The Otium Post

The Otium Post

06/01/2015

Bekymringsfullt fraværende ´skott`mellom offentlige etater.

Vanntette skott mellom offentlige etater


Harald Ankerstad
Rådgiver
Sivilombudsmannen

Viser til din korrespondanse med jurist Iselin Winther som hun har gitt meg tillatelse til å lese,og må si at jeg er redd det forekommer store lekkasjer imellom viktige funksjoner innen vårt rettsapparat som truer rettssikkerheten til den enkelte borger. Samspillet har lenge vært for nært,og er ikke til fordel for våre borgere som søker hjelp for deres problemer.  Det har vært tilfeller som burde ha havnet i riksretten.

Det siste ´skottet´ som har sprunget lekk er tillatelse til kommunikasjon mellom våre høyesterettsdommere og dommere i ECHR i Strasbourg for å ´enes´ om domsavsigelser ved klager fra borgere i Norge.  Her presenterer høyesterettsdommeren SIN  versjon av saken som blir benyttet av ECHR ved mottak av den endelige søknaden,heller enn borgerens egen presentasjon. Derved oppstår det en ´catch 22´ situasjon for klageren og hans problem forblir uløst.

Jeg er selv Norsk borger og minstepensjonist, bosatt i Brasil de siste 8 årene,og har siden 2009 kjempet imot sjokket vi fikk da kildeskatten plutselig ble innført for ALLE pensjonister bosatt i utlandet. Det til tross for at jeg ved utreise i 2003 mottok et dokument fra liknings- kontoret som tydelig sa at jeg ikke lenger var skattepliktig til Norge. I forkant,hadde regjeringen endret begrepet ´minstepensjonist´til simpelthen ´pensjonist´,og da var vi med ett like,enten vi hadde millionpensjon eller falt under skattegrensen.   Den allerede magre minstepensonen ble for meg ytterligere redusert med hele 18 år da jeg ble ´født for tidlig´ i 1933,før folketrygdens stiftelse i 1967. 

Alt dette grunnet en begrepsendring som nå også har fått store følger ved den nylige endringen av begrepet ´uførepensjonist´ til ´uføretrygdet´ som alle nå også blir trukket 15% kildeskatt.  Begrepsendringer i lover/dokumenter som forårsaker økonomiske byrder for borgerne kan innklages til høyesterett til fordel for klagerne.

Jeg er redd Norge har brutt flere,både norske  og Europeiske menneskerettighetslover som du kan lese om i detalj fra min blogg The Otium Post.    

http://sinbad990.blogspot.com.br/

Sammen med jurist Iselin Winther samt flere organisasjoner, kjemper vi fortsatt for pensjonistene bosatt i utlandet som har fått store økonomiske samt dokumenterings problemer på sine gamle dager.   Det var ikke slik vi hadde planlagt å tilbringe våre siste år i solen.

Min henvendelse er kun til etterretning,og ville sette pris på om du kunne ta deg tid til å lese igjennom flere innlegg i The Otium Post som dekker det meste.


Med vennlig hilsen

Tore Christiansen
Minstepensjonist
Costa Verde - Brasil


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: