The Otium Post

The Otium Post

29/08/2014

Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

 

                                                                    Translator (click here)

 Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

DAGBLADET
Heldigvis har Per Sandberg en tillitsfull arbeidsgiver som anerkjenner hans egen evne til å disponere arbeidshverdagen sin. Pensjonen nedjusteres nå litt hvert år, slik at en minstepensjonist vil ha mindre å rutte med om 20 år enn i dag. Landet skal bli rikere, men minstepensjonistene skal bli fattigere. Forstå det den som kan.

Må du gå av som 62-åring fordi du er utslitt, kan du få 30 prosent lavere pensjon som straff for at du ikke klarte å stå i jobb til du var 67 år. De som vinner på det nye systemet er akademikere og kontorister som har lettere for å stå i jobb til de er 70.Forsikringsbransjen er den største vinneren. Hør bare hva utviklingsdirektøren i Vital sa før reformen ble vedtatt: «Pensjonsreformen kan gi oss større markedspotensial. Volumet i det private markedet vil gå opp. En del av pensjonssparinga i samfunnet blir privatisert.» Effekten viste seg rett etter at reformen ble innført. Forsikringsbransjen tjener fett på at folk bekymrer seg for pensjonen sin.


Politikerne har dyttet ansvaret for å spare pensjon over på hver enkelt. Det er noe unorsk og hjerterått over det. Dette er et system hvor mange vil falle utenfor og bli mye fattigere enn de er forberedt på. Jeg mener stortingspolitikerne må svare på hvorfor de har lagd et slikt system. Hittil er det ingen som har prøvd å få rettet opp i skeivhetene. Den rødgrønne regjeringa innførte pensjonsreformen, og Høyre og Frp viderefører den.


Siv Jensen gjør ingen ting med urettferdigheten, selv om hun i valget i fjor lovte å stoppe «pensjonsranet». Ett år etter har ingenting skjedd. 


Siv Jensen har blitt den nye pensjonsraneren.

_____________________________________


Kommentar:

Slettes ingen gode nyheter,og igjen skal de svakeste i vårt samfunn, minstepensjonistene, være taperne i budsjettoppgjøret.


Dette er ikke mindre enn et grovt overgrep mot en liten gruppe mennesker og et utilgivelig forræderi fra tidligere lovnader før valget,fra både Siv Jensen og Erna Solberg.


Ser heller ikke at de fortvilede kårene til minstepensjonistene bosatt i utlandet får nevneverdig plass i  rapporten som i disse dager settes isammen  for stortingspresentasjon av Marius Reikerås.  

Er av den oppfatning at han har hendene fulle med barnevernet og dommer som ikke er i samsvar med menneskerettighetstraktaten og har ikke tid eller anledning til å sette seg skikkelig inn i de mange problemer som har rammet utvandrede minstepensjonister,til tross for grundig og omfattende informasjon tilgjengelig i tidligere poster i The Otium Post.  
Han kan kanskje være oss behjelpelige til å få fjernet Kildeskatten?


Vi forblir de store taperne i vårt samfunn.Administrator
THE OTIUM POST


 No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: