The Otium Post

The Otium Post

30/01/2015

Stortinget,lobbyistene, og hemmelige avtaler som bryter med demokratiet

Les mere om Stortinget og lobbyistene :

Innføring av udemokratisk "TTIP" avtale :

Trenger vi flere bevis om TTIP? : 

Les tidligere post om "TISA" avtalen :
´
 Les tidligere post om "Menneskerettighetenes heksegryte" :-------------------------------------------------------------------------------


Kommentar:
Har de mange lobbyister og rådgivere fått større makt enn forutsatt?

Tatt i betraktning den begrensede utdanning og arbeidslivserfaring man finner blandt både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmene,undres man over de ekstreme endringer som nå søkes innført i vårt velferdssystem så vel som i Statens eierskap i norske bedrifter.  Man fristes til å tenke:  "Dette har du ikke suget av ditt eget bryst!"

Den ene proposisjonen etter den andre utferdiges av departementenes rådgivere som sendes til regjeringen for ratifikasjon og som i dag ikke har andre muligheter enn å godkjenne proposisjonen uten bemerkinger,og ofte, i all hast!!

Burde ikke alle poposisjoner først behandles i en gruppe bestående av representanter med lang erfaring innenfor Norges lovverk samt artiklene i EMK Norge har underskevet?
Andre representanter med erfaring innenfor vårt arbeidsliv,og andre innenfor vårt sosialverk burde også være tilstede med sine bemerkninger og anbefalinger,før proposisjonene endelig sendes til Stortinget for ratifisering.  Det foretas overhode INGEN konsekvensanalyse.

Som jeg har skrevet om tidligere i denne bloggen,skal det i tillegg være andre,usynlige makter som også påvirker vår regjering på en uheldig måte og ikke i folkets interesse. 
Denne siste avisartikkelen, "Trenger vi flere bevis om TTIP? ", forklarer ganske klart hvilken kurs regjeringen har staket ut,brikkene i puslespillet gir oss et klart omriss av hva vi har i vente.  Den Amerikanske modellen hvor kun den sterkeste overlever,ingen meddynk.

Denne ´hjernevaskingen´av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av disse ´ringrevene´med deres egen agenda kan da umulig være til landets beste?


Administrator
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: