The Otium Post

The Otium Post

25/03/2014

Nav tapte i retten, men fortsetter som før

Nav tapte i retten, men fortsetter som før

Dagfinn Bergestig (65) vant over Nav og slapp å betale tilbake uførepensjon. Likevel har Navs saksbehandlere fått instruks om ikke å ta hensyn til dommen.


NAV og FIN har tapt uttallige saker i Hoyesterett men fortsetter ufortroedent uten endringer.Tydelig at makten ikke lenger ligger i Stortinget!


Les hele artikkelen her:Tore Christiansen

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: