Nå vender velgerne seg mot statsminister Erna Solberg (H) og finansminister 
Siv Jensen (Frp).

Og velgernes feller en nådeløs dom over budsjettet. På spørsmålet: «Synes du at stats-budsjettet regjeringen nylig har fremlagt fører Norge i riktig eller gal retning», svarer 46
prosent at de synes det går i feil retning. Bare 22 prosent liker retningen Siv og Erna tar
landet.


Les også: 
Frp i 2013: Kritisk til skattekutt til de rikeste. Frp i 2014: Gir størst skattekutt til de rikeste- Opphetet om enkeltsaker

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er uenig i kritikken som har kommet mot budsjettet. 
Hun gir opposisjonen mesteparten av skylda.

- At det nå er usikkerhet blant velgerne forstår jeg godt. Det har vært en opphetet diskusjon 
om enkeltsaker i budsjettet.

- At opposisjonen er kritisk, var vel som forventet. Men dette er tilbakemeldingen fra velgerne

Men jeg ser av tallene dine at en stor andel velgere ikke har gjort seg opp en mening om budsjettet ennå. Det er oppløftende. De ser nå at det er en del støy og spill fra opposisjonen.

- Du mener det er støy og spill fra opposisjonen som har skapt misnøye hos velgerne, ikke 
selve budsjettet?- Det som har druknet litt de siste ukene, er sakene som folk var fornøyde 
med. Det var jubel i store deler av politiet, det var jubel for samferdselsbudsjettet. Mye er 
veldig bra. Men det er skapt et inntrykk av at budsjettet har en dårlig sosial profil, men det er 
jeg uenig i. Jeg mener den er god, og det er opp til oss å kommunisere det fram mot at 
budsjettet skal vedtas.

- I valgkampen fortalte dine motstandere hvor ille det ville bli med Frp i regjering. Velgerne 
lyttet åpenbart ikke til det. Men nå mener du altså at de samme velgerne lar seg dupere av 
støy og spill av opposisjonen, og av den grunn er misfornøyde med budsjettet?

- Nei, men en stor andel av velgerne har ikke gjort seg opp en mening om budsjettet, og det 
sier meg at de avventer og bruker litt tid på å sette seg inn i hva vi faktisk vil gjøre. Når den verste stormen er over, og man får fordøyet alle fakta, skal du ikke se bort fra at mange ser 
at dette kanskje ikke var så galt.

- 46 prosent av velgerne mener nå at dere tar landet i gal retning.  

- Og jeg har respekt for de som mener det. Igjen handler det om at vi står oppe i en øyeblikksdebatt om budsjettet. Og det er også usikkerhet knyttet til at budsjettet skal 
forhandles om. Men når det stormer, så skaper det usikkerhet og bevegelse hos velgerne.
 I bunn og grunn er det alltid slik.


Sikker i sin sak

Frp-lederen er langt på vei enig med sin nestleder. Per Sandberg mener regjeringen 
har gjort en for dårlig jobb med å forklare velgerne hvorfor retningen regjeringen går i 
er den rette.

- Regjeringen har virkelig anstrengt seg for å lage et budsjett som skal svare på 
den situasjonen landet står i, minner hun om. 

Jensen bedyrer at kritikken ikke gjør henne usikker på om veivalget er det rette.

- Nei. Vi har jobbet grundig, og tenkt nøye gjennom innretningen. Vi mener budsjettet 
sørger for en trygg økonomi i mange år framover. Det er dét dette dreier seg om.


Administrator
THE OTIUM POST