette varslingsbrevet datert 5 jan 2015 ble sendt til leder Martin Kolberg i Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite.

Det har i svært mange år pågått store lekkasjer i de i flg. vår Grunnlovs, påbudte ´vanntette skott´ 
for å beskytte borgernes rett. I dag møter en innklager  et samlet  rettsvesen som er i ´collusion´ med seg selv imot innklageren.  

Nye lover i ECHR tillater også nå direkte konsultering imellom Norske dommere og dommere i ECHR,hvor våre dommere kan fremføre sin egen versjon av innklagerens dokumentasjon.

Skulle innklager bli nødt til å ta saken videre til ECHR etter den norske domsavsigelsen,er spillet allerede tapt,da ECHR dommeren vil benytte samme domsavsigelse som det blev enighet om ved tidligere konsultasjon fra den norske dommeren.   Dette blir en ´catch 22´ situasjon for innklageren.

Gjenopprettelse av ´de vanntette skott´ blir en nødvendighet for å kunne ivareta borgernes rettsikkerhet.


Moderator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: