The Otium Post

The Otium Post

19/02/2015

Eksport av norske trygdeytelser er et økende problem i Norge. ( FRP )
Må ta tak i trygdeeksport
Eksport av norske trygdeytelser er et økende problem i Norge. 

- Vi må ta denne problemstillingen på alvor. Alternativet er å fjerne norske ytelser noe vi ikke ønsker. Fremskrittspartiets grunnholdning til denne saken er at norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson i FrP, Erlend Wiborg.


Mangfoldige millioner norske kroner blir hvert år sendt ut av landet. Statistikk viser at problemet er økende.


- I dag kan en polsk arbeider få full støtte for barn som aldri har satt sin fot på norsk jord. Det kan ikke være slik at norske skattepenger skal finansiere hele familier i utlandet. Støtten kan utgjøre nesten det samme som en polsk årslønn, fortsetter Wiborg.
Det største problemet er barnetrygd og kontantstøtte. 

Wiborg er imidlertid klar på at opparbeidede pensjonsrettigheter skal bestå.
- Pensjon er noe man opparbeider seg gjennom et langt liv som yrkesaktiv. Dette er rettigheter som selvfølgelig ikke skal røres. Andre ytelser er imidlertid goder man får, og disse ser vi blir utnyttet, påpeker Wiborg.


Fremskrittspartiet vil se på en modell som kostnadsjusterer ytelsene etter hvor i verden man velger å bosette seg. Med en slik kostnadsjustering vil mottakeren få samme nytten av ytelsen, men omfanget av trygdeeksport vil trolig reduseres.


- Jeg er helt enig i at en polsk arbeider i Norge som betaler skatten sin, skal ha rett på de samme ytelsene som en norsk arbeider. Men det er stor forskjell på 1000 kr i barnetrygd i Norge, og 1000 kr barnetrygd i Polen, sier Wiborg og avslutter:


- Det er naivt å tro at ingen kommer hit på grunn av den sjenerøse velferdsstaten vi har i Norge. Derfor er det viktig at vi tar tak i dette problemet nå før det får anledning til å utvikle seg ytterligere. 

-------------------------------------------------

Kommentar:

Og der i ligger sakens kjerne !!  Nettopp hva jeg har påpekt siden kildeskatten samt den nye trygdeloven ble innført.

Problemet ligger ikke med etnisk norske pensjonister med full botid i Norge som velger å tilbringe sin alderdom i syden.  Ei heller med de etnisk norske  uføre pensjonistene,med full botid i Norge, hvorhen de måtte ønske å bosette seg.

The bottom line er en ubegrenset innvandrings/arbeidspolitikk under AP´s regjeringstid, som nå har fått ´trygdebegeret´ til å flyte over. Og som vanlig er det de svakeste i samfunnet som må betale morroa.  MEN DET FINNER VI OSS IKKE I LENGER!!!


Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: