Den franske professoren mener statsbudsjettet viser sosialdemokratiske verdier i oppløsning.


Dette statsbudsjettet, og i særdeleshet opprettholdelsen av kuttet i arveavgiften, viser at norske sosialdemokratiske verdier er i oppløsning, sier den franske stjerneprofessoren Thomas Piketty ifølge en pressemelding sendt ut av Cappelen Damm, Pikettys norske forlag.

Synspunktet utdypes ikke i pressemeldingen, og Dagbladet har ikke fått kontakt med professoren.

I desember utkommer den franske professorens bok «Kapitalen i det 21. århundret» på norsk, og han er selv ventet til Oslo den 12. desember.

Bekymret for utviklingen

Thomas Piketty har forsket på utviklingen i ulikheter i inntekt og formue i en rekke land, og har gjort seg internasjonalt bemerket med bestselgeren «Le Capital au XXIe siècle» som kom ut i fjor. Han er ansatt ved École des hautes études en sciences sociales og er professor ved École d'économie de Paris.

Pikettys forskning viser at de rikeste har hatt den raskeste inntektsveksten i de siste tiårene. Han er bekymret for utviklingen av større økonomiske ulikheter og for at en liten klasse av kapitaleiere vil legge beslag på en stadig større del av verdiskapingen.


Leserinnlegg:Forretningsgeniene på borgerlig side som har gitt milliarder i skattelette til de med mest
noen hundrelapper til folk flest, har glemt at markedet er det som til syvende og sist holder
forbruket og verdiskapningen oppe. Om man planlegger kortsiktig og lite bærekraftig, gir man
mest penger til de med mest penger - slik at de etter teorien skal spytte disse pengene tilbake
isamfunnet.Med dagens fond, skatteskjul og innvesteringsmuligheter er dette tydligvis en teori
som er tilbakevist flere ganger - og har ikke ført til økte investeringer som har kommet
samfunnet tilgode.

Et aktivt, kjøpesterkt marked har derimot vist at penger kommer tilbake til samfunnet og skaper
arbeidsplasser og inntektsmuligheter for business.

-----------------------------------------------------------

VIKTIGE ARTIKLER FRA NORSK PRESSE

Norge på auksjon:  

Velferdspolitikk i revers :

Høyres logiske brist :

Fattig i verdens rikeste land :

Til kamp for fellesskapet : 


----------------------------------------------------------

Kommentarer:

Akkurat dette skjedde under Lula´s regime i Brasil.

"Et aktivt, kjøpesterkt marked har derimot vist at penger kommer tilbake til samfunnet 
og skaper arbeidsplasser og inntektsmuligheter for business."

Ved å øke ´bolsa familia´ som ble påbegynt i den forrige regjeringen,ble det skapt en ny,lavere
middelklasse,som nå hadde mulighet til å starte små foretak,samt i tillegg, større kjoepekraft.
Grunnet denne nye kjøpekraften,ble det en kraftig økning i både produksjon og jobbtilbud.
Den nye regjeringen i Brasil fra årsskiftet blir mest sannsynlig ledet av President Neves.

Hans bestefar var også President.  President Neves har også forpliktet seg til å fortsette,
og utvide ´bolsa familia´.

I følge "Norge på auksjon" (see lenken over)  er regjeringen nå i ferd med å selge seg ut
av flere norske hjørnebedrifter uten forbehold om kjøpers nasjonalitet.

I skrivende øyeblikk,16 oktober,ser det ut til at vi har et alvorlig børsras over hele verden,
og er stygt redd for at regjeringen har sittet på ´inside information´ i lengre tid,og har derfor
foretatt flere større ´panikksalg´ i norske bedrifter.  Men dette er jo som å låne vekk en
paraply,og så forlange den tilbake når det begynner å regne.  Det er norske bedrifter som får 
svi og norske arbeidsplasser som vil forsvinne.  En meget egoistisk og uklok beslutning etter 
mitt syn.

Når regjeringen hevder stønadsnivået bør være lavere enn laveste lønnsinntekt settes norsk 
velferdspolitikk i revers, til før 1967.

Flere norske bedriftseiere er også på vei til å selge ut sine bedrifter til utenlandske selskaper.
Hva med våre arbeidsplasser om bedriftene flyttes til utlandet og vi får stor arbeidsledighet?
Da har vi ikke lenger et kjøpesterkt marked når ´folk flest´ ikke har penger.
Hva skjer når oljen tar slutt?  Hva er det egentlig som foregår?


Administrator
THE OTIUM POST