The Otium Post

The Otium Post

20/08/2014

Les Liberaleren bloggen om muslimer i Norge

Les Liberaleren bloggen om muslimer i Norge

___________________________

 

Kommentarer: 

 

Når muslimer aktivt begynner å oppfordre andre til forbrytelser mot menneskerettighetene og ytrer deres avsky for måten vårt land regjeres på,tror jeg grensen er nådd enten du er født i Norge eller ei.

 

Mange ungdommer er lett påvirkelige,kanskje spesielt innvandrere av muslimsk tro,som ikke har hatt en lett oppvekst i Norge og hopper på første toget som bringer dem ut av sin utilfredse tilværelse. Vi har allerede sett at store anntall unge,både muslimer og etniske nordmenn har sluttet seg til kampene i Syria og Irak,mange kom aldri tilbake.


Nettopp fordi de er så lett påvirkelige trenger vi ikke folk som ´Ubaidullah´ som får fritt spillerum for sine motbydelige meninger. Vel har vi talefrihet i Norge men det går grenser,spesielt i den tiden vi lever i nå.


Den grusomme halshuggingen av en uskyldig Amerikansk journalist har satt sinnet i kok verden over,og tviler på at noen kan uskyldiggjøre dette på bloggen
liberaleren.no

 

 

Administrator

THE OTIUM POST

21. august 2014 kl 03.23

 

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: