The Otium Post

The Otium Post

05/02/2015

Stortingsflertall har uhemmet brutt vår grunnlov i 21 år


 NORSK VERSJON:  Et stort flertall mener at Stortingets vedtak av EU-direktiver bryter med Grunnloven. Professor Frank Aarebrot ser dette i sammenheng med EU-motstanden i Frankrike og Nederland. Et stort flertall mener at Stortingets vedtak av EU-direktiver bryter med Grunnloven.
Professor Frank Aarebrot ser dette i sammenheng med EU-motstanden i Frankrike og Nederland.

Foto: Liv-Randi Lind

-  Stortingsflertall bryter Grunnloven

 

Stortinget har siden 1994 gjort alle EU-direktiver til norsk lov. Et stort flertall av det norske folk mener at dette ikke er i samsvar med den norske Grunnloven.Dette er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en rykende fersk meningsmåling Norsk Respons har utført fra mandag 30. mai til onsdag 1. juni. Selv langt inn i EU-tilhengernes rekker er det en betydelig andel som mener Stortingets vedtak av EU-direktiver er i strid med Grunnloven. Møtene i EØS-utvalget er lukket og referat fra møtene blir offentliggjort ett år etter at møtene er holdt. 


Siden 1994 har Stortinget gjort ca. 4500 EU-direktiver til norsk lov. 
 
Til nå har Stortinget ikke sagt nei til noen av direktivene.


 

Norsk versjon
 
-  Dette er den norske versjonen av krisa som regjeringene i Frankrike og Nederland står overfor, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, om resultatet av målingen.-  Fortsetter denne utviklingen uten at politikerne tar tak i den, kan vi få en legitimitetskrise, sier Aarebrot.

 

Han utdyper dette slik:

-  Hvis folk tror de blir beskyttet av Grunnloven og så oppdager at de ikke blir det, kan de bli så skuffet at det går på tiltroen til systemet løs. Det kan resultere i både politikerforakt og det som verre er, sier Aarebrot.Hele 41 prosent prosent av de spurte i et landsdekkende utvalg på 1000 personer over 18 år mener at Stortingets implementering av alle EU-direktiver til norsk lov, ikke er i samsvar med Grunnloven. 27 prosent mener Stortingets praksis er i samsvar med Grunnloven, mens 32 prosent svarer «ikke sikker».

 

Ikke overrasket
 
Thorbjørn Jagland, som er leder for Stortingets EØS-utvalg, peker på at et overveldende flertall på Stortinget mener at EØS-avtalen ikke er i strid med Grunnloven.

-  Jeg tror at svarene i undersøkelsen hadde blitt annerledes hvis dette hadde blitt lagt inn som premiss for spørsmålet, sier Jagland.

Jagland tror folk stoler på Stortinget når det gjelder Grunnloven.
-  Men når det er sagt så er jeg ikke overrasket over svarene. For det er en bred oppfatning at vi i for stor grad har underlagt oss beslutninger som blir tatt av andre. Det er vel det denne undersøkelsen viser. Men det er et annet spørsmål enn om det som skjer med direktivene i Stortinget er grunnlovsstridig.


 

Alternativer
 
-  Hvordan bør politikerne forholde seg til dette?

-  Det er tre alternativer: Enten at vi melder oss ut av EØS, eller at vi melder oss inn i EU og blir med på å ta beslutningene. Tredje mulighet er å gjøre mer for å klargjøre det reelle grunnlaget for EØS-avtalen. Jeg må kunne si at jeg har forsøkt å bidra.Publisert fredag 03.06.2005 kl. 06:54, oppdatert 07:11     (fra 2005)
-----------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Forbausende at Stortinget har klart å overstyre den norske grunnloven med EU direktiver
i hele 21 år,og har totalt  ignorert traktater de har underskrevet med ECHR og FN. 

TTIP  er imot ECHR og menneskerettighetsavtaler

EU har i flere år har hatt hemmelige,forberedene møter med amerikanske TTIP om frihandselsavtale,og allerede endrer seg mot deres lover som rangerer over ALLE lover i både Norge og Europa forøvrig.

Curiouser and curiouser,said Alice!


Administrator
THE OTIUM POST 


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: