The Otium Post

The Otium Post

07/01/2015

Alt for mange nye lover blir innført for fort,uten skikkelig konsekvensutredning!
----------------------------------------------------


Kommentar:


MÅTTE bare vise dette brevet fra en ufør dame i Norge som setter lys på et meget godt poeng.

Det går ikke ann å skjære alle over én kam for lettvinthets skyld,hvor et stort anntall uføre kommer til å lide en forferdelig tilværelse.

1. Vi må heller luke ut misbrukerne ved strengere kontroll,helst med TO uavhengige leger.

2. Regjeringen må sette opp et spesielt arbeidskontor for uføre som er i stand til, samt villig til begrenset arbeide. Kun ETTER annsettelse skulle eventuelle avkortninger finne sted. 

3. Regjeringen må også til enhver tid ta hensyn til arbeidsledighet hvor uføre må komme i andre rekke. Er det å anbefale at uføre tvinges tilbake til arbeid hvis de samtidig opptar andres arbeidsplass?  Hva med den store import av arbeidskraft fra utlandet? 

Alt for mange nye lover blir innført for fort,uten skikkelig konsekvensutredning!Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: