The Otium Post

The Otium Post

20/11/2014

First application to ECHR October 2009
-----------------------------------------------------------------


Finansminister Thorbjorn Johnsen´s avslag på søknad om fritak for kildeskatten-------------------------------------------------------------------------

Støtte fra tidligere Finansminister Erling Ree-Pedersen


------------------------------------------------------------


Kommentar:

Et lite tilbakeblikk til 9. juni 2009 og min første søknad til ECHR vedr. den forestående
innføring av 15% kildeskatt fra januar 2010.

Senere mottok jeg et omfattende søknadsskjema og siden sendte jeg dusinvis med fax´er og
kopier med normal post.

Til slutt mottok jeg et avslagsbrev grunnet ufullstendige opplysninger, d.v.s.  domsavgjørelse
fra alle domstolene i Norge.  Dette hadde jeg bare ikke råd til som fattig minstepensjonist.

Det siste brevet er en kommentar fra forhenværende Finansminister Erling Ree-Pedersen med mine egne kommentarer til slutt.

Anntar det er av interesse for de som tilsluttet seg vår kamp på et senere tidspunkt, samt de som ikke har fulgt med i timen.


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: