The Otium Post

The Otium Post

20/01/2015

I henhold til lov om Alteration er den opprinnelige loven om kildeskatten, signert av HM Kongen,ikke gyldig.

 

 

I henhold til lov om Alteration er den opprinnelige loven om kildeskatten, signert av HM Kongen,ikke gyldig, og all trukket kildeskatt fra 2010 skulle refunderes.

 
Hva er ENDRING?

Variasjon; endring; gjøre annerledes. Se ALTER. En endring er en handling gjort det instrumentet som sin mening eller språk er endret. Hvis det som er skrevet eller fjernes fra apparatet har ingen tendens til å produsere dette produktet, eller for å villede en person, er det ikke en endring. Oliver v. Hawley, 5 Neb. 444. 


En endring sies å være vesentlig når det påvirker, eller kan muligens påvirke, rettighetene til personer som er interessert i dokumentet.  

Synonymer. En handling gjort en skriftlig instrument, som, uten å ødelegge identiteten til dokumentet, introduserer noen endring i vilkårene, som betyr, språk eller detaljer er en endring. Dette kan gjøres enten ved gjensidig avtale mellom de berørte parter, eller av en person som er interessert under skriving uten samtykke, eller uten kunnskap, av de andre. I begge tilfeller er det riktig denominert en endring; men hvis det utføres av en mer fremmed, er det mer teknisk beskrevet som en spoliation eller lemlestelse.  
Cochran vNe- Beker, er 48 Ind. 402. 

Begrepet ikke riktig brukt til noen endring som innebærer substitusjon av en praktisk talt nytt dokument. Og det bør i strenghet være reservert for utpeking av endringer i form eller språk, og ikke brukes med referanse til endringer i realitetsspørsmål. Begrepet er også å skilles fra «defacement", som formidler ideen om en utslettelse eller ødeleggelse av merker, skilt, eller tegnene allerede eksisterende.  

Et tillegg som ikke endres eller forstyrre eksisterende merker eller tegn, men gir en annen tenor eller betydning for helheten, kan være en endring, men er ikke en defacement. Linney v. State, 6 Tex. 1, 55 Am. Desember 756. Igjen, i loven om testamenter, det er en forskjell mellom tilbakekall og endring. Hvis det er gjort rett og slett tar bort det som ble gitt før, eller en del av det, er det et tilbakekall; men hvis det gir noe i tillegg eller i stedet, så er det en endring. Klage på Miles, 68 Conn. 237, 36 Atl. 39, 36 L. It. A. 176.

-----------------------------------------------------

What is ALTERATION?

An alteration is said to be material when it affects, or may possibly affect, the rights of the persons interested in the document.

Synonyms. An act done upon a written instrument, which, without destroying the identity of  the document, introduces some change into its terms, meaning, language, or details is an alteration. This may be done either by the mutual agreement of the parties concerned, or by a person interested under the writing without the consent, or without the knowledge, of the others. In either case it is properly denominated an alteration.

Material alteration
Addition to or deletion of text from a legal instrument (contract, deed, will, etc.) that significantly changes its legal sense or effect, and will thus invalidate it.

------------------------------------------------

USLegal.com

With regard to instruments,it refers to any act done to an instrument, after its execution, whereby its meaning or language is changed; especially, the changing of a term in a negotiable instrument without the consent of all parties to it. Generally, material alterations make an instrument void.


------------------------------------------------


Kommentar:


1. En gammel lov om ´Alteration´ sier at eksisterene lover/kontrakter kan ikke endres i borgernes disfavør ved bevisst å endre navn/begrepet på den det får forverrede tilstander for. At endringen i tillegg senere blir gjort av en uautoriserte person uten referanse til de/den som opprinnelig ratifiserte loven, gjør den også automatisk ugyldig.

2. Dette gjelder både for minstepensjonist som ble endret til pensjonist samt uførepensjonist endret til uførestøttet.

Hele det trukne beløpet burde i dette tilfelle refunderes i sin helhet fra 2010.Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: