The Otium Post

The Otium Post

19/11/2014

Pensjonister i bunnløs nødI enkelte kommuner er hele 25 prosent av alle svartlistede over 60 år. Antallet har økt med 60 prosent på landsbasis. De fleste rammede har en inntekt på nivå med minstepensjonen.

Det avslører en gransking VG har foretatt av alle nordmenn med betalingsanmerkninger per april 2014. Analysene bygger på rådata fra kredittinformasjonsbyrået Experian..


Pensjonister i gjeldskrise
* Totalt 25 123 personer fra 60 år og oppover er svartlistet på grunn av betalingsanmerkning per april i år.

* 74 prosent av disse har årsinntekt under 250 000 kroner.
* 3170 seniorer med betalingsproblemer har mellom 0 – 100 000 kroner i årsinntekt.
* Seniorer i denne gruppen har en gjennomsnittsformue på nærmere 150 000 kroner.
* Snittformuen for personer over 60 år ellers i befolkningen er 900 000 kroner.

Kilde: VGs analyser av rådata levert av Experian.
– Eldre tar i økende grad med seg gjeld inn i pensjonsalderen, sier Christian Poppe, forsker ved Statens Institutt for forbruksforskning.

Sammenlignet med andre aldersgrupper er det få over 60 år som rammes, men tallet er sterkt økende.
Totalt har antall svartelistede økt med 45 000 på fem år. Over 20 prosent av denne økningen står de eldre for.

I april 2009 var 15 700 personer over 60 år svartelistet, tallet har økt til 25 000 i 2014. Det er en 32 prosent økning i andelen seniorer som rammes.
   

  Overrasket

På Furuset seniorsenter i Oslo kommer tallene som en overraskelse.
– Vi får alltid høre at vi er kremen, men det gjelder åpenbart ikke alle. Pensjonene har ikke steget like mye som lønningene har steget. Fellesutgiftene og husleien har også økt, sier Anne Berit Haaver Johansen (68).
    Hver tidende person med betalingsanmerkning er over 60 år. De aller fleste er menn.
– Pensjonister er kanskje ikke så flinke til å styre økonomien. Flere reiser og prioriterer annerledes. Uten sønnen min hadde jeg ikke hatt råd til å bo i leiligheten jeg bor i, sier Anne Marie Helgeland (81).
Pensjonistenes interesseorganisasjoner mener mye av årsaken ligger i at minstepensjonen ikke står i stil med den økonomiske hverdagen i landet.
– Selv om norske pensjonister har det bedre enn noen gang, er det fortsatt veldig mange som sliter. Særlig minstepensjonister. Og VGs tall ,bekrefter dette, sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i interesseorganisasjon Seniorsaken.

Pensjonister i bunnløs nød

Høvik forteller at organisasjonen stadig blir oppringt med groteske historier om pensjonister i bunnløs økonomisk nød.
– Jeg tror det vil være svært tungt for pensjonistene å bli økonomisk svartelistet. De vil neppe merke at lånedøren lukkes, slik yngre svartelistede vil, men den psykiske påkjenning vil være stor. Og jeg tror at svært mange vil føle skam, sier Høvik.
Blant brukerne på Furuset seniorsenter er det ikke tvil om hvordan en eventuell økonomisk krise ville blitt håndtert.
– Jeg ville ikke delt det med noen hvis jeg hadde hatt betalingsproblemer, sier Jan Tore Berntsen (70) og får bekreftende nikk fra kompisene rundt bordet.
– Det er ergerlig at noen har det slik. Og har du slike problemer vil du ikke komme på steder som seniorsenter. Jeg ville aldri delt med andre om jeg slet. Vi snakker ikke om private ting, sier Martin Hovda (82).
Må kvitte seg med lån.

Den årlige minstepensjonen for enslige har økt med 30 000 siden 2009.
Samtidig tar stadig flere eldre opp lån på boligen. Såkalte «levegodt»-lån.


– Man må være kvitt lån. Det er et minstekrav om man skal klare seg, sier Hovda.
Anne Berit Haaver Johansen og ektemannen Erik Haave Johansen (71) forteller at de har forholdsvis god råd og at de aldri benytter seg av forbrukslån. Paret drar sjelden på ferie.
– Det er absolutt flere eldre som reiser på ferie. Vi kjenner ingen andre enn oss som ikke drar på ferie. Før sa vi jo at dette har vi ikke råd til. Vi lærte, først regninger, så fornøyelser, sier 68-åringen.
– Jeg lever en og en dag av gangen. Har du ikke penger, så må du bruke det du har, sier Anne Maria Helgeland.


---------------------------------------------------------


Utdrag av skatteavtale mellom Norge og Brasil for unngåelse av dobbeltbeskatning:


ARTICLE 25 
Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

The provisions of this paragraph shall not be construed as preventing a Contracting State from taxing profits derived by a permanent establishment of a company which is a resident of the other Contracting State at a rate at which the undistributed profits of a company which is a resident of that State may be taxed.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.

4. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not be construed as obliging Norway to grant to nationals of Brazil the exceptional tax relief which is accorded to Norwegians and persons born of parents having Norwegian nationality pursuant to Section 22 of the Norwegian Tax Law.ARTICLE 26 
Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.ARTICLE 27 
Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons, authorities or courts other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention or the determination of appeals or the prosecution of offences in relation thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

NOTE: A new proposition to extend the authority of this article was made by Norway in
February 2014 but has until the date of this news entry,not been ratified by Brazil.

--------------------------------------------------


Kommentar:

NOK 250.000 er jo en formue for meg med NOK 114.000 som inkluderer forsørgerbidrag til min kone . Er minstepensjonist bosatt i Brasil som til og med trekkes 15% kildeskatt. Slå den!! Og alt fordi jeg ble ´født for tidlig´ og derfor har AVKORTET minstepensjon. 

Har ikke rett til skattefradrag. Har ikke rett til gratis medlemskap i folketrygden. Brasil er ingen bananrepublikk og har høyere kostnader i siviliserte områder enn Oslo. Siste lønnstilleg tilsvarer en pils på et utested i Oslo.

Som bostedsbevis i Brasil aksepterer FI ikke sertifisert erklæring fra Receita Federal at jeg er registrert i skattesystemet ved CPF # xxxxx  og har ingen skatt utestående (Regular) samt returnert kopi av siste pensjonsutbetaling med mit navn og addresse.
De har da bevis for at jeg er registrert i det Brasilianske skattesystemet samt skylder ingen skatt.  Som bostedsbevis,siste pensjonsutbetalings anvisning med mitt navn og addresse. I tillegg sender jeg dem årlig attestert LEVEATTEST med samme bostedsaddresse.  Hva mere kan man forlange uten å være vrien?


I følge avtalen med Brasil artikkel 25 vist over skal NAV Utland tilbakebetale minstepensjonistene ALL trukket kildeskatt siden dens innførelse i 2010.
D.v.s. 5 år,som for mitt vedkommende skulle bli ca. NOK 78.000.-

Grunnen til denne gjerrigheten fra ett av de rikeste landet i verden, er en totalt ukontrollert innvandrings politikk hvor EøS forlanger LIKHET mellom etniske nordmenn med livslangt opphold i Norge med opparbeidede rettigheter, og millioner av innvandrere,de fleste uten ytelse, som vi nå er ansvarlige for. Det er jo helt opplagt en feildistribuering av pensjons og velferdsmidler som koster Norge meget dyrt og vil øke år for år. 

Det burde opprettes en lavere,spesiell ´innvandrertrygd´ for de første 5 årene til det er mulig å returnere til sine egne land,og innvandrere skulle ikke umiddelbart gis norsk statsborgerskap. Samt heve den ´etniske´ minstepensjonen til et levelig nivå,også for de som er bosatt i utlandet. De burde innrømmes et 15% utenlandstillegg for tap av gratis medlemskap i Folketrygden som en liten støtte til dyr, privat helseforsikring i utlandet, og den ulovlige 15% kildeskatt burde avskaffes umiddelbart. Er ikke EøS enige må avtalen reforhandles eller brytes .

ALLE skulle ha uavkortet minstepensjon,uansett fødselsår,da minstepensjon er ment som et MINIMUM det skal vaere mulig å leve av. Dagens ordning med store fratrekk av opptjeningstiden fra fylte 16 år til 1967 ved folketrygdens stiftelse er et brudd på menneskerettighetene. For mitt vedkommende hele 18 år,og sitter igjen med en månedlig netto pensjon på NOK 9.500.- inklusiv bidrag for ektefelle,samt fradrag av 15% kildeskatt. (Også ulovlig i.flg. artikkel 25 i skatteavtalen mellom Norge og Brasil.)Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: