The Otium Post

The Otium Post

01/10/2014

Bukken og Havresekken - Inhabilitet i ECHR

2014-09-16 7:11 GMT-03:00
Chris Bauer 

Vi skal ikke ha så store forhåpninger om at kildeskatten blir fjernet. Noen tror at dette vil komme i statsbudsjettet i oktober, men det vil i såfall kun bli en justering av skattesatsen. Utredningen er ennå ikke ferdig, og noen beslutning i Stortinget vil selvsagt ikke komme før rapporten er offentliggjort, evt. etter høringsfrist. Men jeg er stygt redd for at dette blir en hemmelig rapport som vi ikke får tilgang til. Uttalelsene fra Hans Olav Syversen og Siv Jensen i Stortinget, se nedenunder, tyder tvert om at kildeskatten vil bestå, men med noen justeringer av dokumentasjonskravene – til det verre. Dessverre. 

Mvh.Chris BauerIPU Utland - Portugal 
Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF)  til finansministeren.
Dokument nr. 15:1174 (2013-2014)
Innlevert: 29.08.2014
Sendt: 01.09.2014
Besvart: 03.09.2014 av finansminister Siv Jensen Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): 
I forrige periode innførte stortingsflertallet den såkalte kildeskatten. For å unngå dobbeltbeskatning kreves det dokumentasjon fra skatteyter, men fra mange hevdes det at det krever svært mye arbeid for å få frem tilfredsstillende dokumentasjon. Dette spørsmålet er jo også indirekte berørt i regjerings erklæringen. Hvordan ser finansministeren på selve kildeskatten, herunder mulige forenklinger for den enkelte skatteyter?
 
Svar
Siv Jensen: 
Stortinget vedtok i 2009 bestemmelser i skatteloven om skatteplikt for pensjons utbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet. I skattevedtaket for 2010 og senere år er satsen for kildeskatt på personinntekt fra pensjon satt til 15% Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil vurdere kildeskatten. Arbeidet er påbegynt i Finansdepartementet og vil bli gjennomført i samarbeid med Skatteetaten. Gjennomgangen vil også omfatte de administrative sidene ved kildebeskatning av pensjoner, herunder hvordan oppkrevingen av kildeskatten til Norge samvirker med skatteforpliktelser som pensjonistene har i de land hvor de er bosatt. Jeg ønsker ikke på nå å foregripe hvilke konklusjoner jeg vil trekke.
  


Fra: Jan Hallquist
Sendt: 16. september 2014 02:18
Re: Ny Stortingsgruppe for rettssikkerhet 

Kommer tilbake i l
øpet av helgen.  Som dere vet gikk jeg gjennom den nye skatteavtalen mellom Kypros og og Norge som er blitt ratifisert. DEPRIMERENDE LESNING. Kan ikke se at konstitusjonelle spilleregler følges eller benyttes på en tilfredsstillende måte, sett med utenlandspensjonisters krav til forutsigbarhet og rettssikkerhet.  Så langt er det jo bare lovgiver (Stortinget) og utøvende makt som leker eksperter.  Hvor er den dømmende makt ??? Kommer tilbake til helgen med mer angående dette.

FInansdepartementet har jo n
å fått rollene som bukk og havresekk !!!  
Inhabilitet fremstår å være fraværende i vokubularet til Siv, Hans-Olav og de andre...Utfordringer er nå at vi står sammen om noen hovedprinsipper og anfører korrekte rettslige-/juridiske prinsipper som ikke kan overses i en seriøs rettsstat.  Brevet fra formannen i Finanskomiteen fremstår som mer enn merkelig...

Mvh

Jan Hallquist - Kypros

---------------------------------------------------


Kommentar:

Lyder ikke særlig oppmuntrende. Har våre topp politikere kommet seg i sine
godstoler og fraktes rundt i store sorte biler,har de tilsynelatende nådd sine mål,og har fullstendig glemt sine valgløfter.

Vi har kommet tilbake til der vi started,eller verre.  Den eneste utvei er via ECHR og UN,men dessverre koster dette penger da man må benytte en topp skatteadvokat for å føre saken gjennom ALLE våre domstoler,før man kan
levere søknad til ECHR.  Ett enkelt skriv uten domsavsigelser fra ALLE domstolene aksepteres ikke.


For å gjøre saksbehandlingen enda verre,er våre domstoler nå gitt adgang til direkte konsultasjon med ECHR og vil utvilsomt framføre sitt EGET syn på saken og får anbefaling deretter. Når man så til slutt kan sende inn søknaden
til ECHR med sitt EGET syn på saken, er dommerne forutinformert og saken allerede  avgjort.

Jeg vil i hvert fall på det sterkeste anbefale boykott av FRP ved neste korsvei.  
1 million velgere skulle gjøre ´vei i vellinga´.

The Otium Post vil fortsette å holde utenlandspensjonistene oppdater med viktige hendelser samt personlige kommentarer fra ´Administratoren´.
Det er ikke alle som har adgang til norske aviser.

Krysser fremdeles fingrene,som nå begynner å få krampe!Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: