The Otium Post

The Otium Post

25/01/2015

Betraktninger fra Arthur Sandberg - Stifter av EMIGRANT1


                                    A Senior citizen ready to fight for his rights

 

Betraktninger fra Arthur Sandberg - Stifter av EMIGRANT1 


De fire ansatte i FiD gjør jobben sin - men de ansvarlige sitter som "folkets representanter" på Stortinget. Siden jeg var initiativtaker - og fikk med en håndfull andre (daværende) utenlandsboende kjenner jeg historien til organisasjonen fra tiden FØR dag 1, den 6. mai 2009- da organisasjonen formelt ble stiftet. 

Den oppsummering som dagens leder foretar, har vi gjort mange ganger - og når det viser seg at vi vet hva som er grunnen til at intet har skjedd siden 12. mai 2014 (snart 9 måneder siden) blir jeg urolig på vegne av de utenlandsboende som er rammet. Jeg har hele tiden hevdet at denne saken hører hjemme i de "juridiske skattkamre" - men innrømmer at jeg ikke klarte å få organisasjonen med på en felles innsats for å reise saken slik Jan Hallquists nå gjør i Borgarting lagmannsrett den 29. i denne måneden. 

Når "kildeskattloven" er gjort tilbakevirkende (sitat fra J. E. Mehus) - er det en selvfølgelighet at det skal reises straffesak om tjenesteforsømmelse etter § 20 i Forvaltningsloven, og samme forutsenting i tjenestemannsloven. Hvorfor gjør ikke styret i Emigrant1 et innspill om dette, i stedet for å logre med halen over at man fikk til et møte med hittil null resultat for 9 måneder siden. 

At styret er styrket med en jurist (nå pensjonert) er en god begynnelse for å få skuta på rett kjøl. Siden jeg har hatt god kontakt med vedkommende, tror jeg hennes inntreden i styret kan være en stor fordel. Problemet er at hun er opptatt med en omfattende sak som skal fremmes for EMD - og det betyr at styret som frem til nå har eksistert må gjøre jobben sin, nemlig å kreve at forutsetningen for dannelsen av Emigrant1 blir oppfylt. Dette er en global kamporganisasjon for en øremerket gruppe (eldre og uføre) - og ingen koseklubb for folk som ikke har interesse av, eller forutsetninger for å være AKTIVE deltakere i prosessarbeidet. Møtet den 12. mai i fjor tillegges altfor stor vekt. Det ble, såvidt meg bekjent, ikke gitt ett eneste løfte om å bringe den såkalte "kildeskatt på pensjoner" inn for Stortingets folkevalgte. 

Å si at saken ble avsluttet da den såkalte "Pensjonsreformen" ble innført ("av den forrige regjering og ikke av Erna" ((ref. Mehus` kommentar under en annen tråd vedr. emnet i går) , men med støtte fra alle andre partier enn FrP, er jo å kaste inn håndkleet - og erklære kampen tapt ! Emigrant1 er en politisk organisasjon, men partipolitisk uavhengig. 

At styremedlemmer har personlige og private preferanser til "øvrighetspersoner" i enkelte partier er uheldig. Arbeide gjennom flere år har til fulle vist at dette er en gal vei- hvor man støter på en vegg. Jeg forsøkte dette med å melde meg inn - og relativt raskt ut - av FrP, for å stå fritt i min kritikk av politikere som i Finanskomiteen og i partiledelsen hadde berøring med saken. Dette er faktisk en oppfølging av vedtektene i E1, som sier at organisasjonen skal være partipolitisk uavhengig. Medlemsskap i navngitte partier, eller påstand om konspiratoriske kontakter, er lett å fremsette når ledende personer i en organisasjon fremstår med argumenter som er hentet fra partiuttalelser. Ikke bare svekker dette troverdigheten til person og organisasjon - men det blir blant de som besitter makten brukt som argumenter for å styrke egne utsagn. 

Saken om "kildeskatt på pensjoner" handler ikke bare om direkte beskatning, men om lovmessig avtalebrudd når det gjelder avhendelse av bosted og verdier i Norge for de som har meldt skattemessig utflytting fra Norge. Disse står - når situasjonen utvikler seg slik som nå, med svak kronekurs og fremskynding av "reforhandlinger" av skatteavtaler, som kritiske inngrep i etnisk norske borgeres interesser. Hvorfor griper ikke Emigrant1 tak i dette faktum, men man "venter på bruden" ? 

 
Siden Emigrant1 nå virker å være mer eller mindre handlingslammet, er det et grunn til å spørre om det er gjort fremstøt overfor organisasjonen Nor-Alliansen/ menneskerettighetsadvokat Marius Reikerås ? Her ligger det kompetanse og arbeidskraft som de utenlandsboende eldre og uføre kan dra nytte av.


Arthur Sandberg

(OBS.  Fotoet ved toppen av artikkelen er ikke av A. Sandberg)

----------------------------------------------------------

Kommentarer:


ENIG!!
Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: