The Otium Post

The Otium Post

17/11/2014

FrPs politikk på feltet er ikke til å kjenne igjen, og retorikken har stilnet.


Fremskrittspartiet i regjering opptrer både «uansvarlig og skjødesløst», mener partiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.


Han spør seg selv om «det var verdt det» å gå i regjering med Høyre.

«For de mange som har sikret seg godt betalte jobber som en konsekvens av regjeringsdannelsen, vil svaret selvsagt være et rungende ja», skriver han.
I dag utgir han bok om sitt politiske ståsted, med kraftige angrep på sitt eget parti.
«Det er med beklagelse jeg konstaterer at også mitt parti har karret seg innenfor,» skriver Tybring-Gjedde.


Han savner innvandringsretorikken

Samtidig gjør han det klart at de som håpet på en «grunnleggende omlegging av innvandringspolitikken» med Frp i regjering, ble skuffet. Han mener at partiet nå «prioriterer symbolpolitikk fremfor å legge grunnlaget for et bærekraftig samfunn».
«FrPs politikk på feltet er ikke til å kjenne igjen, og retorikken har stilnet. Jeg savner den, og det tror jeg ikke jeg er alene om», skriver han.
Tybring-Gjedde forsøker å ta et kraftig oppgjør med alle som kritiserer ham, og forsøker å «brunbeise» ham. Oppgjøret rammer aviskommentatorer, meningsmotstandere, veldedige organisasjoner og egne partikamerater.
Stortingsmannen beklager at Frps regjeringsdeltagelse fører til at det ikke lenger er noen kraftfull alternativ stemme i innvandringsdebatten.


Trekker frem spesielt én pressekonferanse

Han skriver om den internasjonale pressekonferansen partiet arrangerte etter valget i fjor. Partiet ville dempe de internasjonale reaksjonene på at Frp skulle i regjering. Professor og arbeiderpartimann Frank Aarebrot var hentet inn for å forklare at Frp er noe helt annet enn de innvandringsfiendtlige partiene i Nederland, Frankrike, Sverige og Finland.
Professoren i statsvitenskap renvasket partiet, men kom med en rekke karakteristikker av Tybring-Gjedde. «Og det på Frps egen pressekonferanse. Samtidig forholdt representantene fra mitt eget parti seg tause», skriver han. Han føyer til at noen forsvarte ham i ettertid.
De som ikke reiste seg for å forsvare ham, får gjennomgå. Han mer enn antyder at partieliten har gått i regjering for å få godt betalte jobber og gjøre seg mer attraktive på arbeidsmarkedet senere.
«Det ansvaret og den erfaringen mange av disse får, vil være av stor betydning når de senere skal finne seg arbeid utenfor politikken», skriver han.

Ba om å bli fristilt fra saker om innvandring

Prisen partiet har betalt, er at regjeringsdeltagelsen har «frivillig påført oss en tvangstrøye». Han skriver at partiet bryter løftet om en strengere asyl- og innvandringspolitikk hver eneste dag.
Stortingsrepresentanten er heller ikke fornøyd med hvordan hans eget parti behandler ham. Da partiet gikk i regjering, ba han om å bli fristilt i saker som innebar en mer liberal innvandring. Svaret han fikk fra partiets sentralstyre, imponerte ham ikke:
«Jeg vet ikke hvordan Sentralstyret valgte å håndtere min søknad. I realiteten tror jeg Sentralstyret toet sine hender og lot generalsekretæren og partiets nestleder håndtere den muntlige og skriftlige korrespondansen med meg. Svarbrevet jeg mottok, var uansett svært uryddig og uklart formulert, og jeg vet til dags dato ikke hva brevet i realiteten sier.»


Partiprogrammet foran regjeringserklæringen

På siste side skriver han om ryktene som går på at han kan være på vei ut av partiet.
«Skulle en slik situasjon oppstå, kan du være helt trygg på at jeg velger FrPs partiprogram fremfor regjeringserklæringen, og at jeg velger å følge min samvittighet fremfor partipisken.»
Tybring-Gjedde ville ikke snakke med Aftenposten for å utdype eller nyansere kritikken i boken.

---------------------------------------------------------------

Kommentarer:

Går du ut en kveld for å hjelpe hjemløse,inviterer du dem IKKE hjem for å bo i ditt hus
men du hjelper dem PÅ STEDET.  Samme er tilfelle med mennesker som ikke klarer å holde
orden i sitt eget land,vi kan ikke invitere dem ALLE hjem til lille Norge,men hjelper dem å
skape lovlige tilstander ved internasjonalt å påvirke kjernen av deres problem. Var det ikke
det én av hensiktene med FN som internasjonalt politi for å beskytte og  bevare menneske 
rettighetene?

Er fullstendig enig med Tybring-Gjedde at den feilslåtte innvandringspolitikken vil føre til
katastrofe for Norge i nær fremtid.  Storbritanias statsminister er nå i ferd med å ta sterke
grep om deres innvandringspolitikk samt betingelsene for deres velferdsgoder.

Vi burde om nødvendig reforhandle eller bryte våre avtaler med EU vedr. vår innvandrings
kvote.  Nokk er Nokk!!

Stor skam hvordan fremskrittspartiets ledelse har forlatt sine tidligere skanser og har kapitulert fullstendig til høyres partiprogram og forrådt velgerne som hadde tro på dem,
inklusiv 40.000 pensjonister bosatt i utlandet som gav dem sjangsen til regjeringsdeltakelse.

Avventer resultatet av de fire partiers endelige avgjørelse med lav spenning,da jeg dessverre
antar det ikke blir i favør av de svakeste og lavest lønnede i vårt samfunn.


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: