The Otium Post

The Otium Post

23/04/2014

Kildeskattens alvorlige konsekvenser for pensjonistene bosatt i utlandet.

Attention: Petter Kvinge Tvedt  (FRP)

Politisk rådgiver - Finansdepartementet

 

 Hei Petter..
Viser til din epost av 24 februar 2014 med generell redegjøring av det nye skattesystemet.
Som minstepensjonist bosatt i Sao Paulo,Brasil siden 2003 skal jeg ikke kjede deg med
gjentagelser av vår problemstilling. Dette har blitt fremstillt i største detaljer av mange
pensjonister bosatt i utlandet som har fått store vanskeligheter med å overleve etter
lokal inflasjon,økende helseutgifter og ikke minst 15% kildeskatt siden 2010,som ble
"spiker´n i kista" for oss.

Som om ikke dette var nokk,så har valutaen ved overførsel fra NOK til BRS siden 2003
tapt seg hele 22%.

2003     NOK 9.200.-  = BRS    4.239.-
2014     NOK 9.200.-  = BRS    3.484        
Differansen:                = BRS      -755.-  NOK - 2.041.-
Reduksjon siden 2003    NOK - 2.041.- eller hele 22%
                                                                
´The bottom line is´: Minstepensjonen ble opprinnelig introdusert som et minimumsnivå
det skulle kunne være muligå overleve på i Norge,med skattefritak, gratis medlemskap i
Folketrygden,reduserte priser på mange nødvendige medisiner,samt i tillegg,betydelig
økonomisk støtte fra det lokale velferdskontoret til f.eks. strømregningen eller husleie hvor  påkrevet.  Minstepensjonen var kun betinget av botid i Norge.

Mener selv at finansdepartementet burde kontribuere et ´utenlands helsetillegg´ på 15% av 2 x grunnpensjonen som en liten kompensasjon for det tapte ,gratis medlemskapet i folketrygden.

Kort tid etter at jeg ble pensjonist,i 2002,giftet jeg meg i Norge med en Brasiliansk dame fra Sao Paulo og flyttet til Brasil i 2003 for å kunne bo i nærheten av min kones foreldre. Jeg meldte fra om utreise til likningskontoret og mottok deres bekreftelse på at jeg ikke lenger var skattepliktig til Norge. Det ble IKKE spesifisert eller antydet at det skulle være mulig å skattlegge meg i fremtiden. Hele syv år deretter,i 2010 får jeg sjokket at jeg er skattepliktig til Norge på 15% av min magre minstepensjon,samt at jeg har mistet ALLE rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge. Jeg var i sjokk!!

Daværende finansminister Kristin Halvorsen utførte så en for AP ikke uvanlig begrepsendring som ofte ble benyttet når de ikke var i stand til å løse vanskelige problemer. Med ETT blev vi alle PENSJONISTER. Hun mente det ikke var verdig for oss å bli titulert som ´minstepensjonist´. Statsminister Stoltenberg uttalte til- og- med at " Om kort tid vil minstepensjonistene ikke eksistere" Jeg kan opplyse Stoltenberg at "minstepensjonistene nesten ikke eksisterer i dag!"

Jeg ber deg være så vennlig å tenke på en situasjon hvor to mennesker skal kunne
overleve på NOK 9.200.- i måneden i en by som i leveomkostninger ligger seks trinn
høyere enn Oslo.  Jeg fylte 80 i fjord og har ikke råd til privat helseforsikring for hverken
meg selv eller min kone.  For to år siden ble jeg strålebehandlet i to måneder i Sao Paulo
for prostatakreft med utgifter jeg enda sliter med. Vi eksisterer altså på NOK 154.- per
pers. per dag som skal dekke alt. Dette går bare ikke an når vi i dag skryter av at vi
alle er blitt oljemillionærer!

Etthvert tenkende menneske må jo forstå at å inkludere minstepensjonistene i utlandet
i denne uforutsigbare kildeskatten var en brøler av et feiltrinn da skatten ble hasteinnført
av AP uten videre undersøkelse av konsekvensene det ville få for oss.

Vennligst be vår nye finansminister Siv Jensen samt statsminister Erna Solberg å lese denne mailen og fjerne denne kildeskatten umiddelbart,i minste fall for oss minstepensjonister bosatt i utlandet.

Vennlig hilsen

Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil                   


                                                                       

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: