The Otium Post

The Otium Post

17/03/2014

Kildeskatt for minstepensjonister bosatt i utlandet.

Kildeskatt for minstepensjonister bosatt i utlandet.

- 1472 visninger                            
 

Kan ikke finne fornuft i at 15% kildeskatt siden 2010 har blitt trukket fra alle minstepensjonister bosatt utenfor EU. Alle fradragsrettigheter er også for sikkerhets skyld fjernet.........

 

Nok ett tilbakeblikk paa utrolig mye arbeide for aa faa fjernet denne skatten,i hvert fall for minstepensjonistene.
Tore Christiansen
Sao Paulo - Brasil

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: