The Otium Post

The Otium Post

06/10/2014

I Budsjettet for 2015 må uføre skatte av inntektUføre må skatte av inntekt og får kraftig kutt i skattefradrag

Overgangsordning på tre år skal kompensere for dem som taper mest. Det betyr at uføretrygd fra nyttår blir skattet på samme måte som arbeidsinntekt. Det skriver VG mandag.
Endringen vil gjelde for landets nesten 310.000 uføre.
- Noen taper og noen vinner på omleggingen. De uføre som ligger an til å tape mest, skal få kompensert det gjennom en treårig overgangsordning, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) til VG.
Han sier kompensasjonen samlet vil utgjøre i overkant av 600 millioner kroner de neste tre årene, hvorav 330 millioner legges inn i statsbudsjettet for 2015.Utgangspunktet er uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2012, som skal innføres fra 1. januar 2015. Skatteendringen betyr at uføretrygdede med lånegjeld får redusert fradragsprosenten fra 55 til 27 prosent.


Tjenester


Ifølge Eriksson vil endringene slå ut slik for hovedgruppene:
De som kun har uføretrygd, og som ikke har gjeld får det samme som i dag. Minstepensjonister med minste uføreytelse, som har gjeld vil komme bedre ut enn i dag. Det dreier seg om rundt 45.000 uføre med lav uføretrygd-ytelse, som vil tjene mellom 3000 og 6000 kroner. De som har lavest uføretrygd og ikke gjeld, kommer ut omtrent som i dag. Gruppen som har uføretrygd og litt gjeld, cirka 34.000 uføre, kommer  noe dårligere ut. De vil tape mellom 3000 og 6000 kroner, eller opptil  500 kroner måneden.

-----------------------------------------------------------

Ett av mange triste eksempler :
Uføre stemmer aldri mer på Erna Solberg:Kommentarer:

Her kommer de første dryppene fra regjeringens beslutninger for statsbudsjettet
for 2015.

Det begynner med korsfestelse av de uføre,så det blir neppe noen bedring for
kårene til (minste) pensjonistene bosatt i utlandet.

Et forsøk på å luke ut de mange utiltrengte uførepensjonistene er greit nok,men som
sedvanlig blir nye lover uten nyanser og vil ufortjent skade mange som ikke er i stand
til å arbeide. Alle klager fra uførepensjonister burde ha vaert nøye gjennomgått for
å vaere sikker på at deres nuvaerende tilstand svarer til behovet for uføerepensjon.

Det eneste lyspunktet er at Siv Jensen ikke kommer til å bli sittende lenge i sin godstol
og må snart kjøre sin egen bil.  Det vil i hvert fall 45.000 minstepensjonister sørge for
ved neste valg.  Pluss sikkert også andre pensjonister.


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: