The Otium Post

The Otium Post

16/01/2015

Kildeskattens ulovlighet i embedsverkets proposisjon til regjeringen                             Eksempel på innstilling til Odelstinget fra Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite


                                               ---------------------------  

Det oversendte forslag til Certificate of Residence fra Nav,Oslo, inneholder det samme som før selv om den ser enkel ut.


1. Det forutsettes at eldre mennesker med språkvansker pålegges å reforhandle skatteavtalen som ikke nevner noe som helst om skattelegging av vår pensjon før den forlater Norge.  Tvert imot sier punkt 25 i skatteavtalen om non-discrimination:
M.a.o. En norsk borger kan ikke pålegges skatt eller annet i den forbindelse som er en større byrde enn den skatt eller annet i den forbindelse en norsk borgerer under samme omstendigheter er eller kan bli utsatt for.2. Under gjeldene avtale har Norge ingen rett til personlige skatte,bank eller eiendoms opplysninger fra de Brasilianske myndigheter.  Den norske ambassadøren i Rio på vegne av Norge, hadde et møte med de brasilianske skattemyndighetene den 20 februar 2014,hvor de leverte et utkast til utvidelse av den gjensidige skatteavtalen som vil gi fullt gjensidig  innsyn i borgernes private skatt,bank og eiendom. Brasil har enda ikke ratifisert denne avtalen. (Ikke rart med all den korrupsjonen på høyt plan som avsløres daglig fra flere hold,ikke bare Petrobras.)

De norske skattemyndighetene har mottatt mer enn tilstrekkelige opplysninger om mitt bosted til å frigjøre meg fra denne ugjennomtenkte kildeskatten. Staten burde saksøkes for all trukket skatt siden 2010.  Det var jo helt klart ulovlig! Hadde vår pensjonskasse ikke blitt , 'konfiskert' av staten og heller investert,hadde vi kunnet ta ut avkasting i stedet for å bli skattelagt.


Rådgivere i departementene burde kunne stilles for riksrett for feilaktig rådgiving som ikke har tatt hensyn til norsk lov eller EMK avtaler i deres proposisjoner til regjeringen. 
De kan heller ikke undskylde seg med at de ikke var ajour med vår eller EMK´s lover da vi har fremhevet dette siden 2009.


Det burde også ha fått klokkene til å ringe for regjeringsgruppen som godkjenner proposisjonene og  fremlegger dem for Stortinget for ratifikasjon,da mange av oss, samt flere pensjonsstiftelser har advart mot dette i flere år.

Regjeringsgruppen som skal godkjenne proposisjonene fra embedsverket har ingen erfaring i juss,og kan knapt forstå språket i proposisjonene,som betyr at de stoler 100% på embedsverket som har sittet i posisjon i mangfoldige år under AP og tenker sikkert fremdeles ikke  ´utenfor boksen´ og forholder seg ´politisk korrekt´. 


Det er også et faktum at grupper som har sittet meget lenge sammen,utvikler en leder som gjør alt etter sitt eget forgodtbefinnende og føler seg overordnet våre lover og bestemmelser.

Det er blitt noe HELT galt med vårt system slik vi erfarer det i dag,og var sikkert ikke meningen med vårt opprinnelige regjeringssystem som er blitt utvannet etter forgodtbefinnende av AP over mange år.  Lover er endret og selv domstoler har blitt avviklet for å gjøre det hele mere ´lettvint´.

--------------------------------------------------

Det er jo helt utrolig hvordan denne Joanna Rian tillates å fortsette sitt spesielle pokerspill som bryter med både norske lover og avtaler med ECHR.  Regjeringsgruppen som skal godkjenne proposisjonene spiller ikke kort og signerer proposisjonen med bind for øynene før den leveres til ratifikasjon av Stortinget. Dette må vel kalles "blind justice"?

AP har jo i mange år foretatt store utvanninger av vårt rettssystem for å gjøre det ´lettere´ å behandle klager fra våre borgere. De er nå alle i ´collusion´ mot deres felles fiende,´mannen i gata´.  Selv domstoler har blitt fjernet.

Kom tilfeldigvis over denne Inst. O nr 38 fra Stortingets kontroll og konstitusjons komiteen,Dokument nr 8:22 (2006-2007) til Odelstinget hvor de anbefaler avgrenset konstitusjonelt ansvar, med endringer i organisering og ansvarsgrunnlag.  Kontroll og konstitusjons komiteen forutsettes å overta protokollkomiteens funksjon som forberedende organ.

Tar jeg ikke feil,flyttes nå riksrettsavgjørelser fra høyesterettsdommeren til et spesielt Stortingsplenum, hvor alle politiske partier har stilltiende avtaler om ikke å rettsforføelge hverandre.   Collusion again!!!Les også posten fra desember 2013 - "Demokratiet i fare" 
 

Tror det er på tide at ´mannen i gata´tar et oppgjør med en grundig revisjon av vårt rettssystem. Det burde settes opp et lovrettskurs for alle departementene minst hvert
år hvor politisk uavhengighet må presiseres for å gjenopprette de nødvendige vanntette skott. Norske lover og ECHR traktater må nøye følges og avgjørelser må aldri tas ved synsing fra avdelingens leder.  Det må også fremheves at det for det meste er mennesker i nød de har med å gjøre og ikke fiender eller usynlige skatteobjekter. Selvfølgelig finnes det dessverre også mange skattesnytere og skatteflyktninger som må tas,men man må aldri ta alle over én kam.  

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"
 

Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: