The Otium Post

The Otium Post

29/11/2014

Norge har ingen legitim domstol!

Norge har ingen legitim domstol!

Dessverre må jeg informere om en svært uheldig og alvorlig hendelse som har rammet oss alle. 


I 2012 ble vår rettssikkerhet alvorlig truet. Eller for å si det mer presist, vi ble fratatt vår rettssikkerhet. Vi snakker om svært alvorlige lovbrudd fra den utøvende og dømmende statsmakt. 

Den 6. juni 2012 overtok regjeringen og Høyesterett rollen som den lovgivende forsamling og opphevet domstolslovens §60, landets mest sentrale lov som skal sikre vår rettssikkerhet.FOLKETS DOMSTOL
Organisasjonsnummer - 998 573 475
FORMÅL

Folkets Domstol har følgende målsetting:

Denne domstolen skal ha Norges Grunnlov- folkets og nasjonens Frihetsbrev som juridisk fundament.


Grunnen til denne opprettelsen av foreningen Folkets Domstol er jurist Herman Berges avsløringer av at over halvparten av landets 800 dommere i norske domstoler IKKE er autoriserte for å sitte som dommere. Dette skyldes manglende edsavleggelser og signerte dommerforsikringer som er en forutsetning for å bli utnevnt som norske dommere hos Kongen i statsråd.

På bakgrunn av dette er det avsagt anslagsvis 2 millioner ugyldige domsavsigelser. Såkalte "nulliteter".

Derfor er det påkrevet at folkets egen juridiske domstol – Folkets Domstol - opprettes av og for folket, fordi det rådende juridiske og politiske etablissementet med overlegg har avsatt rettsstaten.

Rettslige prinsipper følger prinsipper nedlagt i Sivil lovgivning som et fundament.

Det er i den anledningen viktig at dette prosjektet får tyngde bak seg i folket gjennom medlemskap i foreningen, ved egenhendig innmelding og gjennom vervingskampanjer.

Foreningen Folkets Domstol skal ikke være en problemløser av enkeltsaker som f.eks. uriktige/ugyldige domsavsigelser grunnet forholdene med ugyldige dommere.

Foreningen Folkets Domstol skal legge forholdene til rette for å få gjenopprettet rettsstaten.

Det er lov og rett som regulerer vårt demokrati.
Når lov og rett med overlegg er tilsidesatt/avsatt så er også demokratiet avsatt.

Foreningen Folkets Domstol er initiativtager for i praksis å få på plass en slik domstol med likelydende navn.


Sist redigert søndag, 29 desember 2013 10:15 
 
© 2014 Folkets Domstol

----------------------------------------------------

Kommentar:


Fant rent tilfeldig denne formålsparagrafen fra Foreningen Folkets Domstol.

The Otium Post,sammen med 3 norske,registrerte organisasjoner, kjemper for retten til utenlands-pensjonistene i henhold til Grunnloven, samt vår tilhørighet til ECHR traktaten.

Norske pensjonister bosatt i utlandet,representerer ca. 40.000 mennesker.

Det kunne vel være en fordel om vi samarbeidet vedr. bedring av vårt rettssystem som desverre avsiger dom etter dom uten hensyn til hverken vår Grunnlov eller ECHR domstolen i Strasbourg.

 
Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: